Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/09 kl 00 219 14 233 230
28/09 kl 01 193 13 206 204
28/09 kl 02 153 13 166 162
28/09 kl 03 107 13 120 116
28/09 kl 04 66 11 77 74
28/09 kl 05 40 13 53 -
28/09 kl 06 35 13 48 -
28/09 kl 07 54 12 66 -
28/09 kl 08 91 12 103 -
28/09 kl 09 138 13 151 -
28/09 kl 10 183 11 194 -
28/09 kl 11 214 11 225 -
28/09 kl 12 224 10 234 -
28/09 kl 13 211 10 221 -
28/09 kl 14 179 9 188 -
28/09 kl 15 136 9 145 -
28/09 kl 16 93 9 102 -
28/09 kl 17 62 10 72 -
28/09 kl 18 51 10 61 -
28/09 kl 19 64 11 75 -
28/09 kl 20 98 12 110 -
28/09 kl 21 145 13 158 -
28/09 kl 22 192 15 207 -
28/09 kl 23 227 16 243 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 238 243 261 282 269
Laveste vannstand 79 48 45 48 32
Avvik gult nivå -50 -45 -27 -6 -19
Avvik orange nivå -72 -67 -49 -28 -41
Avvik rødt nivå -82 -77 -59 -38 -51
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm