Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/01 kl 00 200 1 201 -
23/01 kl 01 185 2 187 -
23/01 kl 02 157 4 161 -
23/01 kl 03 125 6 131 -
23/01 kl 04 94 7 101 -
23/01 kl 05 74 9 83 -
23/01 kl 06 70 14 84 -
23/01 kl 07 84 17 101 -
23/01 kl 08 113 19 132 -
23/01 kl 09 148 23 171 -
23/01 kl 10 182 26 208 -
23/01 kl 11 206 29 235 -
23/01 kl 12 214 32 246 -
23/01 kl 13 203 34 237 -
23/01 kl 14 176 35 211 -
23/01 kl 15 140 37 177 -
23/01 kl 16 105 38 143 -
23/01 kl 17 76 38 114 -
23/01 kl 18 62 38 100 -
23/01 kl 19 67 38 105 -
23/01 kl 20 90 39 129 -
23/01 kl 21 124 40 164 -
23/01 kl 22 160 40 200 -
23/01 kl 23 190 40 230 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 227 235 213 246 256
Laveste vannstand 98 117 75 83 92
Avvik gult nivå -52 -44 -66 -33 -23
Avvik orange nivå -71 -63 -85 -52 -42
Avvik rødt nivå -87 -79 -101 -68 -58
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm