Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/08 kl 13 132 1 133 134
23/08 kl 14 161 1 162 163
23/08 kl 15 187 1 188 186
23/08 kl 16 200 0 200 198
23/08 kl 17 197 0 197 193
23/08 kl 18 181 -2 179 177
23/08 kl 19 156 -1 155 151
23/08 kl 20 131 -2 129 125
23/08 kl 21 110 -3 107 104
23/08 kl 22 99 -3 96 91
23/08 kl 23 98 -4 94 90

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 200 191 189 199 217
Laveste vannstand 94 83 95 87 78
Avvik gult nivå -112 -121 -123 -113 -95
Avvik orange nivå -127 -136 -138 -128 -110
Avvik rødt nivå -145 -154 -156 -146 -128
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm