Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/10 kl 00 307 11 318 -
01/10 kl 01 329 10 339 -
01/10 kl 02 310 11 321 -
01/10 kl 03 256 9 265 -
01/10 kl 04 182 9 191 -
01/10 kl 05 109 9 118 -
01/10 kl 06 52 9 61 -
01/10 kl 07 22 9 31 -
01/10 kl 08 24 8 32 -
01/10 kl 09 59 8 67 -
01/10 kl 10 121 8 129 -
01/10 kl 11 196 8 204 -
01/10 kl 12 265 7 272 -
01/10 kl 13 308 7 315 -
01/10 kl 14 311 6 317 -
01/10 kl 15 275 7 282 -
01/10 kl 16 213 6 219 -
01/10 kl 17 145 5 150 -
01/10 kl 18 87 5 92 -
01/10 kl 19 53 5 58 -
01/10 kl 20 49 5 54 -
01/10 kl 21 75 5 80 -
01/10 kl 22 129 6 135 -
01/10 kl 23 199 7 206 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 300 321 340 345 339
Laveste vannstand 94 44 58 47 31
Avvik gult nivå -64 -43 -24 -19 -25
Avvik orange nivå -87 -66 -47 -42 -48
Avvik rødt nivå -98 -77 -58 -53 -59
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm