Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/08 kl 00 66 -8 58 -
26/08 kl 01 67 -8 59 -
26/08 kl 02 73 -8 65 -
26/08 kl 03 85 -8 77 -
26/08 kl 04 98 -8 90 -
26/08 kl 05 111 -7 104 -
26/08 kl 06 120 -7 113 -
26/08 kl 07 120 -6 114 -
26/08 kl 08 113 -6 107 -
26/08 kl 09 101 -6 95 -
26/08 kl 10 88 -6 82 -
26/08 kl 11 74 -5 69 -
26/08 kl 12 65 -5 60 -
26/08 kl 13 62 -4 58 -
26/08 kl 14 66 -4 62 -
26/08 kl 15 76 -5 71 -
26/08 kl 16 90 -5 85 -
26/08 kl 17 105 -5 100 -
26/08 kl 18 118 -5 113 -
26/08 kl 19 124 -4 120 -
26/08 kl 20 123 -4 119 -
26/08 kl 21 114 -4 110 -
26/08 kl 22 100 -3 97 -
26/08 kl 23 85 -3 82 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 125 120 115 120 133
Laveste vannstand 62 55 59 58 54
Avvik gult nivå -74 -79 -84 -79 -66
Avvik orange nivå -86 -91 -96 -91 -78
Avvik rødt nivå -105 -110 -115 -110 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm