Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/04 kl 13 217 -18 199 196
18/04 kl 14 179 -16 163 159
18/04 kl 15 128 -15 113 107
18/04 kl 16 77 -17 60 56
18/04 kl 17 35 -16 19 16
18/04 kl 18 13 -16 -3 -7
18/04 kl 19 19 -17 2 0
18/04 kl 20 51 -16 35 34
18/04 kl 21 100 -17 83 82
18/04 kl 22 155 -16 139 136
18/04 kl 23 201 -16 185 185

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 199 226 230 248 232
Laveste vannstand -3 -3 11 29 26
Avvik gult nivå -84 -57 -53 -35 -51
Avvik orange nivå -99 -72 -68 -50 -66
Avvik rødt nivå -116 -89 -85 -67 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm