Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/06 kl 00 215 0 215 -
20/06 kl 01 255 -1 254 -
20/06 kl 02 269 -2 267 -
20/06 kl 03 253 -2 251 -
20/06 kl 04 213 -2 211 -
20/06 kl 05 161 -1 160 -
20/06 kl 06 110 -2 108 -
20/06 kl 07 71 -3 68 -
20/06 kl 08 52 -3 49 -
20/06 kl 09 55 -3 52 -
20/06 kl 10 80 -1 79 -
20/06 kl 11 122 0 122 -
20/06 kl 12 171 1 172 -
20/06 kl 13 215 1 216 -
20/06 kl 14 239 3 242 -
20/06 kl 15 237 4 241 -
20/06 kl 16 208 4 212 -
20/06 kl 17 165 6 171 -
20/06 kl 18 119 7 126 -
20/06 kl 19 83 8 91 -
20/06 kl 20 64 9 73 -
20/06 kl 21 68 11 79 -
20/06 kl 22 92 13 105 -
20/06 kl 23 133 14 147 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 258 270 275 267 277
Laveste vannstand 45 48 49 49 72
Avvik gult nivå -98 -86 -81 -89 -79
Avvik orange nivå -117 -105 -100 -108 -98
Avvik rødt nivå -137 -125 -120 -128 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm