Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/02 kl 00 4 18 8 -
26/02 kl 01 2 19 9 -
26/02 kl 02 2 19 11 -
26/02 kl 03 3 20 11 -
26/02 kl 04 5 24 14 -
26/02 kl 05 7 25 15 -
26/02 kl 06 8 26 17 -
26/02 kl 07 7 27 18 -
26/02 kl 08 8 28 19 -
26/02 kl 09 9 27 20 -
26/02 kl 10 12 26 21 -
26/02 kl 11 13 28 23 -
26/02 kl 12 14 28 24 -
26/02 kl 13 14 28 24 -
26/02 kl 14 14 30 23 -
26/02 kl 15 16 31 24 -
26/02 kl 16 16 29 23 -
26/02 kl 17 16 27 23 -
26/02 kl 18 15 26 21 -
26/02 kl 19 14 25 19 -
26/02 kl 20 13 25 17 -
26/02 kl 21 12 25 15 -
26/02 kl 22 11 25 14 -
26/02 kl 23 9 22 13 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 54 31 17 24 25
Laveste værets virkning 34 17 3 8 5
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm