Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/01 kl 00 133 20 153 -
21/01 kl 01 106 19 125 -
21/01 kl 02 89 15 104 -
21/01 kl 03 88 15 103 -
21/01 kl 04 103 13 116 -
21/01 kl 05 132 12 144 -
21/01 kl 06 167 10 177 -
21/01 kl 07 199 8 207 -
21/01 kl 08 219 10 229 -
21/01 kl 09 222 7 229 -
21/01 kl 10 210 8 218 -
21/01 kl 11 185 12 197 -
21/01 kl 12 153 12 165 -
21/01 kl 13 121 11 132 -
21/01 kl 14 97 13 110 -
21/01 kl 15 86 15 101 -
21/01 kl 16 92 13 105 -
21/01 kl 17 114 12 126 -
21/01 kl 18 147 13 160 -
21/01 kl 19 184 14 198 -
21/01 kl 20 213 12 225 -
21/01 kl 21 225 10 235 -
21/01 kl 22 219 14 233 -
21/01 kl 23 198 11 209 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 235 228 263 275
Laveste vannstand 98 101 66 87 85
Avvik gult nivå -66 -77 -84 -49 -37
Avvik orange nivå -81 -92 -99 -64 -52
Avvik rødt nivå -99 -110 -117 -82 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm