Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/08 kl 00 93 6 99 -
23/08 kl 01 109 7 116 -
23/08 kl 02 122 8 130 -
23/08 kl 03 129 10 139 -
23/08 kl 04 127 11 138 -
23/08 kl 05 115 11 126 -
23/08 kl 06 95 12 107 -
23/08 kl 07 76 12 88 -
23/08 kl 08 61 11 72 -
23/08 kl 09 54 11 65 -
23/08 kl 10 57 10 67 -
23/08 kl 11 67 10 77 -
23/08 kl 12 81 9 90 -
23/08 kl 13 95 8 103 -
23/08 kl 14 110 6 116 -
23/08 kl 15 120 5 125 -
23/08 kl 16 124 4 128 -
23/08 kl 17 118 3 121 -
23/08 kl 18 103 1 104 -
23/08 kl 19 87 0 87 -
23/08 kl 20 72 -1 71 -
23/08 kl 21 64 -1 63 -
23/08 kl 22 63 -2 61 -
23/08 kl 23 70 -3 67 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 124 130 139 118 113
Laveste vannstand 42 48 61 53 58
Avvik gult nivå -75 -69 -60 -81 -86
Avvik orange nivå -87 -81 -72 -93 -98
Avvik rødt nivå -106 -100 -91 -112 -117
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm