Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/09 kl 00 139 17 156 -
29/09 kl 01 107 16 123 -
29/09 kl 02 71 16 87 -
29/09 kl 03 39 18 57 -
29/09 kl 04 21 20 41 -
29/09 kl 05 23 23 46 -
29/09 kl 06 42 22 64 -
29/09 kl 07 72 25 97 -
29/09 kl 08 107 26 133 -
29/09 kl 09 141 29 170 -
29/09 kl 10 164 32 196 -
29/09 kl 11 168 34 202 -
29/09 kl 12 153 34 187 -
29/09 kl 13 125 34 159 -
29/09 kl 14 90 34 124 -
29/09 kl 15 56 34 90 -
29/09 kl 16 34 33 67 -
29/09 kl 17 32 33 65 -
29/09 kl 18 48 32 80 -
29/09 kl 19 77 32 109 -
29/09 kl 20 112 32 144 -
29/09 kl 21 146 33 179 -
29/09 kl 22 171 33 204 -
29/09 kl 23 177 34 211 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 171 189 211 198 187
Laveste vannstand 59 50 41 40 26
Avvik gult nivå -36 -18 4 -9 -20
Avvik orange nivå -49 -31 -9 -22 -33
Avvik rødt nivå -64 -46 -24 -37 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm