Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/04 kl 00 150 9 159 -
22/04 kl 01 192 8 200 -
22/04 kl 02 214 7 221 -
22/04 kl 03 212 6 218 -
22/04 kl 04 187 5 192 -
22/04 kl 05 145 4 149 -
22/04 kl 06 98 3 101 -
22/04 kl 07 56 2 58 -
22/04 kl 08 31 1 32 -
22/04 kl 09 29 0 29 -
22/04 kl 10 50 0 50 -
22/04 kl 11 90 -1 89 -
22/04 kl 12 136 -1 135 -
22/04 kl 13 180 -1 179 -
22/04 kl 14 207 -1 206 -
22/04 kl 15 213 -2 211 -
22/04 kl 16 195 -1 194 -
22/04 kl 17 160 -1 159 -
22/04 kl 18 116 -1 115 -
22/04 kl 19 72 0 72 -
22/04 kl 20 42 1 43 -
22/04 kl 21 31 1 32 -
22/04 kl 22 44 2 46 -
22/04 kl 23 76 4 80 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 206 219 225 237 221
Laveste vannstand -3 0 15 31 29
Avvik gult nivå -73 -60 -54 -42 -58
Avvik orange nivå -92 -79 -73 -61 -77
Avvik rødt nivå -108 -95 -89 -77 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm