Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/07 kl 00 -26 5 -21 -
16/07 kl 01 -21 5 -16 -
16/07 kl 02 -12 4 -8 -
16/07 kl 03 -1 3 2 -
16/07 kl 04 12 4 16 -
16/07 kl 05 22 5 27 -
16/07 kl 06 25 5 30 -
16/07 kl 07 21 5 26 -
16/07 kl 08 12 5 17 -
16/07 kl 09 -1 4 3 -
16/07 kl 10 -14 3 -11 -
16/07 kl 11 -26 5 -21 -
16/07 kl 12 -32 6 -26 -
16/07 kl 13 -32 7 -25 -
16/07 kl 14 -26 6 -20 -
16/07 kl 15 -14 5 -9 -
16/07 kl 16 0 6 6 -
16/07 kl 17 13 7 20 -
16/07 kl 18 22 10 32 -
16/07 kl 19 24 13 37 -
16/07 kl 20 19 13 32 -
16/07 kl 21 8 14 22 -
16/07 kl 22 -5 12 7 -
16/07 kl 23 -17 13 -4 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 35 37 35 33 42
Laveste vannstand -26 -26 -25 -39 -44
Avvik gult nivå -77 -75 -77 -79 -70
Avvik orange nivå -90 -88 -90 -92 -83
Avvik rødt nivå -105 -103 -105 -107 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm