Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
06/12 kl 00 125 37 162 160
06/12 kl 01 108 36 144 144
06/12 kl 02 100 37 137 -
06/12 kl 03 102 36 138 -
06/12 kl 04 113 35 148 -
06/12 kl 05 132 36 168 -
06/12 kl 06 153 36 189 -
06/12 kl 07 171 35 206 -
06/12 kl 08 182 37 219 -
06/12 kl 09 184 37 221 -
06/12 kl 10 176 36 212 -
06/12 kl 11 161 37 198 -
06/12 kl 12 142 39 181 -
06/12 kl 13 126 38 164 -
06/12 kl 14 115 36 151 -
06/12 kl 15 113 38 151 -
06/12 kl 16 121 37 158 -
06/12 kl 17 137 36 173 -
06/12 kl 18 158 37 195 -
06/12 kl 19 178 36 214 -
06/12 kl 20 191 37 228 -
06/12 kl 21 194 35 229 -
06/12 kl 22 187 35 222 -
06/12 kl 23 169 35 204 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 231 229 228 224 238
Laveste vannstand 153 137 129 107 99
Avvik gult nivå -52 -54 -55 -59 -45
Avvik orange nivå -67 -69 -70 -74 -60
Avvik rødt nivå -84 -86 -87 -91 -77
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm