Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/07 kl 00 1 8 6 -
18/07 kl 01 -1 6 4 -
18/07 kl 02 0 7 5 -
18/07 kl 03 -2 5 4 -
18/07 kl 04 0 7 5 -
18/07 kl 05 -3 5 4 -
18/07 kl 06 -2 6 6 -
18/07 kl 07 -3 5 5 -
18/07 kl 08 -3 5 6 -
18/07 kl 09 -3 5 2 -
18/07 kl 10 -3 5 3 -
18/07 kl 11 -4 4 0 -
18/07 kl 12 -3 6 2 -
18/07 kl 13 -5 3 1 -
18/07 kl 14 -4 5 1 -
18/07 kl 15 -4 4 1 -
18/07 kl 16 -4 4 0 -
18/07 kl 17 -5 4 0 -
18/07 kl 18 -4 5 0 -
18/07 kl 19 -5 5 -1 -
18/07 kl 20 -4 5 -1 -
18/07 kl 21 -5 6 0 -
18/07 kl 22 -5 5 -1 -
18/07 kl 23 -3 6 0 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 14 12 15 8 17
Laveste værets virkning 6 3 0 -5 -4
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm