Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/10 kl 00 234 19 253 -
01/10 kl 01 263 18 281 -
01/10 kl 02 263 15 278 -
01/10 kl 03 233 15 248 -
01/10 kl 04 181 16 197 -
01/10 kl 05 120 15 135 -
01/10 kl 06 66 14 80 -
01/10 kl 07 28 14 42 -
01/10 kl 08 17 13 30 -
01/10 kl 09 37 13 50 -
01/10 kl 10 82 13 95 -
01/10 kl 11 139 11 150 -
01/10 kl 12 196 10 206 -
01/10 kl 13 236 11 247 -
01/10 kl 14 251 10 261 -
01/10 kl 15 236 8 244 -
01/10 kl 16 196 8 204 -
01/10 kl 17 144 8 152 -
01/10 kl 18 92 7 99 -
01/10 kl 19 53 6 59 -
01/10 kl 20 37 7 44 -
01/10 kl 21 50 6 56 -
01/10 kl 22 89 7 96 -
01/10 kl 23 144 8 152 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 251 267 293 281
Laveste vannstand 78 48 44 47 30
Avvik gult nivå -45 -40 -24 2 -10
Avvik orange nivå -63 -58 -42 -16 -28
Avvik rødt nivå -74 -69 -53 -27 -39
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm