Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/09 kl 00 164 34 198 -
30/09 kl 01 135 34 169 -
30/09 kl 02 98 33 131 -
30/09 kl 03 59 31 90 -
30/09 kl 04 28 30 58 -
30/09 kl 05 16 28 44 -
30/09 kl 06 25 27 52 -
30/09 kl 07 49 26 75 -
30/09 kl 08 83 25 108 -
30/09 kl 09 121 24 145 -
30/09 kl 10 153 22 175 -
30/09 kl 11 171 21 192 -
30/09 kl 12 169 19 188 -
30/09 kl 13 148 16 164 -
30/09 kl 14 115 15 130 -
30/09 kl 15 77 14 91 -
30/09 kl 16 44 14 58 -
30/09 kl 17 28 12 40 -
30/09 kl 18 33 10 43 -
30/09 kl 19 55 10 65 -
30/09 kl 20 87 9 96 -
30/09 kl 21 124 8 132 -
30/09 kl 22 158 8 166 -
30/09 kl 23 178 8 186 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 171 189 211 198 187
Laveste vannstand 59 50 41 40 26
Avvik gult nivå -36 -18 4 -9 -20
Avvik orange nivå -49 -31 -9 -22 -33
Avvik rødt nivå -64 -46 -24 -37 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm