Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/01 kl 00 183 27 210 -
22/01 kl 01 159 25 184 -
22/01 kl 02 129 23 152 -
22/01 kl 03 100 20 120 -
22/01 kl 04 80 17 97 -
22/01 kl 05 74 15 89 -
22/01 kl 06 83 12 95 -
22/01 kl 07 107 10 117 -
22/01 kl 08 139 9 148 -
22/01 kl 09 171 8 179 -
22/01 kl 10 195 8 203 -
22/01 kl 11 205 8 213 -
22/01 kl 12 199 8 207 -
22/01 kl 13 178 8 186 -
22/01 kl 14 147 8 155 -
22/01 kl 15 115 7 122 -
22/01 kl 16 87 6 93 -
22/01 kl 17 72 4 76 -
22/01 kl 18 73 2 75 -
22/01 kl 19 91 2 93 -
22/01 kl 20 120 0 120 -
22/01 kl 21 153 0 153 -
22/01 kl 22 182 0 182 -
22/01 kl 23 199 1 200 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 227 235 213 246 256
Laveste vannstand 98 117 75 83 92
Avvik gult nivå -52 -44 -66 -33 -23
Avvik orange nivå -71 -63 -85 -52 -42
Avvik rødt nivå -87 -79 -101 -68 -58
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm