Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/09 kl 00 309 21 330 -
29/09 kl 01 279 26 305 -
29/09 kl 02 222 29 251 -
29/09 kl 03 153 30 183 -
29/09 kl 04 89 30 119 -
29/09 kl 05 43 32 75 -
29/09 kl 06 24 34 58 -
29/09 kl 07 37 37 74 -
29/09 kl 08 80 39 119 -
29/09 kl 09 145 39 184 -
29/09 kl 10 218 37 255 -
29/09 kl 11 276 37 313 -
29/09 kl 12 304 36 340 -
29/09 kl 13 294 36 330 -
29/09 kl 14 251 36 287 -
29/09 kl 15 188 33 221 -
29/09 kl 16 124 31 155 -
29/09 kl 17 74 28 102 -
29/09 kl 18 48 27 75 -
29/09 kl 19 54 25 79 -
29/09 kl 20 92 24 116 -
29/09 kl 21 154 22 176 -
29/09 kl 22 227 21 248 -
29/09 kl 23 289 23 312 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 300 321 340 345 339
Laveste vannstand 94 44 58 47 31
Avvik gult nivå -64 -43 -24 -19 -25
Avvik orange nivå -87 -66 -47 -42 -48
Avvik rødt nivå -98 -77 -58 -53 -59
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm