Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/10 kl 00 226 19 245 -
01/10 kl 01 251 18 269 -
01/10 kl 02 250 16 266 -
01/10 kl 03 220 16 236 -
01/10 kl 04 171 16 187 -
01/10 kl 05 114 15 129 -
01/10 kl 06 62 14 76 -
01/10 kl 07 27 14 41 -
01/10 kl 08 18 14 32 -
01/10 kl 09 38 13 51 -
01/10 kl 10 82 12 94 -
01/10 kl 11 137 12 149 -
01/10 kl 12 190 11 201 -
01/10 kl 13 227 11 238 -
01/10 kl 14 240 10 250 -
01/10 kl 15 224 9 233 -
01/10 kl 16 187 8 195 -
01/10 kl 17 137 8 145 -
01/10 kl 18 88 7 95 -
01/10 kl 19 52 7 59 -
01/10 kl 20 38 7 45 -
01/10 kl 21 52 8 60 -
01/10 kl 22 89 9 98 -
01/10 kl 23 141 9 150 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 238 243 261 282 269
Laveste vannstand 79 48 45 48 32
Avvik gult nivå -50 -45 -27 -6 -19
Avvik orange nivå -72 -67 -49 -28 -41
Avvik rødt nivå -82 -77 -59 -38 -51
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm