Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/09 kl 13 180 13 193 196
27/09 kl 14 145 13 158 162
27/09 kl 15 109 13 122 125
27/09 kl 16 79 14 93 96
27/09 kl 17 65 14 79 80
27/09 kl 18 71 14 85 86
27/09 kl 19 96 13 109 110
27/09 kl 20 133 14 147 148
27/09 kl 21 174 14 188 189
27/09 kl 22 207 12 219 221
27/09 kl 23 224 14 238 236

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 238 243 261 282 269
Laveste vannstand 79 48 45 48 32
Avvik gult nivå -50 -45 -27 -6 -19
Avvik orange nivå -72 -67 -49 -28 -41
Avvik rødt nivå -82 -77 -59 -38 -51
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm