Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/06 kl 00 182 8 190 -
20/06 kl 01 181 9 190 -
20/06 kl 02 165 11 176 -
20/06 kl 03 134 11 145 -
20/06 kl 04 95 13 108 -
20/06 kl 05 59 14 73 -
20/06 kl 06 37 16 53 -
20/06 kl 07 30 16 46 -
20/06 kl 08 39 18 57 -
20/06 kl 09 64 18 82 -
20/06 kl 10 102 20 122 -
20/06 kl 11 138 20 158 -
20/06 kl 12 163 20 183 -
20/06 kl 13 172 20 192 -
20/06 kl 14 166 20 186 -
20/06 kl 15 144 21 165 -
20/06 kl 16 113 20 133 -
20/06 kl 17 80 20 100 -
20/06 kl 18 58 20 78 -
20/06 kl 19 50 20 70 -
20/06 kl 20 57 20 77 -
20/06 kl 21 78 20 98 -
20/06 kl 22 111 20 131 -
20/06 kl 23 146 20 166 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 196 193 198 192 199
Laveste vannstand 36 40 43 46 53
Avvik gult nivå -69 -72 -67 -73 -66
Avvik orange nivå -85 -88 -83 -89 -82
Avvik rødt nivå -100 -103 -98 -104 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm