Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/06 kl 00 245 4 249 -
19/06 kl 01 271 4 275 -
19/06 kl 02 266 3 269 -
19/06 kl 03 233 3 236 -
19/06 kl 04 181 3 184 -
19/06 kl 05 127 3 130 -
19/06 kl 06 81 2 83 -
19/06 kl 07 53 2 55 -
19/06 kl 08 47 2 49 -
19/06 kl 09 66 2 68 -
19/06 kl 10 106 2 108 -
19/06 kl 11 157 2 159 -
19/06 kl 12 207 2 209 -
19/06 kl 13 241 3 244 -
19/06 kl 14 247 3 250 -
19/06 kl 15 225 2 227 -
19/06 kl 16 182 2 184 -
19/06 kl 17 133 2 135 -
19/06 kl 18 89 2 91 -
19/06 kl 19 62 1 63 -
19/06 kl 20 56 1 57 -
19/06 kl 21 73 1 74 -
19/06 kl 22 111 1 112 -
19/06 kl 23 163 1 164 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 258 270 275 267 277
Laveste vannstand 45 48 49 49 72
Avvik gult nivå -98 -86 -81 -89 -79
Avvik orange nivå -117 -105 -100 -108 -98
Avvik rødt nivå -137 -125 -120 -128 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm