Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/07 kl 00 0 2 1 -
17/07 kl 01 -1 1 1 -
17/07 kl 02 -1 1 0 -
17/07 kl 03 -2 0 -1 -
17/07 kl 04 -2 1 0 -
17/07 kl 05 -2 0 -2 -
17/07 kl 06 -2 1 -1 -
17/07 kl 07 -3 1 -1 -
17/07 kl 08 -3 0 -2 -
17/07 kl 09 -3 0 -2 -
17/07 kl 10 -2 2 -1 -
17/07 kl 11 -3 0 -3 -
17/07 kl 12 -2 1 -1 -
17/07 kl 13 -1 2 -1 -
17/07 kl 14 -2 0 -1 -
17/07 kl 15 -1 1 0 -
17/07 kl 16 0 2 0 -
17/07 kl 17 -1 2 0 -
17/07 kl 18 -1 2 1 -
17/07 kl 19 0 3 1 -
17/07 kl 20 -2 1 -1 -
17/07 kl 21 -2 2 0 -
17/07 kl 22 -1 2 0 -
17/07 kl 23 0 3 1 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 2 5 3 4 11
Laveste værets virkning -3 -3 -3 -4 -5
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm