Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/04 kl 00 286 -14 272 -
20/04 kl 01 295 -14 281 -
20/04 kl 02 265 -14 251 -
20/04 kl 03 208 -15 193 -
20/04 kl 04 142 -15 127 -
20/04 kl 05 81 -15 66 -
20/04 kl 06 40 -15 25 -
20/04 kl 07 28 -15 13 -
20/04 kl 08 47 -13 34 -
20/04 kl 09 96 -12 84 -
20/04 kl 10 164 -11 153 -
20/04 kl 11 233 -11 222 -
20/04 kl 12 284 -9 275 -
20/04 kl 13 301 -8 293 -
20/04 kl 14 279 -6 273 -
20/04 kl 15 224 -4 220 -
20/04 kl 16 155 -2 153 -
20/04 kl 17 88 0 88 -
20/04 kl 18 37 2 39 -
20/04 kl 19 13 4 17 -
20/04 kl 20 20 5 25 -
20/04 kl 21 58 6 64 -
20/04 kl 22 122 7 129 -
20/04 kl 23 195 8 203 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 254 287 293 301 284
Laveste vannstand -4 -3 13 20 29
Avvik gult nivå -102 -69 -63 -55 -72
Avvik orange nivå -121 -88 -82 -74 -91
Avvik rødt nivå -141 -108 -102 -94 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm