Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/09 kl 00 240 17 257 -
29/09 kl 01 228 19 247 -
29/09 kl 02 193 19 212 -
29/09 kl 03 143 20 163 -
29/09 kl 04 91 20 111 -
29/09 kl 05 47 21 68 -
29/09 kl 06 23 22 45 -
29/09 kl 07 25 23 48 -
29/09 kl 08 53 25 78 -
29/09 kl 09 100 26 126 -
29/09 kl 10 154 26 180 -
29/09 kl 11 201 27 228 -
29/09 kl 12 229 28 257 -
29/09 kl 13 233 28 261 -
29/09 kl 14 211 30 241 -
29/09 kl 15 170 31 201 -
29/09 kl 16 120 31 151 -
29/09 kl 17 76 32 108 -
29/09 kl 18 47 32 79 -
29/09 kl 19 42 32 74 -
29/09 kl 20 64 32 96 -
29/09 kl 21 108 32 140 -
29/09 kl 22 162 32 194 -
29/09 kl 23 211 32 243 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 238 243 261 282 269
Laveste vannstand 79 48 45 48 32
Avvik gult nivå -50 -45 -27 -6 -19
Avvik orange nivå -72 -67 -49 -28 -41
Avvik rødt nivå -82 -77 -59 -38 -51
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm