Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/06 kl 00 140 11 151 -
19/06 kl 01 128 11 139 -
19/06 kl 02 105 11 116 -
19/06 kl 03 76 10 86 -
19/06 kl 04 48 10 58 -
19/06 kl 05 28 9 37 -
19/06 kl 06 22 9 31 -
19/06 kl 07 31 9 40 -
19/06 kl 08 50 9 59 -
19/06 kl 09 76 8 84 -
19/06 kl 10 101 8 109 -
19/06 kl 11 123 8 131 -
19/06 kl 12 133 8 141 -
19/06 kl 13 129 8 137 -
19/06 kl 14 112 8 120 -
19/06 kl 15 86 8 94 -
19/06 kl 16 59 7 66 -
19/06 kl 17 38 8 46 -
19/06 kl 18 29 8 37 -
19/06 kl 19 36 9 45 -
19/06 kl 20 53 9 62 -
19/06 kl 21 78 10 88 -
19/06 kl 22 103 12 115 -
19/06 kl 23 125 13 138 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 146 147 151 152 150
Laveste vannstand 29 28 31 44 43
Avvik gult nivå -53 -52 -48 -47 -49
Avvik orange nivå -65 -64 -60 -59 -61
Avvik rødt nivå -84 -83 -79 -78 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm