Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/08 kl 00 88 -8 80 75
24/08 kl 01 93 -9 84 80
24/08 kl 02 109 -10 99 96
24/08 kl 03 130 -11 119 117
24/08 kl 04 150 -12 138 137
24/08 kl 05 166 -13 153 153
24/08 kl 06 172 -14 158 159
24/08 kl 07 168 -14 154 154
24/08 kl 08 153 -15 138 139
24/08 kl 09 132 -16 116 119
24/08 kl 10 111 -16 95 97
24/08 kl 11 92 -16 76 78
24/08 kl 12 81 -16 65 67
24/08 kl 13 82 -17 65 68
24/08 kl 14 93 -16 77 79
24/08 kl 15 112 -16 96 97
24/08 kl 16 133 -16 117 120
24/08 kl 17 153 -16 137 140
24/08 kl 18 167 -16 151 153
24/08 kl 19 171 -15 156 157
24/08 kl 20 165 -15 150 150
24/08 kl 21 150 -14 136 -
24/08 kl 22 131 -13 118 -
24/08 kl 23 113 -12 101 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 170 158 176 172 190
Laveste vannstand 84 65 82 75 70
Avvik gult nivå -109 -121 -103 -107 -89
Avvik orange nivå -128 -140 -122 -126 -108
Avvik rødt nivå -144 -156 -138 -142 -124
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm