Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/04 kl 00 200 -6 194 -
21/04 kl 01 190 -8 182 -
21/04 kl 02 160 -8 152 -
21/04 kl 03 114 -10 104 -
21/04 kl 04 66 -10 56 -
21/04 kl 05 34 -10 24 -
21/04 kl 06 23 -11 12 -
21/04 kl 07 30 -11 19 -
21/04 kl 08 57 -11 46 -
21/04 kl 09 104 -11 93 -
21/04 kl 10 155 -11 144 -
21/04 kl 11 191 -11 180 -
21/04 kl 12 205 -10 195 -
21/04 kl 13 200 -11 189 -
21/04 kl 14 175 -10 165 -
21/04 kl 15 132 -11 121 -
21/04 kl 16 82 -9 73 -
21/04 kl 17 42 -10 32 -
21/04 kl 18 23 -9 14 -
21/04 kl 19 21 -9 12 -
21/04 kl 20 39 -8 31 -
21/04 kl 21 78 -8 70 -
21/04 kl 22 127 -7 120 -
21/04 kl 23 169 -6 163 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 180 191 199 195 204
Laveste vannstand -10 -7 6 12 28
Avvik gult nivå -85 -74 -66 -70 -61
Avvik orange nivå -101 -90 -82 -86 -77
Avvik rødt nivå -116 -105 -97 -101 -92
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm