Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/12 kl 00 128 22 150 -
09/12 kl 01 102 21 123 -
09/12 kl 02 83 22 105 -
09/12 kl 03 77 22 99 -
09/12 kl 04 84 20 104 -
09/12 kl 05 104 19 123 -
09/12 kl 06 131 17 148 -
09/12 kl 07 161 16 177 -
09/12 kl 08 184 14 198 -
09/12 kl 09 194 13 207 -
09/12 kl 10 190 13 203 -
09/12 kl 11 174 10 184 -
09/12 kl 12 148 8 156 -
09/12 kl 13 119 8 127 -
09/12 kl 14 95 8 103 -
09/12 kl 15 84 4 88 -
09/12 kl 16 87 2 89 -
09/12 kl 17 103 2 105 -
09/12 kl 18 128 -1 127 -
09/12 kl 19 158 -2 156 -
09/12 kl 20 183 -3 180 -
09/12 kl 21 195 -4 191 -
09/12 kl 22 192 -4 188 -
09/12 kl 23 176 -5 171 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 207 194 200 210 207
Laveste vannstand 131 121 107 94 88
Avvik gult nivå -58 -71 -65 -55 -58
Avvik orange nivå -74 -87 -81 -71 -74
Avvik rødt nivå -89 -102 -96 -86 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm