Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/04 kl 00 216 -4 212 -
22/04 kl 01 269 -5 264 -
22/04 kl 02 290 -6 284 -
22/04 kl 03 272 -7 265 -
22/04 kl 04 224 -6 218 -
22/04 kl 05 162 -7 155 -
22/04 kl 06 101 -8 93 -
22/04 kl 07 57 -8 49 -
22/04 kl 08 37 -8 29 -
22/04 kl 09 44 -7 37 -
22/04 kl 10 78 -5 73 -
22/04 kl 11 133 -3 130 -
22/04 kl 12 195 -2 193 -
22/04 kl 13 250 0 250 -
22/04 kl 14 279 2 281 -
22/04 kl 15 272 4 276 -
22/04 kl 16 233 5 238 -
22/04 kl 17 175 7 182 -
22/04 kl 18 116 6 122 -
22/04 kl 19 69 6 75 -
22/04 kl 20 42 7 49 -
22/04 kl 21 41 7 48 -
22/04 kl 22 66 8 74 -
22/04 kl 23 113 8 121 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 254 287 293 301 284
Laveste vannstand -4 -3 13 20 29
Avvik gult nivå -102 -69 -63 -55 -72
Avvik orange nivå -121 -88 -82 -74 -91
Avvik rødt nivå -141 -108 -102 -94 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm