Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/04 kl 00 215 -9 206 -
20/04 kl 01 234 -9 225 -
20/04 kl 02 224 -9 215 -
20/04 kl 03 189 -11 178 -
20/04 kl 04 139 -9 130 -
20/04 kl 05 87 -9 78 -
20/04 kl 06 44 -11 33 -
20/04 kl 07 22 -9 13 -
20/04 kl 08 28 -7 21 -
20/04 kl 09 61 -9 52 -
20/04 kl 10 112 -8 104 -
20/04 kl 11 167 -6 161 -
20/04 kl 12 214 -6 208 -
20/04 kl 13 238 -6 232 -
20/04 kl 14 235 -5 230 -
20/04 kl 15 205 -3 202 -
20/04 kl 16 155 -2 153 -
20/04 kl 17 99 -2 97 -
20/04 kl 18 50 1 51 -
20/04 kl 19 17 2 19 -
20/04 kl 20 11 3 14 -
20/04 kl 21 35 5 40 -
20/04 kl 22 80 4 84 -
20/04 kl 23 135 5 140 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 216 227 232 248 230
Laveste vannstand -3 -2 13 31 27
Avvik gult nivå -67 -56 -51 -35 -53
Avvik orange nivå -82 -71 -66 -50 -68
Avvik rødt nivå -99 -88 -83 -67 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm