Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/02 kl 00 227 241 231 -
26/02 kl 01 268 285 275 -
26/02 kl 02 285 302 294 -
26/02 kl 03 272 289 280 -
26/02 kl 04 235 254 244 -
26/02 kl 05 184 202 192 -
26/02 kl 06 134 152 143 -
26/02 kl 07 97 117 108 -
26/02 kl 08 85 106 97 -
26/02 kl 09 100 118 110 -
26/02 kl 10 139 153 148 -
26/02 kl 11 192 207 202 -
26/02 kl 12 249 263 259 -
26/02 kl 13 293 307 303 -
26/02 kl 14 313 329 322 -
26/02 kl 15 304 319 312 -
26/02 kl 16 266 279 273 -
26/02 kl 17 212 223 219 -
26/02 kl 18 155 166 161 -
26/02 kl 19 109 120 114 -
26/02 kl 20 84 96 88 -
26/02 kl 21 84 97 87 -
26/02 kl 22 108 122 111 -
26/02 kl 23 151 164 155 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 348 321 307 329 323
Laveste vannstand 112 80 65 84 79
Avvik gult nivå -8 -35 -49 -27 -33
Avvik orange nivå -27 -54 -68 -46 -52
Avvik rødt nivå -47 -74 -88 -66 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: - cm