Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/01 kl 01 88 10 98 107
20/01 kl 02 89 12 101 111
20/01 kl 03 104 12 116 123
20/01 kl 04 133 17 150 153
20/01 kl 05 167 13 180 183
20/01 kl 06 197 13 210 216
20/01 kl 07 214 19 233 234
20/01 kl 08 215 13 228 235
20/01 kl 09 202 16 218 226
20/01 kl 10 179 19 198 201
20/01 kl 11 150 22 172 176
20/01 kl 12 124 23 147 -
20/01 kl 13 103 24 127 -
20/01 kl 14 95 29 124 -
20/01 kl 15 102 28 130 -
20/01 kl 16 124 25 149 -
20/01 kl 17 155 30 185 -
20/01 kl 18 188 29 217 -
20/01 kl 19 213 27 240 -
20/01 kl 20 222 24 246 -
20/01 kl 21 215 26 241 -
20/01 kl 22 194 26 220 -
20/01 kl 23 165 22 187 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 235 228 263 275
Laveste vannstand 98 101 66 87 85
Avvik gult nivå -66 -77 -84 -49 -37
Avvik orange nivå -81 -92 -99 -64 -52
Avvik rødt nivå -99 -110 -117 -82 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm