Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/12 kl 00 145 35 180 -
07/12 kl 01 123 34 157 -
07/12 kl 02 104 35 139 -
07/12 kl 03 95 34 129 -
07/12 kl 04 97 35 132 -
07/12 kl 05 111 36 147 -
07/12 kl 06 132 35 167 -
07/12 kl 07 156 35 191 -
07/12 kl 08 177 35 212 -
07/12 kl 09 189 36 225 -
07/12 kl 10 192 36 228 -
07/12 kl 11 182 34 216 -
07/12 kl 12 163 36 199 -
07/12 kl 13 141 36 177 -
07/12 kl 14 121 35 156 -
07/12 kl 15 108 33 141 -
07/12 kl 16 106 33 139 -
07/12 kl 17 116 31 147 -
07/12 kl 18 135 28 163 -
07/12 kl 19 159 28 187 -
07/12 kl 20 182 26 208 -
07/12 kl 21 197 25 222 -
07/12 kl 22 200 25 225 -
07/12 kl 23 190 23 213 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 231 229 228 224 238
Laveste vannstand 153 137 129 107 99
Avvik gult nivå -52 -54 -55 -59 -45
Avvik orange nivå -67 -69 -70 -74 -60
Avvik rødt nivå -84 -86 -87 -91 -77
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm