Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/04 kl 00 258 9 267 -
21/04 kl 01 293 8 301 -
21/04 kl 02 289 8 297 -
21/04 kl 03 248 8 256 -
21/04 kl 04 185 8 193 -
21/04 kl 05 119 8 127 -
21/04 kl 06 65 7 72 -
21/04 kl 07 34 7 41 -
21/04 kl 08 32 7 39 -
21/04 kl 09 60 7 67 -
21/04 kl 10 114 7 121 -
21/04 kl 11 181 7 188 -
21/04 kl 12 246 6 252 -
21/04 kl 13 287 5 292 -
21/04 kl 14 292 4 296 -
21/04 kl 15 259 4 263 -
21/04 kl 16 200 3 203 -
21/04 kl 17 133 1 134 -
21/04 kl 18 74 0 74 -
21/04 kl 19 35 -1 34 -
21/04 kl 20 23 -3 20 -
21/04 kl 21 40 -3 37 -
21/04 kl 22 85 -2 83 -
21/04 kl 23 149 -3 146 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 254 287 293 301 284
Laveste vannstand -4 -3 13 20 29
Avvik gult nivå -102 -69 -63 -55 -72
Avvik orange nivå -121 -88 -82 -74 -91
Avvik rødt nivå -141 -108 -102 -94 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm