Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/07 kl 00 105 109 109 -
18/07 kl 01 86 90 89 -
18/07 kl 02 75 80 79 -
18/07 kl 03 75 80 79 -
18/07 kl 04 87 92 91 -
18/07 kl 05 105 111 109 -
18/07 kl 06 127 133 132 -
18/07 kl 07 146 152 151 -
18/07 kl 08 158 164 163 -
18/07 kl 09 159 165 164 -
18/07 kl 10 150 156 154 -
18/07 kl 11 130 136 134 -
18/07 kl 12 109 114 112 -
18/07 kl 13 87 92 90 -
18/07 kl 14 72 77 75 -
18/07 kl 15 69 75 71 -
18/07 kl 16 76 82 80 -
18/07 kl 17 95 101 96 -
18/07 kl 18 120 127 123 -
18/07 kl 19 144 150 146 -
18/07 kl 20 161 168 162 -
18/07 kl 21 167 175 170 -
18/07 kl 22 160 168 162 -
18/07 kl 23 144 152 147 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 162 165 170 175 191
Laveste vannstand 91 83 83 69 63
Avvik gult nivå -111 -108 -103 -98 -82
Avvik orange nivå -128 -125 -120 -115 -99
Avvik rødt nivå -138 -135 -130 -125 -109
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm