Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/08 kl 00 85 -2 83 -
26/08 kl 01 82 -3 79 -
26/08 kl 02 89 -2 87 -
26/08 kl 03 105 -3 102 -
26/08 kl 04 125 -3 122 -
26/08 kl 05 144 -3 141 -
26/08 kl 06 156 -2 154 -
26/08 kl 07 161 -2 159 -
26/08 kl 08 155 -2 153 -
26/08 kl 09 141 -2 139 -
26/08 kl 10 122 0 122 -
26/08 kl 11 102 -1 101 -
26/08 kl 12 87 1 88 -
26/08 kl 13 79 0 79 -
26/08 kl 14 81 1 82 -
26/08 kl 15 93 2 95 -
26/08 kl 16 114 2 116 -
26/08 kl 17 135 2 137 -
26/08 kl 18 154 1 155 -
26/08 kl 19 165 2 167 -
26/08 kl 20 166 2 168 -
26/08 kl 21 157 2 159 -
26/08 kl 22 138 3 141 -
26/08 kl 23 115 2 117 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 171 160 159 168 181
Laveste vannstand 86 75 82 79 70
Avvik gult nivå -94 -105 -106 -97 -84
Avvik orange nivå -110 -121 -122 -113 -100
Avvik rødt nivå -125 -136 -137 -128 -115
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm