Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/08 kl 13 120 2 122 120
21/08 kl 14 153 2 155 151
21/08 kl 15 180 0 180 179
21/08 kl 16 194 -1 193 192
21/08 kl 17 191 0 191 187
21/08 kl 18 172 -1 171 168
21/08 kl 19 143 -3 140 137
21/08 kl 20 113 -3 110 105
21/08 kl 21 88 -3 85 81
21/08 kl 22 74 -4 70 66
21/08 kl 23 76 -4 72 68

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 193 191 185 170 173
Laveste vannstand 70 58 74 68 78
Avvik gult nivå -90 -92 -98 -113 -110
Avvik orange nivå -105 -107 -113 -128 -125
Avvik rødt nivå -122 -124 -130 -145 -142
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm