Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/08 kl 13 87 -3 84 84
23/08 kl 14 108 -2 106 105
23/08 kl 15 133 -2 131 130
23/08 kl 16 156 -3 153 152
23/08 kl 17 171 -3 168 166
23/08 kl 18 174 -4 170 168
23/08 kl 19 166 -4 162 158
23/08 kl 20 150 -6 144 140
23/08 kl 21 129 -6 123 119
23/08 kl 22 108 -6 102 97
23/08 kl 23 93 -8 85 81

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 170 158 176 172 190
Laveste vannstand 84 65 82 75 70
Avvik gult nivå -109 -121 -103 -107 -89
Avvik orange nivå -128 -140 -122 -126 -108
Avvik rødt nivå -144 -156 -138 -142 -124
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm