Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/09 kl 00 253 31 284 -
30/09 kl 01 262 31 293 -
30/09 kl 02 241 32 273 -
30/09 kl 03 196 31 227 -
30/09 kl 04 137 33 170 -
30/09 kl 05 79 32 111 -
30/09 kl 06 35 32 67 -
30/09 kl 07 15 32 47 -
30/09 kl 08 24 32 56 -
30/09 kl 09 62 30 92 -
30/09 kl 10 118 30 148 -
30/09 kl 11 177 31 208 -
30/09 kl 12 225 31 256 -
30/09 kl 13 249 30 279 -
30/09 kl 14 245 30 275 -
30/09 kl 15 213 29 242 -
30/09 kl 16 162 28 190 -
30/09 kl 17 108 27 135 -
30/09 kl 18 63 26 89 -
30/09 kl 19 37 25 62 -
30/09 kl 20 40 25 65 -
30/09 kl 21 73 22 95 -
30/09 kl 22 125 18 143 -
30/09 kl 23 184 18 202 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 251 267 293 281
Laveste vannstand 78 48 44 47 30
Avvik gult nivå -45 -40 -24 2 -10
Avvik orange nivå -63 -58 -42 -16 -28
Avvik rødt nivå -74 -69 -53 -27 -39
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm