Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/01 kl 00 210 -2 208 -
23/01 kl 01 194 2 196 -
23/01 kl 02 164 3 167 -
23/01 kl 03 131 4 135 -
23/01 kl 04 99 7 106 -
23/01 kl 05 77 6 83 -
23/01 kl 06 71 12 83 -
23/01 kl 07 84 16 100 -
23/01 kl 08 113 14 127 -
23/01 kl 09 151 19 170 -
23/01 kl 10 187 24 211 -
23/01 kl 11 213 23 236 -
23/01 kl 12 222 27 249 -
23/01 kl 13 212 29 241 -
23/01 kl 14 184 30 214 -
23/01 kl 15 147 33 180 -
23/01 kl 16 110 33 143 -
23/01 kl 17 79 34 113 -
23/01 kl 18 64 35 99 -
23/01 kl 19 68 34 102 -
23/01 kl 20 92 38 130 -
23/01 kl 21 127 38 165 -
23/01 kl 22 166 37 203 -
23/01 kl 23 197 40 237 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 239 241 219 249 265
Laveste vannstand 98 117 75 83 91
Avvik gult nivå -44 -42 -64 -34 -18
Avvik orange nivå -59 -57 -79 -49 -33
Avvik rødt nivå -76 -74 -96 -66 -50
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm