Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/08 kl 00 94 -5 89 88
22/08 kl 01 123 -6 117 117
22/08 kl 02 154 -7 147 148
22/08 kl 03 182 -7 175 175
22/08 kl 04 198 -7 191 191
22/08 kl 05 198 -9 189 189
22/08 kl 06 181 -9 172 172
22/08 kl 07 154 -8 146 144
22/08 kl 08 122 -9 113 112
22/08 kl 09 92 -9 83 84
22/08 kl 10 73 -7 66 -
22/08 kl 11 67 -9 58 -
22/08 kl 12 78 -9 69 -
22/08 kl 13 101 -7 94 -
22/08 kl 14 132 -9 123 -
22/08 kl 15 159 -8 151 -
22/08 kl 16 180 -7 173 -
22/08 kl 17 188 -7 181 -
22/08 kl 18 180 -7 173 -
22/08 kl 19 161 -8 153 -
22/08 kl 20 135 -7 128 -
22/08 kl 21 110 -6 104 -
22/08 kl 22 90 -7 83 -
22/08 kl 23 82 -5 77 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 193 191 185 170 173
Laveste vannstand 70 58 74 68 78
Avvik gult nivå -90 -92 -98 -113 -110
Avvik orange nivå -105 -107 -113 -128 -125
Avvik rødt nivå -122 -124 -130 -145 -142
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm