Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/01 kl 00 159 6 165 -
23/01 kl 01 127 8 135 -
23/01 kl 02 99 9 108 -
23/01 kl 03 78 11 89 -
23/01 kl 04 71 11 82 -
23/01 kl 05 78 13 91 -
23/01 kl 06 101 12 113 -
23/01 kl 07 134 15 149 -
23/01 kl 08 167 14 181 -
23/01 kl 09 190 14 204 -
23/01 kl 10 199 15 214 -
23/01 kl 11 193 14 207 -
23/01 kl 12 171 16 187 -
23/01 kl 13 138 16 154 -
23/01 kl 14 103 14 117 -
23/01 kl 15 75 16 91 -
23/01 kl 16 60 15 75 -
23/01 kl 17 60 15 75 -
23/01 kl 18 77 13 90 -
23/01 kl 19 108 12 120 -
23/01 kl 20 145 14 159 -
23/01 kl 21 175 11 186 -
23/01 kl 22 192 12 204 -
23/01 kl 23 194 13 207 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 202 193 192 214 226
Laveste vannstand 92 86 59 75 74
Avvik gult nivå -63 -72 -73 -51 -39
Avvik orange nivå -79 -88 -89 -67 -55
Avvik rødt nivå -94 -103 -104 -82 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm