Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/08 kl 00 87 -5 82 -
23/08 kl 01 106 -6 100 -
23/08 kl 02 132 -4 128 -
23/08 kl 03 158 -6 152 -
23/08 kl 04 180 -6 174 -
23/08 kl 05 190 -5 185 -
23/08 kl 06 186 -6 180 -
23/08 kl 07 169 -5 164 -
23/08 kl 08 143 -4 139 -
23/08 kl 09 116 -5 111 -
23/08 kl 10 92 -4 88 -
23/08 kl 11 78 -3 75 -
23/08 kl 12 77 -3 74 -
23/08 kl 13 89 -2 87 -
23/08 kl 14 111 -2 109 -
23/08 kl 15 137 0 137 -
23/08 kl 16 160 -1 159 -
23/08 kl 17 177 -2 175 -
23/08 kl 18 181 -1 180 -
23/08 kl 19 172 -1 171 -
23/08 kl 20 155 -3 152 -
23/08 kl 21 134 -2 132 -
23/08 kl 22 112 -3 109 -
23/08 kl 23 96 -5 91 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 193 191 185 170 173
Laveste vannstand 70 58 74 68 78
Avvik gult nivå -90 -92 -98 -113 -110
Avvik orange nivå -105 -107 -113 -128 -125
Avvik rødt nivå -122 -124 -130 -145 -142
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm