Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/04 kl 00 145 -14 131 -
20/04 kl 01 122 -14 108 -
20/04 kl 02 89 -14 75 -
20/04 kl 03 53 -13 40 -
20/04 kl 04 25 -13 12 -
20/04 kl 05 13 -13 0 -
20/04 kl 06 20 -12 8 -
20/04 kl 07 42 -11 31 -
20/04 kl 08 73 -10 63 -
20/04 kl 09 107 -10 97 -
20/04 kl 10 137 -10 127 -
20/04 kl 11 154 -10 144 -
20/04 kl 12 152 -9 143 -
20/04 kl 13 133 -8 125 -
20/04 kl 14 101 -8 93 -
20/04 kl 15 64 -8 56 -
20/04 kl 16 30 -8 22 -
20/04 kl 17 9 -8 1 -
20/04 kl 18 9 -8 1 -
20/04 kl 19 26 -8 18 -
20/04 kl 20 54 -8 46 -
20/04 kl 21 88 -8 80 -
20/04 kl 22 121 -9 112 -
20/04 kl 23 144 -8 136 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 129 139 144 143 147
Laveste vannstand -10 -11 0 3 17
Avvik gult nivå -70 -60 -55 -56 -52
Avvik orange nivå -82 -72 -67 -68 -64
Avvik rødt nivå -101 -91 -86 -87 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm