Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/07 kl 00 139 1 140 -
17/07 kl 01 119 2 121 -
17/07 kl 02 103 0 103 -
17/07 kl 03 96 -1 95 -
17/07 kl 04 99 1 100 -
17/07 kl 05 113 -1 112 -
17/07 kl 06 132 -2 130 -
17/07 kl 07 152 -1 151 -
17/07 kl 08 169 -2 167 -
17/07 kl 09 177 -2 175 -
17/07 kl 10 174 0 174 -
17/07 kl 11 162 -2 160 -
17/07 kl 12 142 -1 141 -
17/07 kl 13 119 0 119 -
17/07 kl 14 100 0 100 -
17/07 kl 15 87 2 89 -
17/07 kl 16 85 0 85 -
17/07 kl 17 95 1 96 -
17/07 kl 18 115 3 118 -
17/07 kl 19 139 1 140 -
17/07 kl 20 162 0 162 -
17/07 kl 21 179 2 181 -
17/07 kl 22 184 2 186 -
17/07 kl 23 179 3 182 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 171 178 179 186 199
Laveste vannstand 79 86 90 85 86
Avvik gult nivå -120 -113 -112 -105 -92
Avvik orange nivå -138 -131 -130 -123 -110
Avvik rødt nivå -149 -142 -141 -134 -121
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm