Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/01 kl 00 128 12 140 -
24/01 kl 01 106 13 119 -
24/01 kl 02 82 15 97 -
24/01 kl 03 60 15 75 -
24/01 kl 04 48 16 64 -
24/01 kl 05 50 16 66 -
24/01 kl 06 64 16 80 -
24/01 kl 07 85 15 100 -
24/01 kl 08 109 15 124 -
24/01 kl 09 133 16 149 -
24/01 kl 10 149 16 165 -
24/01 kl 11 150 15 165 -
24/01 kl 12 138 16 154 -
24/01 kl 13 117 15 132 -
24/01 kl 14 91 15 106 -
24/01 kl 15 65 15 80 -
24/01 kl 16 46 14 60 -
24/01 kl 17 41 14 55 -
24/01 kl 18 50 13 63 -
24/01 kl 19 68 14 82 -
24/01 kl 20 91 14 105 -
24/01 kl 21 118 14 132 -
24/01 kl 22 139 15 154 -
24/01 kl 23 147 15 162 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 139 139 136 154 165
Laveste vannstand 65 62 46 50 55
Avvik gult nivå -60 -60 -63 -45 -34
Avvik orange nivå -72 -72 -75 -57 -46
Avvik rødt nivå -91 -91 -94 -76 -65
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm