Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/04 kl 00 227 -17 210 -
19/04 kl 01 226 -15 211 -
19/04 kl 02 200 -15 185 -
19/04 kl 03 155 -15 140 -
19/04 kl 04 104 -14 90 -
19/04 kl 05 59 -15 44 -
19/04 kl 06 31 -15 16 -
19/04 kl 07 28 -13 15 -
19/04 kl 08 53 -13 40 -
19/04 kl 09 99 -13 86 -
19/04 kl 10 152 -11 141 -
19/04 kl 11 202 -11 191 -
19/04 kl 12 233 -11 222 -
19/04 kl 13 238 -12 226 -
19/04 kl 14 215 -11 204 -
19/04 kl 15 170 -10 160 -
19/04 kl 16 115 -11 104 -
19/04 kl 17 62 -12 50 -
19/04 kl 18 23 -9 14 -
19/04 kl 19 8 -11 -3 -
19/04 kl 20 22 -12 10 -
19/04 kl 21 62 -11 51 -
19/04 kl 22 117 -10 107 -
19/04 kl 23 172 -11 161 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 199 226 230 248 232
Laveste vannstand -3 -3 11 29 26
Avvik gult nivå -84 -57 -53 -35 -51
Avvik orange nivå -99 -72 -68 -50 -66
Avvik rødt nivå -116 -89 -85 -67 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm