Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/06 kl 00 171 19 190 -
21/06 kl 01 180 19 199 -
21/06 kl 02 173 18 191 -
21/06 kl 03 152 18 170 -
21/06 kl 04 120 18 138 -
21/06 kl 05 83 17 100 -
21/06 kl 06 54 17 71 -
21/06 kl 07 38 16 54 -
21/06 kl 08 36 17 53 -
21/06 kl 09 49 17 66 -
21/06 kl 10 77 17 94 -
21/06 kl 11 113 17 130 -
21/06 kl 12 143 17 160 -
21/06 kl 13 162 17 179 -
21/06 kl 14 166 17 183 -
21/06 kl 15 155 16 171 -
21/06 kl 16 131 17 148 -
21/06 kl 17 102 16 118 -
21/06 kl 18 74 15 89 -
21/06 kl 19 59 15 74 -
21/06 kl 20 57 15 72 -
21/06 kl 21 68 15 83 -
21/06 kl 22 92 14 106 -
21/06 kl 23 123 14 137 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 196 193 198 192 199
Laveste vannstand 36 40 43 46 53
Avvik gult nivå -69 -72 -67 -73 -66
Avvik orange nivå -85 -88 -83 -89 -82
Avvik rødt nivå -100 -103 -98 -104 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm