Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/09 kl 00 220 46 266 -
30/09 kl 01 185 45 230 -
30/09 kl 02 133 45 178 -
30/09 kl 03 78 45 123 -
30/09 kl 04 37 44 81 -
30/09 kl 05 18 43 61 -
30/09 kl 06 21 40 61 -
30/09 kl 07 47 42 89 -
30/09 kl 08 95 37 132 -
30/09 kl 09 152 36 188 -
30/09 kl 10 199 32 231 -
30/09 kl 11 222 32 254 -
30/09 kl 12 222 26 248 -
30/09 kl 13 202 29 231 -
30/09 kl 14 161 22 183 -
30/09 kl 15 110 22 132 -
30/09 kl 16 67 18 85 -
30/09 kl 17 45 16 61 -
30/09 kl 18 45 15 60 -
30/09 kl 19 65 14 79 -
30/09 kl 20 107 14 121 -
30/09 kl 21 162 13 175 -
30/09 kl 22 210 12 222 -
30/09 kl 23 235 11 246 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 220 259 278 266 249
Laveste vannstand 80 54 53 60 34
Avvik gult nivå -53 -14 5 -7 -24
Avvik orange nivå -70 -31 -12 -24 -41
Avvik rødt nivå -80 -41 -22 -34 -51
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm