Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/06 kl 00 182 16 198 -
21/06 kl 01 228 17 245 -
21/06 kl 02 257 16 273 -
21/06 kl 03 260 17 277 -
21/06 kl 04 236 17 253 -
21/06 kl 05 192 16 208 -
21/06 kl 06 143 16 159 -
21/06 kl 07 98 15 113 -
21/06 kl 08 68 15 83 -
21/06 kl 09 57 15 72 -
21/06 kl 10 67 14 81 -
21/06 kl 11 96 14 110 -
21/06 kl 12 138 13 151 -
21/06 kl 13 182 12 194 -
21/06 kl 14 218 11 229 -
21/06 kl 15 233 10 243 -
21/06 kl 16 222 9 231 -
21/06 kl 17 190 8 198 -
21/06 kl 18 149 7 156 -
21/06 kl 19 109 6 115 -
21/06 kl 20 82 6 88 -
21/06 kl 21 72 5 77 -
21/06 kl 22 83 4 87 -
21/06 kl 23 111 4 115 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 258 270 275 267 277
Laveste vannstand 45 48 49 49 72
Avvik gult nivå -98 -86 -81 -89 -79
Avvik orange nivå -117 -105 -100 -108 -98
Avvik rødt nivå -137 -125 -120 -128 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm