Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
23/07 kl 00 170 173 172 -
23/07 kl 01 159 161 160 -
23/07 kl 02 135 138 137 -
23/07 kl 03 102 104 103 -
23/07 kl 04 70 72 71 -
23/07 kl 05 44 46 45 -
23/07 kl 06 33 36 34 -
23/07 kl 07 41 44 44 -
23/07 kl 08 61 63 62 -
23/07 kl 09 88 90 89 -
23/07 kl 10 119 121 120 -
23/07 kl 11 146 148 147 -
23/07 kl 12 161 163 162 -
23/07 kl 13 158 160 158 -
23/07 kl 14 140 142 140 -
23/07 kl 15 111 113 111 -
23/07 kl 16 78 80 78 -
23/07 kl 17 50 52 51 -
23/07 kl 18 36 39 37 -
23/07 kl 19 41 44 41 -
23/07 kl 20 60 63 60 -
23/07 kl 21 88 91 88 -
23/07 kl 22 117 120 117 -
23/07 kl 23 145 148 146 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 169 173 166 170 181
Laveste vannstand 43 33 25 28 42
Avvik gult nivå -38 -34 -41 -37 -26
Avvik orange nivå -51 -47 -54 -50 -39
Avvik rødt nivå -66 -62 -69 -65 -54
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm