Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/08 kl 00 87 -3 84 -
25/08 kl 01 96 -3 93 -
25/08 kl 02 113 -4 109 -
25/08 kl 03 132 -3 129 -
25/08 kl 04 148 -3 145 -
25/08 kl 05 157 -2 155 -
25/08 kl 06 157 -2 155 -
25/08 kl 07 149 -1 148 -
25/08 kl 08 133 -2 131 -
25/08 kl 09 115 0 115 -
25/08 kl 10 97 0 97 -
25/08 kl 11 85 0 85 -
25/08 kl 12 81 1 82 -
25/08 kl 13 85 0 85 -
25/08 kl 14 98 1 99 -
25/08 kl 15 118 1 119 -
25/08 kl 16 137 0 137 -
25/08 kl 17 151 -1 150 -
25/08 kl 18 159 -1 158 -
25/08 kl 19 158 -2 156 -
25/08 kl 20 148 -2 146 -
25/08 kl 21 131 -3 128 -
25/08 kl 22 113 -3 110 -
25/08 kl 23 96 -4 92 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 167 175 180 157 158
Laveste vannstand 66 63 85 71 82
Avvik gult nivå -98 -90 -85 -108 -107
Avvik orange nivå -114 -106 -101 -124 -123
Avvik rødt nivå -129 -121 -116 -139 -138
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm