Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/08 kl 13 116 -1 115 117
23/08 kl 14 145 0 145 147
23/08 kl 15 179 0 179 179
23/08 kl 16 208 -2 206 206
23/08 kl 17 224 -4 220 220
23/08 kl 18 223 -4 219 218
23/08 kl 19 206 -4 202 200
23/08 kl 20 180 -4 176 173
23/08 kl 21 154 -4 150 145
23/08 kl 22 132 -6 126 122
23/08 kl 23 119 -7 112 108

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 220 213 224 226 245
Laveste vannstand 112 88 112 93 81
Avvik gult nivå -136 -143 -132 -130 -111
Avvik orange nivå -155 -162 -151 -149 -130
Avvik rødt nivå -175 -182 -171 -169 -150
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm