Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/01 kl 00 214 39 253 -
24/01 kl 01 212 36 248 -
24/01 kl 02 191 39 230 -
24/01 kl 03 157 38 195 -
24/01 kl 04 121 38 159 -
24/01 kl 05 89 37 126 -
24/01 kl 06 69 36 105 -
24/01 kl 07 69 38 107 -
24/01 kl 08 89 37 126 -
24/01 kl 09 124 36 160 -
24/01 kl 10 165 36 201 -
24/01 kl 11 202 37 239 -
24/01 kl 12 225 37 262 -
24/01 kl 13 228 37 265 -
24/01 kl 14 210 35 245 -
24/01 kl 15 176 37 213 -
24/01 kl 16 135 37 172 -
24/01 kl 17 96 35 131 -
24/01 kl 18 66 36 102 -
24/01 kl 19 56 35 91 -
24/01 kl 20 67 35 102 -
24/01 kl 21 97 35 132 -
24/01 kl 22 136 33 169 -
24/01 kl 23 177 33 210 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 239 241 219 249 265
Laveste vannstand 98 117 75 83 91
Avvik gult nivå -44 -42 -64 -34 -18
Avvik orange nivå -59 -57 -79 -49 -33
Avvik rødt nivå -76 -74 -96 -66 -50
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm