Tid (NNT) Observert 15.07 06 15.07 00 14.07 18
17/07 kl 00 - 141 140 140
17/07 kl 01 - 121 121 120
17/07 kl 02 - 102 103 104
17/07 kl 03 - 96 95 96
17/07 kl 04 - 99 100 99
17/07 kl 05 - 111 112 112
17/07 kl 06 - 130 130 130
17/07 kl 07 - 151 151 150
17/07 kl 08 - 167 167 168
17/07 kl 09 - 175 175 174
17/07 kl 10 - 174 174 172
17/07 kl 11 - 160 160 160
17/07 kl 12 - 140 141 140
17/07 kl 13 - 119 119 119
17/07 kl 14 - 99 100 100
17/07 kl 15 - 88 89 87
17/07 kl 16 - 85 85 88
17/07 kl 17 - 96 96 98
17/07 kl 18 - 116 118 118
17/07 kl 19 - 140 140 142
17/07 kl 20 - 161 162 161
17/07 kl 21 - 180 181 180
17/07 kl 22 - 184 186 185
17/07 kl 23 - 180 182 180

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 15.07 06 178 179 184 199 203
Max fra modell: 15.07 00 178 179 186 199 194
Max fra modell: 14.07 18 179 179 185 194 190
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm