Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/08 kl 00 117 -7 110 106
24/08 kl 01 127 -7 120 117
24/08 kl 02 149 -8 141 140
24/08 kl 03 176 -9 167 169
24/08 kl 04 204 -10 194 195
24/08 kl 05 222 -11 211 211
24/08 kl 06 224 -11 213 212
24/08 kl 07 209 -11 198 197
24/08 kl 08 184 -12 172 173
24/08 kl 09 155 -13 142 145
24/08 kl 10 129 -14 115 119
24/08 kl 11 110 -14 96 100
24/08 kl 12 102 -14 88 91
24/08 kl 13 106 -14 92 94
24/08 kl 14 122 -15 107 111
24/08 kl 15 149 -16 133 137
24/08 kl 16 179 -15 164 168
24/08 kl 17 205 -15 190 195
24/08 kl 18 219 -15 204 209
24/08 kl 19 218 -15 203 206
24/08 kl 20 204 -14 190 192
24/08 kl 21 183 -14 169 -
24/08 kl 22 161 -13 148 -
24/08 kl 23 141 -11 130 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 220 213 224 226 245
Laveste vannstand 112 88 112 93 81
Avvik gult nivå -136 -143 -132 -130 -111
Avvik orange nivå -155 -162 -151 -149 -130
Avvik rødt nivå -175 -182 -171 -169 -150
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm