Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/04 kl 00 151 -8 143 -
21/04 kl 01 138 -9 129 -
21/04 kl 02 111 -9 102 -
21/04 kl 03 76 -9 67 -
21/04 kl 04 42 -9 33 -
21/04 kl 05 18 -10 8 -
21/04 kl 06 13 -10 3 -
21/04 kl 07 26 -10 16 -
21/04 kl 08 51 -9 42 -
21/04 kl 09 83 -9 74 -
21/04 kl 10 115 -9 106 -
21/04 kl 11 140 -9 131 -
21/04 kl 12 152 -9 143 -
21/04 kl 13 145 -8 137 -
21/04 kl 14 122 -8 114 -
21/04 kl 15 90 -7 83 -
21/04 kl 16 53 -7 46 -
21/04 kl 17 25 -7 18 -
21/04 kl 18 12 -6 6 -
21/04 kl 19 18 -6 12 -
21/04 kl 20 39 -5 34 -
21/04 kl 21 68 -4 64 -
21/04 kl 22 99 -4 95 -
21/04 kl 23 128 -3 125 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 129 139 144 143 147
Laveste vannstand -10 -11 0 3 17
Avvik gult nivå -70 -60 -55 -56 -52
Avvik orange nivå -82 -72 -67 -68 -64
Avvik rødt nivå -101 -91 -86 -87 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm