Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/08 kl 00 147 -2 145 -
26/08 kl 01 128 -4 124 -
26/08 kl 02 117 -5 112 -
26/08 kl 03 119 -6 113 -
26/08 kl 04 134 -7 127 -
26/08 kl 05 159 -9 150 -
26/08 kl 06 185 -10 175 -
26/08 kl 07 207 -11 196 -
26/08 kl 08 216 -11 205 -
26/08 kl 09 212 -11 201 -
26/08 kl 10 195 -11 184 -
26/08 kl 11 170 -11 159 -
26/08 kl 12 143 -12 131 -
26/08 kl 13 120 -11 109 -
26/08 kl 14 104 -10 94 -
26/08 kl 15 102 -9 93 -
26/08 kl 16 114 -9 105 -
26/08 kl 17 139 -9 130 -
26/08 kl 18 170 -9 161 -
26/08 kl 19 202 -8 194 -
26/08 kl 20 226 -7 219 -
26/08 kl 21 234 -8 226 -
26/08 kl 22 227 -8 219 -
26/08 kl 23 206 -7 199 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 220 213 224 226 245
Laveste vannstand 112 88 112 93 81
Avvik gult nivå -136 -143 -132 -130 -111
Avvik orange nivå -155 -162 -151 -149 -130
Avvik rødt nivå -175 -182 -171 -169 -150
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm