Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/06 kl 00 131 3 134 -
21/06 kl 01 168 4 172 -
21/06 kl 02 196 4 200 -
21/06 kl 03 206 4 210 -
21/06 kl 04 196 3 199 -
21/06 kl 05 169 3 172 -
21/06 kl 06 133 4 137 -
21/06 kl 07 94 3 97 -
21/06 kl 08 63 3 66 -
21/06 kl 09 45 4 49 -
21/06 kl 10 47 4 51 -
21/06 kl 11 68 4 72 -
21/06 kl 12 100 5 105 -
21/06 kl 13 136 5 141 -
21/06 kl 14 168 5 173 -
21/06 kl 15 186 6 192 -
21/06 kl 16 186 5 191 -
21/06 kl 17 168 5 173 -
21/06 kl 18 139 6 145 -
21/06 kl 19 107 6 113 -
21/06 kl 20 78 6 84 -
21/06 kl 21 62 6 68 -
21/06 kl 22 61 5 66 -
21/06 kl 23 79 6 85 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 206 213 214 207 210
Laveste vannstand 34 35 37 37 49
Avvik gult nivå -77 -70 -69 -76 -73
Avvik orange nivå -92 -85 -84 -91 -88
Avvik rødt nivå -109 -102 -101 -108 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm