Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/09 kl 13 145 19 164 164
27/09 kl 14 104 14 118 124
27/09 kl 15 76 16 92 91
27/09 kl 16 69 10 79 82
27/09 kl 17 85 14 99 99
27/09 kl 18 119 12 131 132
27/09 kl 19 166 10 176 178
27/09 kl 20 214 8 222 223
27/09 kl 21 248 7 255 259
27/09 kl 22 258 9 267 263
27/09 kl 23 241 9 250 248

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 267 305 321 314 304
Laveste vannstand 79 44 52 51 33
Avvik gult nivå -53 -15 1 -6 -16
Avvik orange nivå -70 -32 -16 -23 -33
Avvik rødt nivå -81 -43 -27 -34 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm