Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/01 kl 01 112 23 135 142
20/01 kl 02 95 28 123 131
20/01 kl 03 94 29 123 140
20/01 kl 04 112 31 143 155
20/01 kl 05 146 34 180 184
20/01 kl 06 185 33 218 220
20/01 kl 07 221 30 251 253
20/01 kl 08 242 28 270 278
20/01 kl 09 246 30 276 282
20/01 kl 10 233 33 266 265
20/01 kl 11 208 33 241 241
20/01 kl 12 178 33 211 -
20/01 kl 13 149 36 185 -
20/01 kl 14 126 40 166 -
20/01 kl 15 116 44 160 -
20/01 kl 16 122 50 172 -
20/01 kl 17 145 50 195 -
20/01 kl 18 178 47 225 -
20/01 kl 19 213 44 257 -
20/01 kl 20 239 43 282 -
20/01 kl 21 248 41 289 -
20/01 kl 22 238 41 279 -
20/01 kl 23 213 42 255 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 289 277 265 318 320
Laveste vannstand 123 125 86 111 103
Avvik gult nivå -67 -79 -91 -38 -36
Avvik orange nivå -86 -98 -110 -57 -55
Avvik rødt nivå -106 -118 -130 -77 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm