Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/06 kl 01 255 3 258 262
17/06 kl 02 216 2 218 221
17/06 kl 03 165 2 167 167
17/06 kl 04 113 3 116 115
17/06 kl 05 72 4 76 75
17/06 kl 06 51 4 55 54
17/06 kl 07 54 3 57 57
17/06 kl 08 81 3 84 85
17/06 kl 09 129 3 132 131
17/06 kl 10 183 4 187 185
17/06 kl 11 230 3 233 231
17/06 kl 12 254 2 256 255
17/06 kl 13 248 1 249 250
17/06 kl 14 215 1 216 -
17/06 kl 15 166 1 167 -
17/06 kl 16 115 1 116 -
17/06 kl 17 72 0 72 -
17/06 kl 18 48 -1 47 -
17/06 kl 19 47 -2 45 -
17/06 kl 20 71 -2 69 -
17/06 kl 21 117 -2 115 -
17/06 kl 22 174 -2 172 -
17/06 kl 23 229 -2 227 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 258 270 275 267 277
Laveste vannstand 45 48 49 49 71
Avvik gult nivå -98 -86 -81 -89 -79
Avvik orange nivå -117 -105 -100 -108 -98
Avvik rødt nivå -137 -125 -120 -128 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm