Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/01 kl 00 205 39 244 -
24/01 kl 01 202 39 241 -
24/01 kl 02 182 39 221 -
24/01 kl 03 150 38 188 -
24/01 kl 04 115 38 153 -
24/01 kl 05 85 38 123 -
24/01 kl 06 68 37 105 -
24/01 kl 07 69 38 107 -
24/01 kl 08 89 38 127 -
24/01 kl 09 123 37 160 -
24/01 kl 10 162 37 199 -
24/01 kl 11 196 38 234 -
24/01 kl 12 217 38 255 -
24/01 kl 13 219 37 256 -
24/01 kl 14 201 37 238 -
24/01 kl 15 168 38 206 -
24/01 kl 16 129 37 166 -
24/01 kl 17 91 37 128 -
24/01 kl 18 64 37 101 -
24/01 kl 19 55 37 92 -
24/01 kl 20 66 37 103 -
24/01 kl 21 95 37 132 -
24/01 kl 22 132 37 169 -
24/01 kl 23 170 36 206 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 227 235 213 246 256
Laveste vannstand 98 117 75 83 92
Avvik gult nivå -52 -44 -66 -33 -23
Avvik orange nivå -71 -63 -85 -52 -42
Avvik rødt nivå -87 -79 -101 -68 -58
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm