Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/04 kl 00 154 8 162 -
22/04 kl 01 199 7 206 -
22/04 kl 02 224 6 230 -
22/04 kl 03 223 5 228 -
22/04 kl 04 197 4 201 -
22/04 kl 05 153 4 157 -
22/04 kl 06 104 2 106 -
22/04 kl 07 60 1 61 -
22/04 kl 08 32 1 33 -
22/04 kl 09 28 -1 27 -
22/04 kl 10 49 0 49 -
22/04 kl 11 91 -1 90 -
22/04 kl 12 139 -3 136 -
22/04 kl 13 186 -1 185 -
22/04 kl 14 217 -2 215 -
22/04 kl 15 223 -4 219 -
22/04 kl 16 206 -2 204 -
22/04 kl 17 168 -3 165 -
22/04 kl 18 122 -2 120 -
22/04 kl 19 77 -1 76 -
22/04 kl 20 45 -2 43 -
22/04 kl 21 32 -1 31 -
22/04 kl 22 44 1 45 -
22/04 kl 23 77 1 78 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 216 227 232 248 230
Laveste vannstand -3 -2 13 31 27
Avvik gult nivå -67 -56 -51 -35 -53
Avvik orange nivå -82 -71 -66 -50 -68
Avvik rødt nivå -99 -88 -83 -67 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm