Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/06 kl 00 194 -3 191 -
18/06 kl 01 206 -3 203 -
18/06 kl 02 196 -2 194 -
18/06 kl 03 168 -3 165 -
18/06 kl 04 129 -3 126 -
18/06 kl 05 87 -3 84 -
18/06 kl 06 52 -3 49 -
18/06 kl 07 35 -3 32 -
18/06 kl 08 37 -3 34 -
18/06 kl 09 60 -3 57 -
18/06 kl 10 97 -3 94 -
18/06 kl 11 138 -3 135 -
18/06 kl 12 173 -3 170 -
18/06 kl 13 192 -3 189 -
18/06 kl 14 191 -3 188 -
18/06 kl 15 171 -3 168 -
18/06 kl 16 137 -3 134 -
18/06 kl 17 99 -3 96 -
18/06 kl 18 64 -3 61 -
18/06 kl 19 44 -3 41 -
18/06 kl 20 43 -3 40 -
18/06 kl 21 62 -3 59 -
18/06 kl 22 97 -2 95 -
18/06 kl 23 139 -2 137 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 193 203 204 198 200
Laveste vannstand 32 32 35 35 46
Avvik gult nivå -86 -76 -75 -81 -79
Avvik orange nivå -105 -95 -94 -100 -98
Avvik rødt nivå -121 -111 -110 -116 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm