Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/06 kl 00 128 15 143 -
21/06 kl 01 135 15 150 -
21/06 kl 02 128 14 142 -
21/06 kl 03 110 14 124 -
21/06 kl 04 84 14 98 -
21/06 kl 05 57 14 71 -
21/06 kl 06 37 14 51 -
21/06 kl 07 29 14 43 -
21/06 kl 08 33 14 47 -
21/06 kl 09 47 15 62 -
21/06 kl 10 68 15 83 -
21/06 kl 11 91 15 106 -
21/06 kl 12 111 15 126 -
21/06 kl 13 123 14 137 -
21/06 kl 14 124 14 138 -
21/06 kl 15 112 13 125 -
21/06 kl 16 91 12 103 -
21/06 kl 17 68 12 80 -
21/06 kl 18 48 12 60 -
21/06 kl 19 39 11 50 -
21/06 kl 20 42 11 53 -
21/06 kl 21 55 11 66 -
21/06 kl 22 75 10 85 -
21/06 kl 23 96 10 106 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 146 147 151 152 150
Laveste vannstand 29 28 31 44 43
Avvik gult nivå -53 -52 -48 -47 -49
Avvik orange nivå -65 -64 -60 -59 -61
Avvik rødt nivå -84 -83 -79 -78 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm