Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/12 kl 00 165 28 193 -
07/12 kl 01 137 28 165 -
07/12 kl 02 118 26 144 -
07/12 kl 03 112 25 137 -
07/12 kl 04 121 25 146 -
07/12 kl 05 143 27 170 -
07/12 kl 06 172 26 198 -
07/12 kl 07 202 26 228 -
07/12 kl 08 226 26 252 -
07/12 kl 09 238 27 265 -
07/12 kl 10 234 28 262 -
07/12 kl 11 217 28 245 -
07/12 kl 12 192 28 220 -
07/12 kl 13 166 28 194 -
07/12 kl 14 144 29 173 -
07/12 kl 15 133 30 163 -
07/12 kl 16 136 29 165 -
07/12 kl 17 153 28 181 -
07/12 kl 18 179 27 206 -
07/12 kl 19 209 26 235 -
07/12 kl 20 233 25 258 -
07/12 kl 21 245 25 270 -
07/12 kl 22 241 24 265 -
07/12 kl 23 221 22 243 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 280 275 270 265 275
Laveste vannstand 193 152 137 122 95
Avvik gult nivå -76 -81 -86 -91 -81
Avvik orange nivå -95 -100 -105 -110 -100
Avvik rødt nivå -115 -120 -125 -130 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: -22 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm