Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/09 kl 00 273 8 281 279
28/09 kl 01 230 4 234 232
28/09 kl 02 172 1 173 173
28/09 kl 03 113 3 116 116
28/09 kl 04 67 5 72 -
28/09 kl 05 43 1 44 -
28/09 kl 06 46 2 48 -
28/09 kl 07 77 1 78 -
28/09 kl 08 131 -1 130 -
28/09 kl 09 194 2 196 -
28/09 kl 10 251 4 255 -
28/09 kl 11 284 3 287 -
28/09 kl 12 285 1 286 -
28/09 kl 13 255 2 257 -
28/09 kl 14 203 4 207 -
28/09 kl 15 145 8 153 -
28/09 kl 16 95 8 103 -
28/09 kl 17 64 7 71 -
28/09 kl 18 60 9 69 -
28/09 kl 19 86 10 96 -
28/09 kl 20 138 14 152 -
28/09 kl 21 203 16 219 -
28/09 kl 22 264 18 282 -
28/09 kl 23 303 17 320 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 300 320 339 347 336
Laveste vannstand 94 44 57 49 27
Avvik gult nivå -64 -44 -25 -17 -28
Avvik orange nivå -87 -67 -48 -40 -51
Avvik rødt nivå -98 -78 -59 -51 -62
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm