Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/08 kl 00 144 -7 137 -
27/08 kl 01 120 -7 113 -
27/08 kl 02 97 -6 91 -
27/08 kl 03 81 -6 75 -
27/08 kl 04 78 -6 72 -
27/08 kl 05 87 -5 82 -
27/08 kl 06 107 -5 102 -
27/08 kl 07 132 -4 128 -
27/08 kl 08 157 -4 153 -
27/08 kl 09 174 -3 171 -
27/08 kl 10 180 -2 178 -
27/08 kl 11 172 -2 170 -
27/08 kl 12 153 -1 152 -
27/08 kl 13 128 -1 127 -
27/08 kl 14 101 -1 100 -
27/08 kl 15 81 -1 80 -
27/08 kl 16 72 -2 70 -
27/08 kl 17 77 -2 75 -
27/08 kl 18 96 -2 94 -
27/08 kl 19 124 -3 121 -
27/08 kl 20 154 -3 151 -
27/08 kl 21 179 -3 176 -
27/08 kl 22 193 -3 190 -
27/08 kl 23 191 -3 188 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 170 158 176 172 190
Laveste vannstand 84 65 82 75 70
Avvik gult nivå -109 -121 -103 -107 -89
Avvik orange nivå -128 -140 -122 -126 -108
Avvik rødt nivå -144 -156 -138 -142 -124
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm