Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/07 kl 13 226 9 235 237
22/07 kl 14 193 10 203 202
22/07 kl 15 147 11 158 156
22/07 kl 16 100 12 112 107
22/07 kl 17 62 15 77 72
22/07 kl 18 46 10 56 54
22/07 kl 19 54 11 65 64
22/07 kl 20 84 12 96 93
22/07 kl 21 131 11 142 141
22/07 kl 22 185 14 199 195
22/07 kl 23 230 14 244 241

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 244 261 259 263 270
Laveste vannstand 56 36 19 28 46
Avvik gult nivå -76 -59 -61 -57 -50
Avvik orange nivå -93 -76 -78 -74 -67
Avvik rødt nivå -104 -87 -89 -85 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm