Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/06 kl 01 209 -2 207 207
17/06 kl 02 186 -4 182 186
17/06 kl 03 148 -3 145 148
17/06 kl 04 106 -3 103 103
17/06 kl 05 67 -3 64 65
17/06 kl 06 42 -3 39 40
17/06 kl 07 37 -3 34 34
17/06 kl 08 54 -3 51 54
17/06 kl 09 90 -2 88 91
17/06 kl 10 133 -2 131 134
17/06 kl 11 173 -2 171 172
17/06 kl 12 200 -2 198 200
17/06 kl 13 207 -2 205 208
17/06 kl 14 192 -1 191 -
17/06 kl 15 159 -1 158 -
17/06 kl 16 118 -1 117 -
17/06 kl 17 78 -1 77 -
17/06 kl 18 49 0 49 -
17/06 kl 19 37 -1 36 -
17/06 kl 20 49 -1 48 -
17/06 kl 21 80 -1 79 -
17/06 kl 22 123 -1 122 -
17/06 kl 23 167 0 167 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 207 214 215 207 210
Laveste vannstand 34 35 38 38 49
Avvik gult nivå -76 -69 -68 -76 -73
Avvik orange nivå -91 -84 -83 -91 -88
Avvik rødt nivå -108 -101 -100 -108 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm