Tid (NNT) Observert 18.07 06 18.07 00 17.07 18
19/07 kl 00 - 92 92 91
19/07 kl 01 - 75 75 74
19/07 kl 02 - 61 61 61
19/07 kl 03 - 55 55 55
19/07 kl 04 - 60 60 59
19/07 kl 05 - 73 73 72
19/07 kl 06 - 91 90 89
19/07 kl 07 - 111 110 109
19/07 kl 08 - 124 124 123
19/07 kl 09 - 133 133 133
19/07 kl 10 - 130 130 129
19/07 kl 11 - 120 119 119
19/07 kl 12 - 102 101 100
19/07 kl 13 - 81 81 80
19/07 kl 14 - 63 64 63
19/07 kl 15 - 54 53 53
19/07 kl 16 - 56 56 55
19/07 kl 17 - 68 68 68
19/07 kl 18 - 87 86 86
19/07 kl 19 - 108 107 106
19/07 kl 20 - 126 125 125
19/07 kl 21 - 140 139 139
19/07 kl 22 - 141 140 140
19/07 kl 23 - 130 130 129

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 18.07 06 132 141 155 165 166
Max fra modell: 18.07 00 131 140 155 164 162
Max fra modell: 17.07 18 130 140 155 164 164
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm