Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/06 kl 00 137 15 152 -
20/06 kl 01 135 16 151 -
20/06 kl 02 120 17 137 -
20/06 kl 03 94 17 111 -
20/06 kl 04 66 18 84 -
20/06 kl 05 41 18 59 -
20/06 kl 06 27 18 45 -
20/06 kl 07 26 18 44 -
20/06 kl 08 39 18 57 -
20/06 kl 09 59 18 77 -
20/06 kl 10 84 18 102 -
20/06 kl 11 107 18 125 -
20/06 kl 12 124 18 142 -
20/06 kl 13 130 18 148 -
20/06 kl 14 121 18 139 -
20/06 kl 15 101 18 119 -
20/06 kl 16 76 17 93 -
20/06 kl 17 52 17 69 -
20/06 kl 18 37 17 54 -
20/06 kl 19 35 17 52 -
20/06 kl 20 45 16 61 -
20/06 kl 21 65 16 81 -
20/06 kl 22 88 16 104 -
20/06 kl 23 110 15 125 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 146 147 151 152 150
Laveste vannstand 29 28 31 44 43
Avvik gult nivå -53 -52 -48 -47 -49
Avvik orange nivå -65 -64 -60 -59 -61
Avvik rødt nivå -84 -83 -79 -78 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm