Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/06 kl 00 265 -2 263 -
18/06 kl 01 272 -2 270 -
18/06 kl 02 247 -1 246 -
18/06 kl 03 201 0 201 -
18/06 kl 04 146 0 146 -
18/06 kl 05 95 0 95 -
18/06 kl 06 60 0 60 -
18/06 kl 07 46 2 48 -
18/06 kl 08 57 3 60 -
18/06 kl 09 91 3 94 -
18/06 kl 10 142 3 145 -
18/06 kl 11 196 4 200 -
18/06 kl 12 237 4 241 -
18/06 kl 13 253 5 258 -
18/06 kl 14 239 5 244 -
18/06 kl 15 200 5 205 -
18/06 kl 16 150 5 155 -
18/06 kl 17 101 5 106 -
18/06 kl 18 65 5 70 -
18/06 kl 19 49 5 54 -
18/06 kl 20 57 5 62 -
18/06 kl 21 90 5 95 -
18/06 kl 22 140 4 144 -
18/06 kl 23 196 4 200 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 258 270 275 267 277
Laveste vannstand 45 48 49 49 71
Avvik gult nivå -98 -86 -81 -89 -79
Avvik orange nivå -117 -105 -100 -108 -98
Avvik rødt nivå -137 -125 -120 -128 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm