Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/12 kl 00 217 -1 216 -
09/12 kl 01 179 0 179 -
09/12 kl 02 142 1 143 -
09/12 kl 03 111 2 113 -
09/12 kl 04 94 1 95 -
09/12 kl 05 97 3 100 -
09/12 kl 06 118 5 123 -
09/12 kl 07 154 7 161 -
09/12 kl 08 197 8 205 -
09/12 kl 09 236 9 245 -
09/12 kl 10 260 10 270 -
09/12 kl 11 264 11 275 -
09/12 kl 12 247 13 260 -
09/12 kl 13 215 14 229 -
09/12 kl 14 175 13 188 -
09/12 kl 15 140 12 152 -
09/12 kl 16 117 12 129 -
09/12 kl 17 110 11 121 -
09/12 kl 18 124 7 131 -
09/12 kl 19 155 4 159 -
09/12 kl 20 194 3 197 -
09/12 kl 21 233 2 235 -
09/12 kl 22 258 1 259 -
09/12 kl 23 262 1 263 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 280 275 270 265 275
Laveste vannstand 193 152 137 122 95
Avvik gult nivå -76 -81 -86 -91 -81
Avvik orange nivå -95 -100 -105 -110 -100
Avvik rødt nivå -115 -120 -125 -130 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: -22 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm