Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/04 kl 01 231 -18 213 206
18/04 kl 02 178 -19 159 154
18/04 kl 03 121 -19 102 98
18/04 kl 04 74 -20 54 52
18/04 kl 05 48 -20 28 26
18/04 kl 06 49 -21 28 27
18/04 kl 07 78 -22 56 56
18/04 kl 08 132 -22 110 110
18/04 kl 09 195 -21 174 173
18/04 kl 10 253 -21 232 230
18/04 kl 11 286 -21 265 262
18/04 kl 12 285 -21 264 261
18/04 kl 13 251 -20 231 226
18/04 kl 14 193 -20 173 171
18/04 kl 15 127 -19 108 105
18/04 kl 16 68 -19 49 48
18/04 kl 17 27 -19 8 10
18/04 kl 18 14 -19 -5 -3
18/04 kl 19 33 -18 15 16
18/04 kl 20 81 -18 63 63
18/04 kl 21 149 -18 131 130
18/04 kl 22 218 -17 201 199
18/04 kl 23 270 -16 254 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 265 287 295 298 282
Laveste vannstand -5 -2 16 18 30
Avvik gult nivå -91 -69 -61 -58 -74
Avvik orange nivå -110 -88 -80 -77 -93
Avvik rødt nivå -130 -108 -100 -97 -113
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm