Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/08 kl 00 127 -17 110 -
25/08 kl 01 122 -17 105 -
25/08 kl 02 128 -16 112 -
25/08 kl 03 145 -15 130 -
25/08 kl 04 169 -14 155 -
25/08 kl 05 194 -12 182 -
25/08 kl 06 212 -12 200 -
25/08 kl 07 216 -11 205 -
25/08 kl 08 205 -9 196 -
25/08 kl 09 185 -8 177 -
25/08 kl 10 160 -7 153 -
25/08 kl 11 136 -5 131 -
25/08 kl 12 117 -4 113 -
25/08 kl 13 106 -3 103 -
25/08 kl 14 108 -1 107 -
25/08 kl 15 121 0 121 -
25/08 kl 16 146 1 147 -
25/08 kl 17 175 1 176 -
25/08 kl 18 201 2 203 -
25/08 kl 19 218 1 219 -
25/08 kl 20 222 1 223 -
25/08 kl 21 212 1 213 -
25/08 kl 22 193 0 193 -
25/08 kl 23 170 -1 169 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 237 241 235 214 223
Laveste vannstand 87 71 91 87 103
Avvik gult nivå -119 -115 -121 -142 -133
Avvik orange nivå -138 -134 -140 -161 -152
Avvik rødt nivå -158 -154 -160 -181 -172
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm