Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/07 kl 00 12 -5 7 -
19/07 kl 01 -21 -3 -24 -
19/07 kl 02 -50 -3 -53 -
19/07 kl 03 -70 -4 -74 -
19/07 kl 04 -74 -2 -76 -
19/07 kl 05 -62 -5 -67 -
19/07 kl 06 -36 -4 -40 -
19/07 kl 07 -4 -3 -7 -
19/07 kl 08 29 -2 27 -
19/07 kl 09 51 -3 48 -
19/07 kl 10 57 -1 56 -
19/07 kl 11 46 -3 43 -
19/07 kl 12 20 -2 18 -
19/07 kl 13 -12 -1 -13 -
19/07 kl 14 -44 -1 -45 -
19/07 kl 15 -67 0 -67 -
19/07 kl 16 -76 -1 -77 -
19/07 kl 17 -67 -1 -68 -
19/07 kl 18 -43 0 -43 -
19/07 kl 19 -7 0 -7 -
19/07 kl 20 30 2 32 -
19/07 kl 21 59 0 59 -
19/07 kl 22 72 1 73 -
19/07 kl 23 65 1 66 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 55 73 89 101 100
Laveste vannstand -65 -77 -86 -91 -109
Avvik gult nivå -116 -98 -82 -70 -71
Avvik orange nivå -133 -115 -99 -87 -88
Avvik rødt nivå -144 -126 -110 -98 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm