Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/09 kl 13 208 16 224 228
27/09 kl 14 161 16 177 182
27/09 kl 15 117 15 132 138
27/09 kl 16 85 17 102 106
27/09 kl 17 76 18 94 95
27/09 kl 18 92 18 110 109
27/09 kl 19 131 14 145 147
27/09 kl 20 184 11 195 200
27/09 kl 21 239 13 252 254
27/09 kl 22 278 12 290 291
27/09 kl 23 290 10 300 301

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 300 320 339 347 336
Laveste vannstand 94 44 57 49 27
Avvik gult nivå -64 -44 -25 -17 -28
Avvik orange nivå -87 -67 -48 -40 -51
Avvik rødt nivå -98 -78 -59 -51 -62
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm