Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/06 kl 00 134 5 139 -
18/06 kl 01 114 6 120 -
18/06 kl 02 87 5 92 -
18/06 kl 03 57 5 62 -
18/06 kl 04 33 5 38 -
18/06 kl 05 22 6 28 -
18/06 kl 06 26 6 32 -
18/06 kl 07 43 6 49 -
18/06 kl 08 67 7 74 -
18/06 kl 09 94 7 101 -
18/06 kl 10 119 7 126 -
18/06 kl 11 134 7 141 -
18/06 kl 12 135 8 143 -
18/06 kl 13 120 8 128 -
18/06 kl 14 96 9 105 -
18/06 kl 15 68 9 77 -
18/06 kl 16 42 10 52 -
18/06 kl 17 28 11 39 -
18/06 kl 18 29 11 40 -
18/06 kl 19 43 11 54 -
18/06 kl 20 66 11 77 -
18/06 kl 21 92 10 102 -
18/06 kl 22 118 10 128 -
18/06 kl 23 136 11 147 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 146 147 151 152 150
Laveste vannstand 29 28 31 44 43
Avvik gult nivå -53 -52 -48 -47 -49
Avvik orange nivå -65 -64 -60 -59 -61
Avvik rødt nivå -84 -83 -79 -78 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm