Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/04 kl 00 207 -8 199 -
20/04 kl 01 223 -7 216 -
20/04 kl 02 213 -8 205 -
20/04 kl 03 179 -8 171 -
20/04 kl 04 131 -8 123 -
20/04 kl 05 81 -8 73 -
20/04 kl 06 41 -8 33 -
20/04 kl 07 22 -7 15 -
20/04 kl 08 30 -6 24 -
20/04 kl 09 62 -6 56 -
20/04 kl 10 111 -5 106 -
20/04 kl 11 163 -4 159 -
20/04 kl 12 206 -3 203 -
20/04 kl 13 228 -3 225 -
20/04 kl 14 224 -2 222 -
20/04 kl 15 194 0 194 -
20/04 kl 16 146 1 147 -
20/04 kl 17 93 2 95 -
20/04 kl 18 46 4 50 -
20/04 kl 19 16 5 21 -
20/04 kl 20 12 6 18 -
20/04 kl 21 35 7 42 -
20/04 kl 22 79 8 87 -
20/04 kl 23 132 8 140 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 206 219 225 237 221
Laveste vannstand -3 0 15 31 29
Avvik gult nivå -73 -60 -54 -42 -58
Avvik orange nivå -92 -79 -73 -61 -77
Avvik rødt nivå -108 -95 -89 -77 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm