Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/08 kl 00 99 -12 87 -
25/08 kl 01 92 -10 82 -
25/08 kl 02 95 -10 85 -
25/08 kl 03 107 -9 98 -
25/08 kl 04 125 -8 117 -
25/08 kl 05 143 -8 135 -
25/08 kl 06 159 -7 152 -
25/08 kl 07 167 -6 161 -
25/08 kl 08 165 -5 160 -
25/08 kl 09 153 -4 149 -
25/08 kl 10 135 -3 132 -
25/08 kl 11 116 -2 114 -
25/08 kl 12 97 -1 96 -
25/08 kl 13 86 0 86 -
25/08 kl 14 84 1 85 -
25/08 kl 15 93 2 95 -
25/08 kl 16 109 2 111 -
25/08 kl 17 130 3 133 -
25/08 kl 18 150 3 153 -
25/08 kl 19 165 3 168 -
25/08 kl 20 172 4 176 -
25/08 kl 21 169 5 174 -
25/08 kl 22 156 5 161 -
25/08 kl 23 138 6 144 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 170 158 176 172 190
Laveste vannstand 84 65 82 75 70
Avvik gult nivå -109 -121 -103 -107 -89
Avvik orange nivå -128 -140 -122 -126 -108
Avvik rødt nivå -144 -156 -138 -142 -124
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm