Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/06 kl 01 199 -6 193 197
17/06 kl 02 177 -7 170 176
17/06 kl 03 141 -6 135 139
17/06 kl 04 100 -6 94 97
17/06 kl 05 63 -6 57 61
17/06 kl 06 40 -6 34 38
17/06 kl 07 37 -5 32 35
17/06 kl 08 54 -5 49 53
17/06 kl 09 87 -5 82 86
17/06 kl 10 129 -4 125 127
17/06 kl 11 166 -4 162 163
17/06 kl 12 190 -4 186 189
17/06 kl 13 196 -4 192 195
17/06 kl 14 181 -3 178 -
17/06 kl 15 149 -3 146 -
17/06 kl 16 111 -3 108 -
17/06 kl 17 73 -2 71 -
17/06 kl 18 46 -2 44 -
17/06 kl 19 37 -2 35 -
17/06 kl 20 50 -2 48 -
17/06 kl 21 81 -2 79 -
17/06 kl 22 122 -2 120 -
17/06 kl 23 163 -2 161 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 193 203 204 198 200
Laveste vannstand 32 32 35 35 46
Avvik gult nivå -86 -76 -75 -81 -79
Avvik orange nivå -105 -95 -94 -100 -98
Avvik rødt nivå -121 -111 -110 -116 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm