Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
05/12 kl 13 117 36 153 149
05/12 kl 14 117 36 153 153
05/12 kl 15 126 38 164 164
05/12 kl 16 141 37 178 179
05/12 kl 17 160 38 198 200
05/12 kl 18 179 38 217 219
05/12 kl 19 190 38 228 230
05/12 kl 20 192 39 231 231
05/12 kl 21 184 37 221 222
05/12 kl 22 168 38 206 206
05/12 kl 23 146 39 185 184

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 231 229 228 224 238
Laveste vannstand 153 137 129 107 99
Avvik gult nivå -52 -54 -55 -59 -45
Avvik orange nivå -67 -69 -70 -74 -60
Avvik rødt nivå -84 -86 -87 -91 -77
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm