Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/07 kl 00 2 3 4 -
18/07 kl 01 2 4 4 -
18/07 kl 02 1 3 2 -
18/07 kl 03 2 4 2 -
18/07 kl 04 1 3 2 -
18/07 kl 05 1 3 3 -
18/07 kl 06 2 4 3 -
18/07 kl 07 2 4 3 -
18/07 kl 08 2 4 3 -
18/07 kl 09 1 3 2 -
18/07 kl 10 1 3 1 -
18/07 kl 11 0 3 1 -
18/07 kl 12 0 3 2 -
18/07 kl 13 0 2 2 -
18/07 kl 14 0 2 2 -
18/07 kl 15 0 2 1 -
18/07 kl 16 -1 2 0 -
18/07 kl 17 -1 2 1 -
18/07 kl 18 -2 1 1 -
18/07 kl 19 -1 2 0 -
18/07 kl 20 -1 2 0 -
18/07 kl 21 -1 2 0 -
18/07 kl 22 -2 1 0 -
18/07 kl 23 -2 1 1 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 13 4 4 15 21
Laveste værets virkning 2 -2 -2 -1 2
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm