Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/06 kl 00 154 -4 150 -
20/06 kl 01 186 -4 182 -
20/06 kl 02 202 -4 198 -
20/06 kl 03 198 -4 194 -
20/06 kl 04 175 -4 171 -
20/06 kl 05 139 -4 135 -
20/06 kl 06 100 -4 96 -
20/06 kl 07 64 -4 60 -
20/06 kl 08 42 -3 39 -
20/06 kl 09 38 -3 35 -
20/06 kl 10 53 -3 50 -
20/06 kl 11 83 -3 80 -
20/06 kl 12 121 -3 118 -
20/06 kl 13 155 -2 153 -
20/06 kl 14 178 -2 176 -
20/06 kl 15 184 -2 182 -
20/06 kl 16 172 -1 171 -
20/06 kl 17 144 -1 143 -
20/06 kl 18 111 -1 110 -
20/06 kl 19 79 0 79 -
20/06 kl 20 57 0 57 -
20/06 kl 21 52 0 52 -
20/06 kl 22 65 1 66 -
20/06 kl 23 94 1 95 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 193 203 204 198 200
Laveste vannstand 32 32 35 35 46
Avvik gult nivå -86 -76 -75 -81 -79
Avvik orange nivå -105 -95 -94 -100 -98
Avvik rødt nivå -121 -111 -110 -116 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm