Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/08 kl 00 119 -3 116 -
23/08 kl 01 144 -2 142 -
23/08 kl 02 176 -2 174 -
23/08 kl 03 209 -2 207 -
23/08 kl 04 232 -2 230 -
23/08 kl 05 237 -2 235 -
23/08 kl 06 222 -2 220 -
23/08 kl 07 192 -2 190 -
23/08 kl 08 158 -1 157 -
23/08 kl 09 126 -1 125 -
23/08 kl 10 103 -2 101 -
23/08 kl 11 93 -2 91 -
23/08 kl 12 97 -2 95 -
23/08 kl 13 116 -1 115 -
23/08 kl 14 145 0 145 -
23/08 kl 15 179 0 179 -
23/08 kl 16 208 0 208 -
23/08 kl 17 224 -1 223 -
23/08 kl 18 223 -1 222 -
23/08 kl 19 206 -1 205 -
23/08 kl 20 180 -1 179 -
23/08 kl 21 154 -1 153 -
23/08 kl 22 132 -2 130 -
23/08 kl 23 119 -2 117 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 237 241 235 214 223
Laveste vannstand 87 71 91 87 103
Avvik gult nivå -119 -115 -121 -142 -133
Avvik orange nivå -138 -134 -140 -161 -152
Avvik rødt nivå -158 -154 -160 -181 -172
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm