Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/04 kl 00 182 8 190 -
21/04 kl 01 214 7 221 -
21/04 kl 02 222 8 230 -
21/04 kl 03 203 10 213 -
21/04 kl 04 163 10 173 -
21/04 kl 05 114 10 124 -
21/04 kl 06 66 11 77 -
21/04 kl 07 32 12 44 -
21/04 kl 08 22 12 34 -
21/04 kl 09 37 12 49 -
21/04 kl 10 75 13 88 -
21/04 kl 11 125 13 138 -
21/04 kl 12 174 13 187 -
21/04 kl 13 211 13 224 -
21/04 kl 14 224 13 237 -
21/04 kl 15 213 13 226 -
21/04 kl 16 178 13 191 -
21/04 kl 17 130 13 143 -
21/04 kl 18 80 12 92 -
21/04 kl 19 40 11 51 -
21/04 kl 20 20 11 31 -
21/04 kl 21 25 11 36 -
21/04 kl 22 54 10 64 -
21/04 kl 23 100 9 109 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 206 219 225 237 221
Laveste vannstand -3 0 15 31 29
Avvik gult nivå -73 -60 -54 -42 -58
Avvik orange nivå -92 -79 -73 -61 -77
Avvik rødt nivå -108 -95 -89 -77 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm