Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/04 kl 13 84 -18 66 66
18/04 kl 14 50 -19 31 27
18/04 kl 15 21 -19 2 0
18/04 kl 16 9 -19 -10 -12
18/04 kl 17 15 -19 -4 -6
18/04 kl 18 36 -20 16 18
18/04 kl 19 65 -19 46 47
18/04 kl 20 99 -19 80 83
18/04 kl 21 130 -18 112 112
18/04 kl 22 147 -18 129 125
18/04 kl 23 146 -18 128 126

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 129 139 144 143 147
Laveste vannstand -10 -11 0 3 17
Avvik gult nivå -70 -60 -55 -56 -52
Avvik orange nivå -82 -72 -67 -68 -64
Avvik rødt nivå -101 -91 -86 -87 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm