Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/04 kl 00 128 -17 111 -
19/04 kl 01 99 -16 83 -
19/04 kl 02 66 -16 50 -
19/04 kl 03 35 -16 19 -
19/04 kl 04 18 -15 3 -
19/04 kl 05 20 -14 6 -
19/04 kl 06 37 -14 23 -
19/04 kl 07 65 -14 51 -
19/04 kl 08 97 -14 83 -
19/04 kl 09 128 -15 113 -
19/04 kl 10 150 -15 135 -
19/04 kl 11 153 -14 139 -
19/04 kl 12 139 -14 125 -
19/04 kl 13 110 -14 96 -
19/04 kl 14 75 -15 60 -
19/04 kl 15 39 -15 24 -
19/04 kl 16 13 -15 -2 -
19/04 kl 17 5 -16 -11 -
19/04 kl 18 17 -16 1 -
19/04 kl 19 42 -16 26 -
19/04 kl 20 76 -15 61 -
19/04 kl 21 110 -15 95 -
19/04 kl 22 139 -14 125 -
19/04 kl 23 152 -15 137 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 129 139 144 143 147
Laveste vannstand -10 -11 0 3 17
Avvik gult nivå -70 -60 -55 -56 -52
Avvik orange nivå -82 -72 -67 -68 -64
Avvik rødt nivå -101 -91 -86 -87 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm