Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/06 kl 01 183 1 184 186
17/06 kl 02 137 0 137 139
17/06 kl 03 89 0 89 91
17/06 kl 04 53 0 53 54
17/06 kl 05 36 0 36 37
17/06 kl 06 41 0 41 42
17/06 kl 07 67 0 67 69
17/06 kl 08 111 0 111 112
17/06 kl 09 161 -1 160 162
17/06 kl 10 205 -1 204 205
17/06 kl 11 226 -1 225 229
17/06 kl 12 221 -1 220 224
17/06 kl 13 194 -1 193 197
17/06 kl 14 151 -1 150 -
17/06 kl 15 105 0 105 -
17/06 kl 16 66 1 67 -
17/06 kl 17 44 1 45 -
17/06 kl 18 44 0 44 -
17/06 kl 19 66 2 68 -
17/06 kl 20 105 2 107 -
17/06 kl 21 154 2 156 -
17/06 kl 22 202 3 205 -
17/06 kl 23 231 4 235 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 235 237 239 236 238
Laveste vannstand 36 39 42 47 55
Avvik gult nivå -77 -75 -73 -76 -74
Avvik orange nivå -92 -90 -88 -91 -89
Avvik rødt nivå -110 -108 -106 -109 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm