Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/07 kl 13 246 16 262 260
21/07 kl 14 218 16 234 230
21/07 kl 15 173 17 190 -
21/07 kl 16 124 19 143 -
21/07 kl 17 83 19 102 -
21/07 kl 18 60 18 78 -
21/07 kl 19 59 17 76 -
21/07 kl 20 84 18 102 -
21/07 kl 21 130 19 149 -
21/07 kl 22 187 18 205 -
21/07 kl 23 240 17 257 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 262 294 302 304 303
Laveste vannstand 76 59 47 31 34
Avvik gult nivå -102 -70 -62 -60 -61
Avvik orange nivå -125 -93 -85 -83 -84
Avvik rødt nivå -136 -104 -96 -94 -95
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: - cm