Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/09 kl 00 322 23 345 -
30/09 kl 01 316 23 339 -
30/09 kl 02 273 25 298 -
30/09 kl 03 205 27 232 -
30/09 kl 04 130 27 157 -
30/09 kl 05 66 29 95 -
30/09 kl 06 26 31 57 -
30/09 kl 07 17 30 47 -
30/09 kl 08 41 31 72 -
30/09 kl 09 95 33 128 -
30/09 kl 10 169 32 201 -
30/09 kl 11 243 33 276 -
30/09 kl 12 297 33 330 -
30/09 kl 13 314 30 344 -
30/09 kl 14 291 28 319 -
30/09 kl 15 235 26 261 -
30/09 kl 16 167 24 191 -
30/09 kl 17 103 23 126 -
30/09 kl 18 59 20 79 -
30/09 kl 19 43 17 60 -
30/09 kl 20 60 15 75 -
30/09 kl 21 108 15 123 -
30/09 kl 22 177 13 190 -
30/09 kl 23 250 12 262 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 300 321 340 345 339
Laveste vannstand 94 44 58 47 31
Avvik gult nivå -64 -43 -24 -19 -25
Avvik orange nivå -87 -66 -47 -42 -48
Avvik rødt nivå -98 -77 -58 -53 -59
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm