Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/07 kl 00 104 8 112 -
18/07 kl 01 86 7 93 -
18/07 kl 02 76 6 82 -
18/07 kl 03 77 6 83 -
18/07 kl 04 88 7 95 -
18/07 kl 05 108 7 115 -
18/07 kl 06 130 6 136 -
18/07 kl 07 149 6 155 -
18/07 kl 08 161 6 167 -
18/07 kl 09 162 5 167 -
18/07 kl 10 152 6 158 -
18/07 kl 11 133 5 138 -
18/07 kl 12 111 5 116 -
18/07 kl 13 90 3 93 -
18/07 kl 14 75 3 78 -
18/07 kl 15 72 4 76 -
18/07 kl 16 80 3 83 -
18/07 kl 17 99 2 101 -
18/07 kl 18 124 3 127 -
18/07 kl 19 148 2 150 -
18/07 kl 20 165 2 167 -
18/07 kl 21 171 2 173 -
18/07 kl 22 165 1 166 -
18/07 kl 23 148 2 150 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 158 172 165 171 173
Laveste vannstand 93 89 86 89 76
Avvik gult nivå -115 -101 -108 -102 -100
Avvik orange nivå -132 -118 -125 -119 -117
Avvik rødt nivå -142 -128 -135 -129 -127
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm