Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/06 kl 00 64 3 67 -
17/06 kl 01 62 4 66 -
17/06 kl 02 67 5 72 -
17/06 kl 03 77 5 82 -
17/06 kl 04 91 6 97 -
17/06 kl 05 104 7 111 -
17/06 kl 06 115 8 123 -
17/06 kl 07 119 8 127 -
17/06 kl 08 116 8 124 -
17/06 kl 09 105 7 112 -
17/06 kl 10 90 7 97 -
17/06 kl 11 74 8 82 -
17/06 kl 12 60 8 68 -
17/06 kl 13 52 8 60 -
17/06 kl 14 52 8 60 -
17/06 kl 15 60 8 68 -
17/06 kl 16 75 7 82 -
17/06 kl 17 92 7 99 -
17/06 kl 18 107 7 114 -
17/06 kl 19 117 8 125 -
17/06 kl 20 119 7 126 -
17/06 kl 21 113 6 119 -
17/06 kl 22 100 6 106 -
17/06 kl 23 84 5 89 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 137 127 131 137 142
Laveste vannstand 68 60 54 46 46
Avvik gult nivå -70 -80 -76 -70 -65
Avvik orange nivå -83 -93 -89 -83 -78
Avvik rødt nivå -98 -108 -104 -98 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm