Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/06 kl 01 94 4 98 100
17/06 kl 02 66 3 69 69
17/06 kl 03 40 3 43 46
17/06 kl 04 25 4 29 31
17/06 kl 05 25 5 30 29
17/06 kl 06 38 6 44 44
17/06 kl 07 60 7 67 66
17/06 kl 08 87 7 94 93
17/06 kl 09 113 7 120 121
17/06 kl 10 132 8 140 142
17/06 kl 11 137 8 145 149
17/06 kl 12 127 9 136 137
17/06 kl 13 104 9 113 115
17/06 kl 14 77 9 86 86
17/06 kl 15 49 9 58 -
17/06 kl 16 29 8 37 -
17/06 kl 17 25 8 33 -
17/06 kl 18 35 7 42 -
17/06 kl 19 55 6 61 -
17/06 kl 20 82 6 88 -
17/06 kl 21 109 6 115 -
17/06 kl 22 131 6 137 -
17/06 kl 23 141 5 146 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 146 147 151 152 150
Laveste vannstand 29 28 31 44 43
Avvik gult nivå -53 -52 -48 -47 -49
Avvik orange nivå -65 -64 -60 -59 -61
Avvik rødt nivå -84 -83 -79 -78 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm