Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/10 kl 00 236 13 249 -
01/10 kl 01 215 12 227 -
01/10 kl 02 174 12 186 -
01/10 kl 03 118 12 130 -
01/10 kl 04 66 12 78 -
01/10 kl 05 32 12 44 -
01/10 kl 06 21 13 34 -
01/10 kl 07 30 13 43 -
01/10 kl 08 63 12 75 -
01/10 kl 09 116 13 129 -
01/10 kl 10 171 13 184 -
01/10 kl 11 209 13 222 -
01/10 kl 12 223 13 236 -
01/10 kl 13 216 15 231 -
01/10 kl 14 189 15 204 -
01/10 kl 15 143 16 159 -
01/10 kl 16 93 18 111 -
01/10 kl 17 57 15 72 -
01/10 kl 18 44 19 63 -
01/10 kl 19 50 18 68 -
01/10 kl 20 77 21 98 -
01/10 kl 21 124 22 146 -
01/10 kl 22 178 26 204 -
01/10 kl 23 218 26 244 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 220 259 278 266 249
Laveste vannstand 80 54 53 60 34
Avvik gult nivå -53 -14 5 -7 -24
Avvik orange nivå -70 -31 -12 -24 -41
Avvik rødt nivå -80 -41 -22 -34 -51
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm