Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/06 kl 00 177 -2 175 -
19/06 kl 01 201 -1 200 -
19/06 kl 02 205 -1 204 -
19/06 kl 03 188 0 188 -
19/06 kl 04 154 0 154 -
19/06 kl 05 114 0 114 -
19/06 kl 06 74 0 74 -
19/06 kl 07 45 1 46 -
19/06 kl 08 34 1 35 -
19/06 kl 09 43 0 43 -
19/06 kl 10 71 0 71 -
19/06 kl 11 109 0 109 -
19/06 kl 12 148 0 148 -
19/06 kl 13 177 -1 176 -
19/06 kl 14 190 -1 189 -
19/06 kl 15 183 -2 181 -
19/06 kl 16 158 -2 156 -
19/06 kl 17 124 -3 121 -
19/06 kl 18 87 -4 83 -
19/06 kl 19 58 -4 54 -
19/06 kl 20 46 -4 42 -
19/06 kl 21 52 -4 48 -
19/06 kl 22 77 -4 73 -
19/06 kl 23 115 -4 111 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 193 203 204 198 200
Laveste vannstand 32 32 35 35 46
Avvik gult nivå -86 -76 -75 -81 -79
Avvik orange nivå -105 -95 -94 -100 -98
Avvik rødt nivå -121 -111 -110 -116 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm