Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/09 kl 00 112 14 126 128
28/09 kl 01 82 15 97 94
28/09 kl 02 52 16 68 70
28/09 kl 03 33 18 51 49
28/09 kl 04 30 20 50 47
28/09 kl 05 43 24 67 63
28/09 kl 06 67 25 92 -
28/09 kl 07 97 26 123 -
28/09 kl 08 128 25 153 -
28/09 kl 09 152 24 176 -
28/09 kl 10 161 24 185 -
28/09 kl 11 152 24 176 -
28/09 kl 12 131 21 152 -
28/09 kl 13 101 20 121 -
28/09 kl 14 70 20 90 -
28/09 kl 15 46 19 65 -
28/09 kl 16 38 19 57 -
28/09 kl 17 48 19 67 -
28/09 kl 18 71 18 89 -
28/09 kl 19 101 17 118 -
28/09 kl 20 133 18 151 -
28/09 kl 21 159 18 177 -
28/09 kl 22 171 18 189 -
28/09 kl 23 163 18 181 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 171 189 211 198 187
Laveste vannstand 59 50 41 40 26
Avvik gult nivå -36 -18 4 -9 -20
Avvik orange nivå -49 -31 -9 -22 -33
Avvik rødt nivå -64 -46 -24 -37 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm