Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/06 kl 00 130 1 131 -
21/06 kl 01 165 2 167 -
21/06 kl 02 190 2 192 -
21/06 kl 03 198 2 200 -
21/06 kl 04 188 2 190 -
21/06 kl 05 161 2 163 -
21/06 kl 06 126 2 128 -
21/06 kl 07 88 2 90 -
21/06 kl 08 59 2 61 -
21/06 kl 09 43 3 46 -
21/06 kl 10 46 3 49 -
21/06 kl 11 65 4 69 -
21/06 kl 12 96 4 100 -
21/06 kl 13 130 4 134 -
21/06 kl 14 160 5 165 -
21/06 kl 15 176 5 181 -
21/06 kl 16 176 5 181 -
21/06 kl 17 159 5 164 -
21/06 kl 18 132 6 138 -
21/06 kl 19 101 6 107 -
21/06 kl 20 74 6 80 -
21/06 kl 21 60 5 65 -
21/06 kl 22 61 5 66 -
21/06 kl 23 79 5 84 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 193 203 204 198 200
Laveste vannstand 32 32 35 35 46
Avvik gult nivå -86 -76 -75 -81 -79
Avvik orange nivå -105 -95 -94 -100 -98
Avvik rødt nivå -121 -111 -110 -116 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm