Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/07 kl 00 107 4 111 -
20/07 kl 01 85 4 89 -
20/07 kl 02 64 4 68 -
20/07 kl 03 49 2 51 -
20/07 kl 04 44 3 47 -
20/07 kl 05 51 2 53 -
20/07 kl 06 67 3 70 -
20/07 kl 07 89 3 92 -
20/07 kl 08 111 3 114 -
20/07 kl 09 129 4 133 -
20/07 kl 10 137 5 142 -
20/07 kl 11 132 6 138 -
20/07 kl 12 116 6 122 -
20/07 kl 13 94 6 100 -
20/07 kl 14 71 7 78 -
20/07 kl 15 51 8 59 -
20/07 kl 16 43 8 51 -
20/07 kl 17 48 8 56 -
20/07 kl 18 65 9 74 -
20/07 kl 19 87 9 96 -
20/07 kl 20 111 10 121 -
20/07 kl 21 133 10 143 -
20/07 kl 22 144 11 155 -
20/07 kl 23 142 12 154 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 132 141 155 165 166
Laveste vannstand 59 54 47 48 40
Avvik gult nivå -75 -66 -52 -42 -41
Avvik orange nivå -88 -79 -65 -55 -54
Avvik rødt nivå -103 -94 -80 -70 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm