Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/04 kl 00 188 6 194 -
21/04 kl 01 223 5 228 -
21/04 kl 02 232 5 237 -
21/04 kl 03 214 7 221 -
21/04 kl 04 172 9 181 -
21/04 kl 05 121 8 129 -
21/04 kl 06 71 10 81 -
21/04 kl 07 34 11 45 -
21/04 kl 08 21 11 32 -
21/04 kl 09 36 12 48 -
21/04 kl 10 75 13 88 -
21/04 kl 11 127 13 140 -
21/04 kl 12 179 13 192 -
21/04 kl 13 219 12 231 -
21/04 kl 14 235 13 248 -
21/04 kl 15 223 13 236 -
21/04 kl 16 188 12 200 -
21/04 kl 17 137 13 150 -
21/04 kl 18 86 11 97 -
21/04 kl 19 44 10 54 -
21/04 kl 20 21 10 31 -
21/04 kl 21 25 10 35 -
21/04 kl 22 54 8 62 -
21/04 kl 23 102 8 110 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 216 227 232 248 230
Laveste vannstand -3 -2 13 31 27
Avvik gult nivå -67 -56 -51 -35 -53
Avvik orange nivå -82 -71 -66 -50 -68
Avvik rødt nivå -99 -88 -83 -67 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm