Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/01 kl 00 157 35 192 -
21/01 kl 01 129 37 166 -
21/01 kl 02 102 38 140 -
21/01 kl 03 83 39 122 -
21/01 kl 04 77 40 117 -
21/01 kl 05 85 40 125 -
21/01 kl 06 106 39 145 -
21/01 kl 07 134 39 173 -
21/01 kl 08 164 39 203 -
21/01 kl 09 186 39 225 -
21/01 kl 10 197 38 235 -
21/01 kl 11 193 38 231 -
21/01 kl 12 175 37 212 -
21/01 kl 13 149 36 185 -
21/01 kl 14 121 37 158 -
21/01 kl 15 96 37 133 -
21/01 kl 16 82 36 118 -
21/01 kl 17 82 37 119 -
21/01 kl 18 97 37 134 -
21/01 kl 19 123 36 159 -
21/01 kl 20 152 35 187 -
21/01 kl 21 179 34 213 -
21/01 kl 22 195 32 227 -
21/01 kl 23 197 29 226 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 227 235 213 246 256
Laveste vannstand 98 117 76 84 92
Avvik gult nivå -52 -44 -66 -33 -23
Avvik orange nivå -71 -63 -85 -52 -42
Avvik rødt nivå -87 -79 -101 -68 -58
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm