Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/02 kl 00 236 17 253 -
25/02 kl 01 267 17 284 -
25/02 kl 02 268 15 283 -
25/02 kl 03 240 13 253 -
25/02 kl 04 191 10 201 -
25/02 kl 05 138 8 146 -
25/02 kl 06 93 6 99 -
25/02 kl 07 68 6 74 -
25/02 kl 08 68 5 73 -
25/02 kl 09 93 4 97 -
25/02 kl 10 140 5 145 -
25/02 kl 11 197 4 201 -
25/02 kl 12 249 5 254 -
25/02 kl 13 283 5 288 -
25/02 kl 14 288 5 293 -
25/02 kl 15 262 4 266 -
25/02 kl 16 214 3 217 -
25/02 kl 17 155 4 159 -
25/02 kl 18 102 4 106 -
25/02 kl 19 66 5 71 -
25/02 kl 20 54 5 59 -
25/02 kl 21 67 5 72 -
25/02 kl 22 104 5 109 -
25/02 kl 23 156 6 162 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 336 306 293 310 294
Laveste vannstand 101 76 59 75 78
Avvik gult nivå -20 -50 -63 -46 -62
Avvik orange nivå -39 -69 -82 -65 -81
Avvik rødt nivå -59 -89 -102 -85 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm