Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/07 kl 13 214 20 234 230
22/07 kl 14 215 16 231 230
22/07 kl 15 195 17 212 209
22/07 kl 16 158 18 176 171
22/07 kl 17 114 15 129 125
22/07 kl 18 75 17 92 86
22/07 kl 19 50 17 67 61
22/07 kl 20 45 15 60 56
22/07 kl 21 65 14 79 77
22/07 kl 22 104 16 120 117
22/07 kl 23 152 15 167 165

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 234 246 246 245 249
Laveste vannstand 60 41 28 31 44
Avvik gult nivå -57 -45 -45 -46 -42
Avvik orange nivå -75 -63 -63 -64 -60
Avvik rødt nivå -86 -74 -74 -75 -71
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm