Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/07 kl 00 139 141 140 -
17/07 kl 01 118 120 120 -
17/07 kl 02 102 104 103 -
17/07 kl 03 94 96 95 -
17/07 kl 04 97 100 99 -
17/07 kl 05 111 113 111 -
17/07 kl 06 130 133 131 -
17/07 kl 07 149 153 151 -
17/07 kl 08 166 169 167 -
17/07 kl 09 174 177 175 -
17/07 kl 10 172 176 173 -
17/07 kl 11 159 162 159 -
17/07 kl 12 140 143 141 -
17/07 kl 13 118 121 118 -
17/07 kl 14 98 100 99 -
17/07 kl 15 86 88 87 -
17/07 kl 16 85 87 85 -
17/07 kl 17 94 97 95 -
17/07 kl 18 114 117 116 -
17/07 kl 19 139 142 140 -
17/07 kl 20 160 163 161 -
17/07 kl 21 177 181 179 -
17/07 kl 22 183 186 184 -
17/07 kl 23 179 182 180 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 175 180 186 198 211
Laveste vannstand 86 89 85 78 67
Avvik gult nivå -116 -111 -105 -93 -80
Avvik orange nivå -134 -129 -123 -111 -98
Avvik rødt nivå -145 -140 -134 -122 -109
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm