Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/08 kl 00 81 -3 78 79
24/08 kl 01 94 -3 91 91
24/08 kl 02 107 -4 103 104
24/08 kl 03 118 -4 114 116
24/08 kl 04 124 -4 120 123
24/08 kl 05 121 -4 117 120
24/08 kl 06 109 -4 105 105
24/08 kl 07 92 -4 88 88
24/08 kl 08 77 -5 72 75
24/08 kl 09 65 -5 60 63
24/08 kl 10 60 -5 55 56
24/08 kl 11 63 -6 57 59
24/08 kl 12 71 -6 65 67
24/08 kl 13 83 -6 77 79
24/08 kl 14 95 -6 89 93
24/08 kl 15 108 -7 101 104
24/08 kl 16 118 -7 111 115
24/08 kl 17 120 -7 113 120
24/08 kl 18 114 -8 106 112
24/08 kl 19 102 -8 94 95
24/08 kl 20 89 -8 81 84
24/08 kl 21 77 -7 70 74
24/08 kl 22 69 -7 62 -
24/08 kl 23 67 -6 61 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 125 120 115 120 133
Laveste vannstand 62 55 59 58 54
Avvik gult nivå -74 -79 -84 -79 -66
Avvik orange nivå -86 -91 -96 -91 -78
Avvik rødt nivå -105 -110 -115 -110 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm