Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/06 kl 00 190 9 199 -
24/06 kl 01 183 8 191 -
24/06 kl 02 160 8 168 -
24/06 kl 03 124 8 132 -
24/06 kl 04 83 10 93 -
24/06 kl 05 50 8 58 -
24/06 kl 06 33 10 43 -
24/06 kl 07 32 10 42 -
24/06 kl 08 48 11 59 -
24/06 kl 09 80 12 92 -
24/06 kl 10 121 15 136 -
24/06 kl 11 158 14 172 -
24/06 kl 12 179 15 194 -
24/06 kl 13 183 15 198 -
24/06 kl 14 170 14 184 -
24/06 kl 15 143 15 158 -
24/06 kl 16 107 14 121 -
24/06 kl 17 73 15 88 -
24/06 kl 18 52 14 66 -
24/06 kl 19 48 14 62 -
24/06 kl 20 60 13 73 -
24/06 kl 21 88 14 102 -
24/06 kl 22 126 12 138 -
24/06 kl 23 163 14 177 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 197 214 212 199 203
Laveste vannstand 57 54 60 42 40
Avvik gult nivå -76 -59 -61 -74 -70
Avvik orange nivå -93 -76 -78 -91 -87
Avvik rødt nivå -103 -86 -88 -101 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm