Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/07 kl 00 167 12 179 -
24/07 kl 01 210 12 222 -
24/07 kl 02 234 12 246 -
24/07 kl 03 233 12 245 -
24/07 kl 04 208 11 219 -
24/07 kl 05 164 10 174 -
24/07 kl 06 111 11 122 -
24/07 kl 07 64 10 74 -
24/07 kl 08 31 9 40 -
24/07 kl 09 20 8 28 -
24/07 kl 10 35 8 43 -
24/07 kl 11 73 9 82 -
24/07 kl 12 123 7 130 -
24/07 kl 13 171 8 179 -
24/07 kl 14 207 8 215 -
24/07 kl 15 221 6 227 -
24/07 kl 16 210 6 216 -
24/07 kl 17 178 6 184 -
24/07 kl 18 133 5 138 -
24/07 kl 19 88 7 95 -
24/07 kl 20 54 6 60 -
24/07 kl 21 39 5 44 -
24/07 kl 22 49 6 55 -
24/07 kl 23 83 7 90 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 245 246 244 250 246
Laveste vannstand 41 28 30 46 55
Avvik gult nivå -46 -45 -47 -41 -45
Avvik orange nivå -64 -63 -65 -59 -63
Avvik rødt nivå -75 -74 -76 -70 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm