Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/04 kl 00 144 -2 142 -
22/04 kl 01 145 -2 143 -
22/04 kl 02 128 -2 126 -
22/04 kl 03 98 -2 96 -
22/04 kl 04 63 -1 62 -
22/04 kl 05 34 -1 33 -
22/04 kl 06 18 -1 17 -
22/04 kl 07 19 -1 18 -
22/04 kl 08 36 0 36 -
22/04 kl 09 62 0 62 -
22/04 kl 10 91 1 92 -
22/04 kl 11 119 2 121 -
22/04 kl 12 139 2 141 -
22/04 kl 13 145 2 147 -
22/04 kl 14 134 1 135 -
22/04 kl 15 109 2 111 -
22/04 kl 16 77 2 79 -
22/04 kl 17 46 1 47 -
22/04 kl 18 26 1 27 -
22/04 kl 19 21 2 23 -
22/04 kl 20 32 2 34 -
22/04 kl 21 54 2 56 -
22/04 kl 22 81 3 84 -
22/04 kl 23 108 3 111 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 129 139 144 143 147
Laveste vannstand -10 -11 0 3 17
Avvik gult nivå -70 -60 -55 -56 -52
Avvik orange nivå -82 -72 -67 -68 -64
Avvik rødt nivå -101 -91 -86 -87 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm