Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/01 kl 00 179 44 223 -
21/01 kl 01 145 43 188 -
21/01 kl 02 114 42 156 -
21/01 kl 03 95 38 133 -
21/01 kl 04 93 32 125 -
21/01 kl 05 111 27 138 -
21/01 kl 06 144 27 171 -
21/01 kl 07 185 27 212 -
21/01 kl 08 224 25 249 -
21/01 kl 09 250 23 273 -
21/01 kl 10 256 21 277 -
21/01 kl 11 243 21 264 -
21/01 kl 12 216 21 237 -
21/01 kl 13 181 24 205 -
21/01 kl 14 147 23 170 -
21/01 kl 15 120 22 142 -
21/01 kl 16 106 22 128 -
21/01 kl 17 110 25 135 -
21/01 kl 18 133 26 159 -
21/01 kl 19 169 26 195 -
21/01 kl 20 208 27 235 -
21/01 kl 21 238 28 266 -
21/01 kl 22 250 27 277 -
21/01 kl 23 242 27 269 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 289 277 265 318 320
Laveste vannstand 123 125 86 111 103
Avvik gult nivå -67 -79 -91 -38 -36
Avvik orange nivå -86 -98 -110 -57 -55
Avvik rødt nivå -106 -118 -130 -77 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm