Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/01 kl 00 111 -3 108 -
23/01 kl 01 89 -3 86 -
23/01 kl 02 67 -3 64 -
23/01 kl 03 53 -3 50 -
23/01 kl 04 52 -2 50 -
23/01 kl 05 61 -1 60 -
23/01 kl 06 79 -2 77 -
23/01 kl 07 101 -2 99 -
23/01 kl 08 124 -2 122 -
23/01 kl 09 141 -2 139 -
23/01 kl 10 146 -2 144 -
23/01 kl 11 138 -1 137 -
23/01 kl 12 121 1 122 -
23/01 kl 13 97 1 98 -
23/01 kl 14 74 2 76 -
23/01 kl 15 55 3 58 -
23/01 kl 16 46 5 51 -
23/01 kl 17 51 6 57 -
23/01 kl 18 65 6 71 -
23/01 kl 19 86 8 94 -
23/01 kl 20 110 9 119 -
23/01 kl 21 132 9 141 -
23/01 kl 22 144 10 154 -
23/01 kl 23 142 11 153 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 139 139 136 154 165
Laveste vannstand 65 62 46 50 55
Avvik gult nivå -60 -60 -63 -45 -34
Avvik orange nivå -72 -72 -75 -57 -46
Avvik rødt nivå -91 -91 -94 -76 -65
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm