Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/01 kl 00 247 5 252 -
23/01 kl 01 217 8 225 -
23/01 kl 02 177 12 189 -
23/01 kl 03 136 16 152 -
23/01 kl 04 103 21 124 -
23/01 kl 05 85 26 111 -
23/01 kl 06 88 30 118 -
23/01 kl 07 113 33 146 -
23/01 kl 08 156 35 191 -
23/01 kl 09 206 37 243 -
23/01 kl 10 251 39 290 -
23/01 kl 11 277 40 317 -
23/01 kl 12 277 40 317 -
23/01 kl 13 253 39 292 -
23/01 kl 14 212 38 250 -
23/01 kl 15 166 36 202 -
23/01 kl 16 122 34 156 -
23/01 kl 17 91 32 123 -
23/01 kl 18 80 33 113 -
23/01 kl 19 92 33 125 -
23/01 kl 20 126 32 158 -
23/01 kl 21 172 31 203 -
23/01 kl 22 220 28 248 -
23/01 kl 23 254 27 281 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 288 277 265 317 319
Laveste vannstand 123 124 86 111 103
Avvik gult nivå -68 -79 -91 -39 -37
Avvik orange nivå -87 -98 -110 -58 -56
Avvik rødt nivå -107 -118 -130 -78 -76
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm