Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/10 kl 00 178 8 186 -
01/10 kl 01 159 8 167 -
01/10 kl 02 127 7 134 -
01/10 kl 03 87 7 94 -
01/10 kl 04 48 8 56 -
01/10 kl 05 23 8 31 -
01/10 kl 06 19 7 26 -
01/10 kl 07 34 8 42 -
01/10 kl 08 62 8 70 -
01/10 kl 09 98 8 106 -
01/10 kl 10 133 8 141 -
01/10 kl 11 161 9 170 -
01/10 kl 12 172 10 182 -
01/10 kl 13 164 11 175 -
01/10 kl 14 139 13 152 -
01/10 kl 15 103 14 117 -
01/10 kl 16 65 15 80 -
01/10 kl 17 38 16 54 -
01/10 kl 18 29 16 45 -
01/10 kl 19 41 17 58 -
01/10 kl 20 67 18 85 -
01/10 kl 21 100 20 120 -
01/10 kl 22 135 21 156 -
01/10 kl 23 164 23 187 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 171 189 211 198 187
Laveste vannstand 59 50 41 40 26
Avvik gult nivå -36 -18 4 -9 -20
Avvik orange nivå -49 -31 -9 -22 -33
Avvik rødt nivå -64 -46 -24 -37 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm