Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/04 kl 01 154 -18 136 134
18/04 kl 02 103 -17 86 82
18/04 kl 03 60 -19 41 41
18/04 kl 04 38 -19 19 20
18/04 kl 05 41 -18 23 22
18/04 kl 06 68 -19 49 51
18/04 kl 07 115 -19 96 96
18/04 kl 08 171 -19 152 151
18/04 kl 09 223 -20 203 201
18/04 kl 10 252 -19 233 230
18/04 kl 11 250 -19 231 226
18/04 kl 12 220 -19 201 197
18/04 kl 13 170 -20 150 146
18/04 kl 14 112 -19 93 88
18/04 kl 15 57 -20 37 37
18/04 kl 16 22 -19 3 0
18/04 kl 17 13 -19 -6 -7
18/04 kl 18 30 -21 9 10
18/04 kl 19 72 -20 52 52
18/04 kl 20 131 -20 111 108
18/04 kl 21 192 -20 172 172
18/04 kl 22 236 -20 216 216
18/04 kl 23 251 -20 231 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 233 248 256 251 248
Laveste vannstand -6 -6 5 15 26
Avvik gult nivå -79 -64 -56 -61 -64
Avvik orange nivå -94 -79 -71 -76 -79
Avvik rødt nivå -112 -97 -89 -94 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm