Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/06 kl 00 156 -3 153 -
20/06 kl 01 191 -3 188 -
20/06 kl 02 210 -3 207 -
20/06 kl 03 207 -3 204 -
20/06 kl 04 184 -3 181 -
20/06 kl 05 147 -3 144 -
20/06 kl 06 106 -2 104 -
20/06 kl 07 68 -3 65 -
20/06 kl 08 44 -2 42 -
20/06 kl 09 39 -2 37 -
20/06 kl 10 54 -2 52 -
20/06 kl 11 86 -1 85 -
20/06 kl 12 126 0 126 -
20/06 kl 13 163 1 164 -
20/06 kl 14 188 2 190 -
20/06 kl 15 195 2 197 -
20/06 kl 16 182 3 185 -
20/06 kl 17 153 4 157 -
20/06 kl 18 118 3 121 -
20/06 kl 19 84 4 88 -
20/06 kl 20 60 4 64 -
20/06 kl 21 52 3 55 -
20/06 kl 22 64 4 68 -
20/06 kl 23 93 4 97 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 206 213 214 207 210
Laveste vannstand 34 35 37 37 49
Avvik gult nivå -77 -70 -69 -76 -73
Avvik orange nivå -92 -85 -84 -91 -88
Avvik rødt nivå -109 -102 -101 -108 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm