Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/07 kl 00 70 13 83 -
17/07 kl 01 67 12 79 -
17/07 kl 02 71 11 82 -
17/07 kl 03 79 10 89 -
17/07 kl 04 91 10 101 -
17/07 kl 05 105 10 115 -
17/07 kl 06 116 9 125 -
17/07 kl 07 121 9 130 -
17/07 kl 08 118 9 127 -
17/07 kl 09 109 9 118 -
17/07 kl 10 97 10 107 -
17/07 kl 11 82 11 93 -
17/07 kl 12 70 11 81 -
17/07 kl 13 62 10 72 -
17/07 kl 14 61 9 70 -
17/07 kl 15 68 8 76 -
17/07 kl 16 81 8 89 -
17/07 kl 17 96 7 103 -
17/07 kl 18 111 6 117 -
17/07 kl 19 121 6 127 -
17/07 kl 20 124 5 129 -
17/07 kl 21 119 4 123 -
17/07 kl 22 107 5 112 -
17/07 kl 23 92 6 98 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 128 130 132 130 129
Laveste vannstand 76 70 70 70 57
Avvik gult nivå -79 -77 -75 -77 -78
Avvik orange nivå -92 -90 -88 -90 -91
Avvik rødt nivå -107 -105 -103 -105 -106
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm