Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/01 kl 01 98 16 114 116
20/01 kl 02 81 19 100 100
20/01 kl 03 77 21 98 98
20/01 kl 04 86 23 109 109
20/01 kl 05 108 22 130 130
20/01 kl 06 134 22 156 157
20/01 kl 07 162 22 184 186
20/01 kl 08 182 22 204 207
20/01 kl 09 191 23 214 215
20/01 kl 10 186 22 208 213
20/01 kl 11 170 24 194 199
20/01 kl 12 145 27 172 177
20/01 kl 13 121 29 150 -
20/01 kl 14 99 30 129 -
20/01 kl 15 89 33 122 -
20/01 kl 16 91 34 125 -
20/01 kl 17 106 35 141 -
20/01 kl 18 130 35 165 -
20/01 kl 19 157 34 191 -
20/01 kl 20 180 33 213 -
20/01 kl 21 194 33 227 -
20/01 kl 22 194 32 226 -
20/01 kl 23 180 32 212 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 227 235 213 246 256
Laveste vannstand 98 117 76 84 92
Avvik gult nivå -52 -44 -66 -33 -23
Avvik orange nivå -71 -63 -85 -52 -42
Avvik rødt nivå -87 -79 -101 -68 -58
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm