Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/08 kl 00 151 -9 142 -
27/08 kl 01 125 -10 115 -
27/08 kl 02 101 -10 91 -
27/08 kl 03 85 -9 76 -
27/08 kl 04 81 -10 71 -
27/08 kl 05 90 -9 81 -
27/08 kl 06 111 -8 103 -
27/08 kl 07 137 -9 128 -
27/08 kl 08 164 -8 156 -
27/08 kl 09 182 -6 176 -
27/08 kl 10 188 -6 182 -
27/08 kl 11 181 -5 176 -
27/08 kl 12 161 -4 157 -
27/08 kl 13 134 -4 130 -
27/08 kl 14 106 -4 102 -
27/08 kl 15 84 -4 80 -
27/08 kl 16 73 -3 70 -
27/08 kl 17 77 -5 72 -
27/08 kl 18 96 -4 92 -
27/08 kl 19 125 -3 122 -
27/08 kl 20 157 -5 152 -
27/08 kl 21 184 -5 179 -
27/08 kl 22 200 -4 196 -
27/08 kl 23 199 -5 194 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 178 167 177 176 196
Laveste vannstand 85 67 83 75 70
Avvik gult nivå -105 -116 -106 -107 -87
Avvik orange nivå -120 -131 -121 -122 -102
Avvik rødt nivå -137 -148 -138 -139 -119
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm