Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/02 kl 00 45 8 53 -
26/02 kl 01 88 9 97 -
26/02 kl 02 105 11 116 -
26/02 kl 03 91 11 102 -
26/02 kl 04 52 14 66 -
26/02 kl 05 -1 15 14 -
26/02 kl 06 -52 17 -35 -
26/02 kl 07 -88 18 -70 -
26/02 kl 08 -100 19 -81 -
26/02 kl 09 -87 20 -67 -
26/02 kl 10 -51 21 -30 -
26/02 kl 11 1 23 24 -
26/02 kl 12 57 24 81 -
26/02 kl 13 101 24 125 -
26/02 kl 14 121 23 144 -
26/02 kl 15 110 24 134 -
26/02 kl 16 72 23 95 -
26/02 kl 17 18 23 41 -
26/02 kl 18 -38 21 -17 -
26/02 kl 19 -83 19 -64 -
26/02 kl 20 -107 17 -90 -
26/02 kl 21 -106 15 -91 -
26/02 kl 22 -81 14 -67 -
26/02 kl 23 -36 13 -23 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 170 140 127 144 128
Laveste vannstand -65 -90 -107 -91 -88
Avvik gult nivå -20 -50 -63 -46 -62
Avvik orange nivå -39 -69 -82 -65 -81
Avvik rødt nivå -59 -89 -102 -85 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm