Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/08 kl 00 158 8 166 -
18/08 kl 01 124 9 133 -
18/08 kl 02 87 9 96 -
18/08 kl 03 56 9 65 -
18/08 kl 04 41 10 51 -
18/08 kl 05 44 10 54 -
18/08 kl 06 64 10 74 -
18/08 kl 07 97 10 107 -
18/08 kl 08 136 11 147 -
18/08 kl 09 170 11 181 -
18/08 kl 10 188 12 200 -
18/08 kl 11 189 12 201 -
18/08 kl 12 172 12 184 -
18/08 kl 13 143 12 155 -
18/08 kl 14 106 12 118 -
18/08 kl 15 72 12 84 -
18/08 kl 16 53 11 64 -
18/08 kl 17 52 11 63 -
18/08 kl 18 68 11 79 -
18/08 kl 19 99 11 110 -
18/08 kl 20 138 10 148 -
18/08 kl 21 175 10 185 -
18/08 kl 22 198 9 207 -
18/08 kl 23 200 9 209 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 163 171 177 197 209
Laveste vannstand 86 85 69 54 51
Avvik gult nivå -102 -94 -88 -68 -56
Avvik orange nivå -118 -110 -104 -84 -72
Avvik rødt nivå -133 -125 -119 -99 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm