Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/09 kl 00 243 32 275 -
30/09 kl 01 250 32 282 -
30/09 kl 02 228 33 261 -
30/09 kl 03 185 33 218 -
30/09 kl 04 129 33 162 -
30/09 kl 05 74 33 107 -
30/09 kl 06 33 33 66 -
30/09 kl 07 15 33 48 -
30/09 kl 08 26 32 58 -
30/09 kl 09 63 32 95 -
30/09 kl 10 116 32 148 -
30/09 kl 11 172 33 205 -
30/09 kl 12 217 33 250 -
30/09 kl 13 239 33 272 -
30/09 kl 14 233 32 265 -
30/09 kl 15 202 32 234 -
30/09 kl 16 154 31 185 -
30/09 kl 17 103 30 133 -
30/09 kl 18 60 30 90 -
30/09 kl 19 38 29 67 -
30/09 kl 20 42 27 69 -
30/09 kl 21 74 23 97 -
30/09 kl 22 124 20 144 -
30/09 kl 23 179 19 198 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 238 243 261 282 269
Laveste vannstand 79 48 45 48 32
Avvik gult nivå -50 -45 -27 -6 -19
Avvik orange nivå -72 -67 -49 -28 -41
Avvik rødt nivå -82 -77 -59 -38 -51
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm