Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/02 kl 00 183 11 194 -
27/02 kl 01 232 8 240 -
27/02 kl 02 262 7 269 -
27/02 kl 03 264 6 270 -
27/02 kl 04 237 6 243 -
27/02 kl 05 191 5 196 -
27/02 kl 06 140 5 145 -
27/02 kl 07 97 5 102 -
27/02 kl 08 73 5 78 -
27/02 kl 09 74 6 80 -
27/02 kl 10 98 8 106 -
27/02 kl 11 141 9 150 -
27/02 kl 12 194 10 204 -
27/02 kl 13 243 11 254 -
27/02 kl 14 274 13 287 -
27/02 kl 15 279 15 294 -
27/02 kl 16 255 18 273 -
27/02 kl 17 209 19 228 -
27/02 kl 18 155 20 175 -
27/02 kl 19 106 22 128 -
27/02 kl 20 73 23 96 -
27/02 kl 21 62 25 87 -
27/02 kl 22 75 25 100 -
27/02 kl 23 109 25 134 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 336 306 293 310 294
Laveste vannstand 101 76 59 75 78
Avvik gult nivå -20 -50 -63 -46 -62
Avvik orange nivå -39 -69 -82 -65 -81
Avvik rødt nivå -59 -89 -102 -85 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm