Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/06 kl 00 200 -2 198 -
18/06 kl 01 214 -1 213 -
18/06 kl 02 206 0 206 -
18/06 kl 03 177 -1 176 -
18/06 kl 04 135 -1 134 -
18/06 kl 05 92 -1 91 -
18/06 kl 06 56 -1 55 -
18/06 kl 07 35 0 35 -
18/06 kl 08 38 0 38 -
18/06 kl 09 62 0 62 -
18/06 kl 10 100 0 100 -
18/06 kl 11 143 -1 142 -
18/06 kl 12 181 0 181 -
18/06 kl 13 202 -1 201 -
18/06 kl 14 202 -1 201 -
18/06 kl 15 181 -1 180 -
18/06 kl 16 145 -1 144 -
18/06 kl 17 105 -3 102 -
18/06 kl 18 69 -1 68 -
18/06 kl 19 45 -2 43 -
18/06 kl 20 42 -2 40 -
18/06 kl 21 61 0 61 -
18/06 kl 22 97 -1 96 -
18/06 kl 23 140 0 140 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 206 213 214 207 210
Laveste vannstand 34 35 37 37 49
Avvik gult nivå -77 -70 -69 -76 -73
Avvik orange nivå -92 -85 -84 -91 -88
Avvik rødt nivå -109 -102 -101 -108 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm