Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/06 kl 00 201 10 211 -
23/06 kl 01 218 9 227 -
23/06 kl 02 214 10 224 -
23/06 kl 03 190 11 201 -
23/06 kl 04 152 8 160 -
23/06 kl 05 109 9 118 -
23/06 kl 06 73 11 84 -
23/06 kl 07 50 9 59 -
23/06 kl 08 46 11 57 -
23/06 kl 09 64 12 76 -
23/06 kl 10 99 10 109 -
23/06 kl 11 140 11 151 -
23/06 kl 12 178 13 191 -
23/06 kl 13 204 12 216 -
23/06 kl 14 209 13 222 -
23/06 kl 15 194 14 208 -
23/06 kl 16 162 13 175 -
23/06 kl 17 122 13 135 -
23/06 kl 18 85 15 100 -
23/06 kl 19 59 14 73 -
23/06 kl 20 50 13 63 -
23/06 kl 21 64 15 79 -
23/06 kl 22 96 16 112 -
23/06 kl 23 139 14 153 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 222 214 227 235 229
Laveste vannstand 61 52 57 56 47
Avvik gult nivå -69 -77 -64 -56 -62
Avvik orange nivå -87 -95 -82 -74 -80
Avvik rødt nivå -98 -106 -93 -85 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm