Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/04 kl 00 145 2 147 -
12/04 kl 01 210 4 214 -
12/04 kl 02 262 6 268 -
12/04 kl 03 284 8 292 -
12/04 kl 04 270 11 281 -
12/04 kl 05 226 14 240 -
12/04 kl 06 167 15 182 -
12/04 kl 07 110 15 125 -
12/04 kl 08 69 17 86 -
12/04 kl 09 48 18 66 -
12/04 kl 10 52 19 71 -
12/04 kl 11 79 18 97 -
12/04 kl 12 126 18 144 -
12/04 kl 13 185 17 202 -
12/04 kl 14 237 16 253 -
12/04 kl 15 268 15 283 -
12/04 kl 16 266 14 280 -
12/04 kl 17 234 11 245 -
12/04 kl 18 183 8 191 -
12/04 kl 19 130 6 136 -
12/04 kl 20 87 3 90 -
12/04 kl 21 61 1 62 -
12/04 kl 22 56 -1 55 -
12/04 kl 23 73 -4 69 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 315 310 284 292 246
Laveste vannstand 4 0 23 55 43
Avvik gult nivå -41 -46 -72 -64 -110
Avvik orange nivå -60 -65 -91 -83 -129
Avvik rødt nivå -80 -85 -111 -103 -149
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm