Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/08 kl 13 95 5 100 99
23/08 kl 14 110 3 113 111
23/08 kl 15 120 1 121 121
23/08 kl 16 124 1 125 126
23/08 kl 17 118 0 118 118
23/08 kl 18 103 0 103 102
23/08 kl 19 87 0 87 85
23/08 kl 20 72 0 72 72
23/08 kl 21 64 0 64 62
23/08 kl 22 63 -1 62 60
23/08 kl 23 70 -2 68 68

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 125 120 115 120 133
Laveste vannstand 62 55 59 58 54
Avvik gult nivå -74 -79 -84 -79 -66
Avvik orange nivå -86 -91 -96 -91 -78
Avvik rødt nivå -105 -110 -115 -110 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm