Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/08 kl 00 70 -3 67 -
27/08 kl 01 60 -3 57 -
27/08 kl 02 58 -3 55 -
27/08 kl 03 64 -3 61 -
27/08 kl 04 78 -3 75 -
27/08 kl 05 94 -3 91 -
27/08 kl 06 111 -3 108 -
27/08 kl 07 124 -2 122 -
27/08 kl 08 128 -1 127 -
27/08 kl 09 122 -1 121 -
27/08 kl 10 109 -1 108 -
27/08 kl 11 92 -1 91 -
27/08 kl 12 75 -1 74 -
27/08 kl 13 61 0 61 -
27/08 kl 14 55 -1 54 -
27/08 kl 15 58 -1 57 -
27/08 kl 16 70 -1 69 -
27/08 kl 17 88 -1 87 -
27/08 kl 18 107 -1 106 -
27/08 kl 19 124 -1 123 -
27/08 kl 20 134 -1 133 -
27/08 kl 21 133 -1 132 -
27/08 kl 22 122 -1 121 -
27/08 kl 23 104 -2 102 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 125 120 115 120 133
Laveste vannstand 62 55 59 58 54
Avvik gult nivå -74 -79 -84 -79 -66
Avvik orange nivå -86 -91 -96 -91 -78
Avvik rødt nivå -105 -110 -115 -110 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm