Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/09 kl 13 82 9 91 89
27/09 kl 14 60 9 69 65
27/09 kl 15 49 10 59 56
27/09 kl 16 54 11 65 64
27/09 kl 17 70 9 79 82
27/09 kl 18 94 6 100 104
27/09 kl 19 121 9 130 130
27/09 kl 20 145 11 156 158
27/09 kl 21 159 12 171 172
27/09 kl 22 156 14 170 167
27/09 kl 23 138 15 153 153

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 171 189 211 198 187
Laveste vannstand 59 50 41 40 26
Avvik gult nivå -36 -18 4 -9 -20
Avvik orange nivå -49 -31 -9 -22 -33
Avvik rødt nivå -64 -46 -24 -37 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm