Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/09 kl 00 251 14 265 -
29/09 kl 01 240 17 257 -
29/09 kl 02 204 19 223 -
29/09 kl 03 152 17 169 -
29/09 kl 04 97 18 115 -
29/09 kl 05 51 18 69 -
29/09 kl 06 24 20 44 -
29/09 kl 07 24 21 45 -
29/09 kl 08 52 22 74 -
29/09 kl 09 101 22 123 -
29/09 kl 10 158 23 181 -
29/09 kl 11 208 23 231 -
29/09 kl 12 239 24 263 -
29/09 kl 13 244 23 267 -
29/09 kl 14 222 26 248 -
29/09 kl 15 178 27 205 -
29/09 kl 16 126 27 153 -
29/09 kl 17 79 27 106 -
29/09 kl 18 47 29 76 -
29/09 kl 19 40 28 68 -
29/09 kl 20 63 29 92 -
29/09 kl 21 109 29 138 -
29/09 kl 22 165 30 195 -
29/09 kl 23 218 31 249 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 251 267 293 281
Laveste vannstand 78 48 44 47 30
Avvik gult nivå -45 -40 -24 2 -10
Avvik orange nivå -63 -58 -42 -16 -28
Avvik rødt nivå -74 -69 -53 -27 -39
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm