Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/01 kl 00 181 12 193 -
24/01 kl 01 153 15 168 -
24/01 kl 02 120 14 134 -
24/01 kl 03 90 17 107 -
24/01 kl 04 72 18 90 -
24/01 kl 05 69 19 88 -
24/01 kl 06 82 20 102 -
24/01 kl 07 110 21 131 -
24/01 kl 08 147 21 168 -
24/01 kl 09 181 22 203 -
24/01 kl 10 201 23 224 -
24/01 kl 11 204 22 226 -
24/01 kl 12 192 25 217 -
24/01 kl 13 165 24 189 -
24/01 kl 14 127 26 153 -
24/01 kl 15 90 23 113 -
24/01 kl 16 63 24 87 -
24/01 kl 17 52 22 74 -
24/01 kl 18 57 21 78 -
24/01 kl 19 79 19 98 -
24/01 kl 20 116 19 135 -
24/01 kl 21 155 17 172 -
24/01 kl 22 184 18 202 -
24/01 kl 23 197 15 212 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 202 193 192 214 226
Laveste vannstand 92 86 59 75 74
Avvik gult nivå -63 -72 -73 -51 -39
Avvik orange nivå -79 -88 -89 -67 -55
Avvik rødt nivå -94 -103 -104 -82 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm