Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/04 kl 00 191 -6 185 -
22/04 kl 01 193 -6 187 -
22/04 kl 02 177 -5 172 -
22/04 kl 03 142 -3 139 -
22/04 kl 04 96 -3 93 -
22/04 kl 05 55 -2 53 -
22/04 kl 06 32 -1 31 -
22/04 kl 07 27 1 28 -
22/04 kl 08 38 1 39 -
22/04 kl 09 70 2 72 -
22/04 kl 10 118 4 122 -
22/04 kl 11 162 4 166 -
22/04 kl 12 189 6 195 -
22/04 kl 13 197 7 204 -
22/04 kl 14 187 7 194 -
22/04 kl 15 159 8 167 -
22/04 kl 16 117 8 125 -
22/04 kl 17 73 10 83 -
22/04 kl 18 44 9 53 -
22/04 kl 19 32 10 42 -
22/04 kl 20 36 9 45 -
22/04 kl 21 59 9 68 -
22/04 kl 22 99 9 108 -
22/04 kl 23 142 8 150 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 180 191 199 195 204
Laveste vannstand -10 -7 6 12 28
Avvik gult nivå -85 -74 -66 -70 -61
Avvik orange nivå -101 -90 -82 -86 -77
Avvik rødt nivå -116 -105 -97 -101 -92
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm