Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/08 kl 00 123 5 128 -
26/08 kl 01 105 4 109 -
26/08 kl 02 94 4 98 -
26/08 kl 03 93 4 97 -
26/08 kl 04 103 3 106 -
26/08 kl 05 121 3 124 -
26/08 kl 06 142 1 143 -
26/08 kl 07 163 1 164 -
26/08 kl 08 176 0 176 -
26/08 kl 09 177 -2 175 -
26/08 kl 10 169 -2 167 -
26/08 kl 11 151 -2 149 -
26/08 kl 12 129 -5 124 -
26/08 kl 13 106 -4 102 -
26/08 kl 14 90 -6 84 -
26/08 kl 15 83 -8 75 -
26/08 kl 16 88 -7 81 -
26/08 kl 17 104 -9 95 -
26/08 kl 18 128 -10 118 -
26/08 kl 19 152 -10 142 -
26/08 kl 20 174 -11 163 -
26/08 kl 21 185 -11 174 -
26/08 kl 22 185 -11 174 -
26/08 kl 23 173 -11 162 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 178 167 177 176 196
Laveste vannstand 85 67 83 75 70
Avvik gult nivå -105 -116 -106 -107 -87
Avvik orange nivå -120 -131 -121 -122 -102
Avvik rødt nivå -137 -148 -138 -139 -119
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm