Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/01 kl 01 58 7 65 63
20/01 kl 02 64 5 69 70
20/01 kl 03 78 4 82 87
20/01 kl 04 94 3 97 102
20/01 kl 05 113 3 116 115
20/01 kl 06 126 2 128 129
20/01 kl 07 131 0 131 135
20/01 kl 08 126 1 127 130
20/01 kl 09 114 0 114 117
20/01 kl 10 98 0 98 101
20/01 kl 11 84 0 84 85
20/01 kl 12 71 0 71 72
20/01 kl 13 65 0 65 65
20/01 kl 14 68 0 68 -
20/01 kl 15 78 1 79 -
20/01 kl 16 92 1 93 -
20/01 kl 17 109 0 109 -
20/01 kl 18 125 1 126 -
20/01 kl 19 135 2 137 -
20/01 kl 20 135 4 139 -
20/01 kl 21 125 5 130 -
20/01 kl 22 109 6 115 -
20/01 kl 23 91 6 97 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 139 139 136 154 165
Laveste vannstand 65 62 46 50 55
Avvik gult nivå -60 -60 -63 -45 -34
Avvik orange nivå -72 -72 -75 -57 -46
Avvik rødt nivå -91 -91 -94 -76 -65
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm