Tid (NNT) Observert 23/02 12 23/02 00 22/02 12
26/02 kl 00 - 219 219 220
26/02 kl 01 - 263 263 265
26/02 kl 02 - 282 282 283
26/02 kl 03 - 268 268 269
26/02 kl 04 - 232 232 232
26/02 kl 05 - 180 180 179
26/02 kl 06 - 131 131 129
26/02 kl 07 - 96 96 93
26/02 kl 08 - 85 85 82
26/02 kl 09 - 99 98 96
26/02 kl 10 - 136 136 134
26/02 kl 11 - 190 190 187
26/02 kl 12 - 247 247 242
26/02 kl 13 - 291 291 286
26/02 kl 14 - 310 310 306
26/02 kl 15 - 300 299 295
26/02 kl 16 - 261 261 257
26/02 kl 17 - 207 207 203
26/02 kl 18 - 149 149 145
26/02 kl 19 - 102 101 97
26/02 kl 20 - 76 76 72
26/02 kl 21 - 75 75 72
26/02 kl 22 - 99 99 95
26/02 kl 23 - 143 143 138

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 23/02 12 336 306 293 310 294
Max. fra modell: 23/02 00 336 306 293 310 294
Max. fra modell: 22/02 12 337 306 291 306 266
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm