Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/09 kl 00 230 13 243 242
28/09 kl 01 204 10 214 216
28/09 kl 02 162 12 174 172
28/09 kl 03 113 12 125 123
28/09 kl 04 70 7 77 81
28/09 kl 05 42 14 56 -
28/09 kl 06 35 13 48 -
28/09 kl 07 54 8 62 -
28/09 kl 08 93 12 105 -
28/09 kl 09 142 12 154 -
28/09 kl 10 190 11 201 -
28/09 kl 11 223 11 234 -
28/09 kl 12 235 9 244 -
28/09 kl 13 222 11 233 -
28/09 kl 14 188 10 198 -
28/09 kl 15 142 7 149 -
28/09 kl 16 97 12 109 -
28/09 kl 17 63 9 72 -
28/09 kl 18 49 9 58 -
28/09 kl 19 62 12 74 -
28/09 kl 20 98 11 109 -
28/09 kl 21 147 10 157 -
28/09 kl 22 198 15 213 -
28/09 kl 23 236 15 251 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 251 267 293 281
Laveste vannstand 78 48 44 47 30
Avvik gult nivå -45 -40 -24 2 -10
Avvik orange nivå -63 -58 -42 -16 -28
Avvik rødt nivå -74 -69 -53 -27 -39
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm