Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/09 kl 13 188 16 204 207
27/09 kl 14 152 11 163 171
27/09 kl 15 113 14 127 132
27/09 kl 16 81 15 96 101
27/09 kl 17 65 13 78 84
27/09 kl 18 70 13 83 87
27/09 kl 19 95 13 108 113
27/09 kl 20 135 12 147 151
27/09 kl 21 179 14 193 195
27/09 kl 22 215 10 225 230
27/09 kl 23 233 13 246 247

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 251 267 293 281
Laveste vannstand 78 48 44 47 30
Avvik gult nivå -45 -40 -24 2 -10
Avvik orange nivå -63 -58 -42 -16 -28
Avvik rødt nivå -74 -69 -53 -27 -39
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm