Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/07 kl 00 73 4 77 -
21/07 kl 01 70 6 76 -
21/07 kl 02 49 5 54 -
21/07 kl 03 14 5 19 -
21/07 kl 04 -27 4 -23 -
21/07 kl 05 -63 4 -59 -
21/07 kl 06 -87 5 -82 -
21/07 kl 07 -91 6 -85 -
21/07 kl 08 -75 4 -71 -
21/07 kl 09 -43 7 -36 -
21/07 kl 10 -2 6 4 -
21/07 kl 11 36 7 43 -
21/07 kl 12 62 8 70 -
21/07 kl 13 69 8 77 -
21/07 kl 14 56 8 64 -
21/07 kl 15 25 10 35 -
21/07 kl 16 -14 9 -5 -
21/07 kl 17 -52 9 -43 -
21/07 kl 18 -80 11 -69 -
21/07 kl 19 -90 9 -81 -
21/07 kl 20 -78 9 -69 -
21/07 kl 21 -46 10 -36 -
21/07 kl 22 -4 9 5 -
21/07 kl 23 39 11 50 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 64 69 77 94 101
Laveste vannstand -63 -77 -85 -91 -104
Avvik gult nivå -86 -81 -73 -56 -49
Avvik orange nivå -104 -99 -91 -74 -67
Avvik rødt nivå -115 -110 -102 -85 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm