Tid (NNT) Observert 15.07 18 15.07 12 15.07 06
18/07 kl 00 - 109 110 110
18/07 kl 01 - 89 90 90
18/07 kl 02 - 79 81 81
18/07 kl 03 - 79 81 80
18/07 kl 04 - 91 93 93
18/07 kl 05 - 109 112 112
18/07 kl 06 - 132 136 137
18/07 kl 07 - 151 154 152
18/07 kl 08 - 163 167 166
18/07 kl 09 - 164 164 165
18/07 kl 10 - 154 155 156
18/07 kl 11 - 134 133 136
18/07 kl 12 - 113 113 114
18/07 kl 13 - 90 91 93
18/07 kl 14 - 75 76 76
18/07 kl 15 - 71 73 75
18/07 kl 16 - 80 80 81
18/07 kl 17 - 96 99 100
18/07 kl 18 - 123 124 125
18/07 kl 19 - 146 147 149
18/07 kl 20 - 162 164 165
18/07 kl 21 - 170 171 173
18/07 kl 22 - 162 164 166
18/07 kl 23 - 147 148 149

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 15.07 18 163 163 169 170 183
Max fra modell: 15.07 12 163 163 169 171 182
Max fra modell: 15.07 06 164 164 169 173 182
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm