Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/01 kl 00 73 8 81 -
21/01 kl 01 61 9 70 -
21/01 kl 02 57 10 67 -
21/01 kl 03 63 11 74 -
21/01 kl 04 76 12 88 -
21/01 kl 05 94 11 105 -
21/01 kl 06 113 7 120 -
21/01 kl 07 128 5 133 -
21/01 kl 08 135 4 139 -
21/01 kl 09 130 2 132 -
21/01 kl 10 118 1 119 -
21/01 kl 11 101 2 103 -
21/01 kl 12 84 3 87 -
21/01 kl 13 69 2 71 -
21/01 kl 14 60 2 62 -
21/01 kl 15 62 2 64 -
21/01 kl 16 72 1 73 -
21/01 kl 17 88 -1 87 -
21/01 kl 18 106 -1 105 -
21/01 kl 19 124 0 124 -
21/01 kl 20 136 0 136 -
21/01 kl 21 137 1 138 -
21/01 kl 22 128 1 129 -
21/01 kl 23 111 -1 110 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 139 139 136 154 165
Laveste vannstand 65 62 46 50 55
Avvik gult nivå -60 -60 -63 -45 -34
Avvik orange nivå -72 -72 -75 -57 -46
Avvik rødt nivå -91 -91 -94 -76 -65
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm