Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/08 kl 00 131 1 132 -
17/08 kl 01 101 0 101 -
17/08 kl 02 74 -1 73 -
17/08 kl 03 57 1 58 -
17/08 kl 04 55 -1 54 -
17/08 kl 05 68 0 68 -
17/08 kl 06 94 0 94 -
17/08 kl 07 125 0 125 -
17/08 kl 08 154 0 154 -
17/08 kl 09 174 1 175 -
17/08 kl 10 178 2 180 -
17/08 kl 11 168 2 170 -
17/08 kl 12 145 3 148 -
17/08 kl 13 115 3 118 -
17/08 kl 14 86 4 90 -
17/08 kl 15 65 4 69 -
17/08 kl 16 59 5 64 -
17/08 kl 17 69 5 74 -
17/08 kl 18 92 5 97 -
17/08 kl 19 125 5 130 -
17/08 kl 20 158 6 164 -
17/08 kl 21 182 6 188 -
17/08 kl 22 190 7 197 -
17/08 kl 23 181 7 188 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 163 171 177 197 209
Laveste vannstand 86 85 69 54 51
Avvik gult nivå -102 -94 -88 -68 -56
Avvik orange nivå -118 -110 -104 -84 -72
Avvik rødt nivå -133 -125 -119 -99 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm