Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/04 kl 01 192 -15 177 173
18/04 kl 02 156 -15 141 138
18/04 kl 03 113 -15 98 95
18/04 kl 04 71 -14 57 55
18/04 kl 05 43 -14 29 28
18/04 kl 06 37 -15 22 20
18/04 kl 07 54 -15 39 37
18/04 kl 08 90 -15 75 74
18/04 kl 09 136 -15 121 121
18/04 kl 10 181 -15 166 164
18/04 kl 11 212 -15 197 195
18/04 kl 12 221 -15 206 204
18/04 kl 13 205 -15 190 188
18/04 kl 14 169 -15 154 151
18/04 kl 15 121 -15 106 103
18/04 kl 16 71 -16 55 54
18/04 kl 17 32 -16 16 16
18/04 kl 18 13 -16 -3 -4
18/04 kl 19 19 -16 3 4
18/04 kl 20 51 -16 35 37
18/04 kl 21 99 -15 84 84
18/04 kl 22 150 -15 135 135
18/04 kl 23 194 -15 179 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 206 219 225 237 221
Laveste vannstand -3 0 15 31 29
Avvik gult nivå -73 -60 -54 -42 -58
Avvik orange nivå -92 -79 -73 -61 -77
Avvik rødt nivå -108 -95 -89 -77 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm