Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/04 kl 01 308 7 315 327
09/04 kl 02 286 9 295 299
09/04 kl 03 231 8 239 240
09/04 kl 04 160 8 168 167
09/04 kl 05 91 6 97 100
09/04 kl 06 42 5 47 52
09/04 kl 07 21 3 24 28
09/04 kl 08 33 2 35 36
09/04 kl 09 78 2 80 79
09/04 kl 10 148 0 148 147
09/04 kl 11 225 -2 223 226
09/04 kl 12 287 -3 284 291
09/04 kl 13 317 -3 314 -
09/04 kl 14 303 -2 301 -
09/04 kl 15 252 -3 249 -
09/04 kl 16 178 -2 176 -
09/04 kl 17 102 -3 99 -
09/04 kl 18 41 -3 38 -
09/04 kl 19 6 -2 4 -
09/04 kl 20 4 0 4 -
09/04 kl 21 36 0 36 -
09/04 kl 22 97 1 98 -
09/04 kl 23 175 1 176 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 315 310 284 292 246
Laveste vannstand 4 0 23 55 43
Avvik gult nivå -41 -46 -72 -64 -110
Avvik orange nivå -60 -65 -91 -83 -129
Avvik rødt nivå -80 -85 -111 -103 -149
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm