Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/04 kl 00 217 -14 203 -
19/04 kl 01 216 -13 203 -
19/04 kl 02 190 -13 177 -
19/04 kl 03 146 -12 134 -
19/04 kl 04 98 -11 87 -
19/04 kl 05 55 -11 44 -
19/04 kl 06 30 -11 19 -
19/04 kl 07 30 -9 21 -
19/04 kl 08 54 -9 45 -
19/04 kl 09 98 -8 90 -
19/04 kl 10 149 -8 141 -
19/04 kl 11 195 -7 188 -
19/04 kl 12 224 -7 217 -
19/04 kl 13 226 -7 219 -
19/04 kl 14 204 -7 197 -
19/04 kl 15 160 -7 153 -
19/04 kl 16 108 -8 100 -
19/04 kl 17 57 -7 50 -
19/04 kl 18 20 -7 13 -
19/04 kl 19 8 -8 0 -
19/04 kl 20 23 -8 15 -
19/04 kl 21 61 -8 53 -
19/04 kl 22 114 -7 107 -
19/04 kl 23 167 -8 159 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 206 219 225 237 221
Laveste vannstand -3 0 15 31 29
Avvik gult nivå -73 -60 -54 -42 -58
Avvik orange nivå -92 -79 -73 -61 -77
Avvik rødt nivå -108 -95 -89 -77 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm