Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/07 kl 00 131 7 138 -
25/07 kl 01 180 7 187 -
25/07 kl 02 219 8 227 -
25/07 kl 03 237 8 245 -
25/07 kl 04 229 6 235 -
25/07 kl 05 198 8 206 -
25/07 kl 06 151 10 161 -
25/07 kl 07 99 7 106 -
25/07 kl 08 54 9 63 -
25/07 kl 09 26 12 38 -
25/07 kl 10 21 10 31 -
25/07 kl 11 42 11 53 -
25/07 kl 12 83 14 97 -
25/07 kl 13 133 12 145 -
25/07 kl 14 178 12 190 -
25/07 kl 15 209 15 224 -
25/07 kl 16 217 14 231 -
25/07 kl 17 201 14 215 -
25/07 kl 18 166 15 181 -
25/07 kl 19 122 16 138 -
25/07 kl 20 81 15 96 -
25/07 kl 21 52 15 67 -
25/07 kl 22 43 17 60 -
25/07 kl 23 59 17 76 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 222 239 245 249 245
Laveste vannstand 63 56 40 30 31
Avvik gult nivå -69 -52 -46 -42 -46
Avvik orange nivå -87 -70 -64 -60 -64
Avvik rødt nivå -98 -81 -75 -71 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: - cm