Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/04 kl 00 290 -16 274 -
19/04 kl 01 272 -15 257 -
19/04 kl 02 225 -14 211 -
19/04 kl 03 163 -14 149 -
19/04 kl 04 101 -15 86 -
19/04 kl 05 55 -15 40 -
19/04 kl 06 34 -14 20 -
19/04 kl 07 43 -13 30 -
19/04 kl 08 83 -12 71 -
19/04 kl 09 145 -12 133 -
19/04 kl 10 214 -12 202 -
19/04 kl 11 272 -13 259 -
19/04 kl 12 299 -12 287 -
19/04 kl 13 288 -12 276 -
19/04 kl 14 242 -12 230 -
19/04 kl 15 176 -12 164 -
19/04 kl 16 107 -13 94 -
19/04 kl 17 49 -13 36 -
19/04 kl 18 15 -13 2 -
19/04 kl 19 11 -13 -2 -
19/04 kl 20 40 -13 27 -
19/04 kl 21 97 -14 83 -
19/04 kl 22 170 -14 156 -
19/04 kl 23 240 -13 227 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 265 287 295 298 282
Laveste vannstand -5 -2 16 18 30
Avvik gult nivå -91 -69 -61 -58 -74
Avvik orange nivå -110 -88 -80 -77 -93
Avvik rødt nivå -130 -108 -100 -97 -113
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm