Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/12 kl 00 75 23 98 -
07/12 kl 01 69 23 92 -
07/12 kl 02 70 25 95 -
07/12 kl 03 80 24 104 -
07/12 kl 04 93 25 118 -
07/12 kl 05 108 25 133 -
07/12 kl 06 121 24 145 -
07/12 kl 07 128 23 151 -
07/12 kl 08 129 22 151 -
07/12 kl 09 122 23 145 -
07/12 kl 10 111 21 132 -
07/12 kl 11 97 20 117 -
07/12 kl 12 85 19 104 -
07/12 kl 13 77 19 96 -
07/12 kl 14 76 19 95 -
07/12 kl 15 84 18 102 -
07/12 kl 16 96 18 114 -
07/12 kl 17 111 16 127 -
07/12 kl 18 125 16 141 -
07/12 kl 19 134 13 147 -
07/12 kl 20 136 12 148 -
07/12 kl 21 129 13 142 -
07/12 kl 22 115 13 128 -
07/12 kl 23 98 12 110 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 154 151 151 165 174
Laveste vannstand 105 98 92 74 75
Avvik gult nivå -45 -48 -48 -34 -25
Avvik orange nivå -57 -60 -60 -46 -37
Avvik rødt nivå -76 -79 -79 -65 -56
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm