Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/06 kl 00 181 0 181 -
19/06 kl 01 208 0 208 -
19/06 kl 02 213 1 214 -
19/06 kl 03 197 1 198 -
19/06 kl 04 163 1 164 -
19/06 kl 05 120 2 122 -
19/06 kl 06 79 2 81 -
19/06 kl 07 48 2 50 -
19/06 kl 08 34 3 37 -
19/06 kl 09 44 2 46 -
19/06 kl 10 73 3 76 -
19/06 kl 11 113 3 116 -
19/06 kl 12 154 2 156 -
19/06 kl 13 186 2 188 -
19/06 kl 14 200 1 201 -
19/06 kl 15 194 0 194 -
19/06 kl 16 168 1 169 -
19/06 kl 17 132 -1 131 -
19/06 kl 18 93 -2 91 -
19/06 kl 19 62 -1 61 -
19/06 kl 20 46 -2 44 -
19/06 kl 21 51 -3 48 -
19/06 kl 22 77 -3 74 -
19/06 kl 23 115 -3 112 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 206 213 214 207 210
Laveste vannstand 34 35 37 37 49
Avvik gult nivå -77 -70 -69 -76 -73
Avvik orange nivå -92 -85 -84 -91 -88
Avvik rødt nivå -109 -102 -101 -108 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm