Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/06 kl 00 233 4 237 -
18/06 kl 01 210 3 213 -
18/06 kl 02 169 3 172 -
18/06 kl 03 121 4 125 -
18/06 kl 04 74 5 79 -
18/06 kl 05 43 6 49 -
18/06 kl 06 33 7 40 -
18/06 kl 07 45 6 51 -
18/06 kl 08 77 7 84 -
18/06 kl 09 123 8 131 -
18/06 kl 10 173 8 181 -
18/06 kl 11 211 8 219 -
18/06 kl 12 226 7 233 -
18/06 kl 13 213 8 221 -
18/06 kl 14 180 7 187 -
18/06 kl 15 137 6 143 -
18/06 kl 16 91 7 98 -
18/06 kl 17 58 5 63 -
18/06 kl 18 45 5 50 -
18/06 kl 19 53 5 58 -
18/06 kl 20 81 4 85 -
18/06 kl 21 124 5 129 -
18/06 kl 22 173 4 177 -
18/06 kl 23 215 4 219 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 235 237 239 236 238
Laveste vannstand 37 40 42 48 56
Avvik gult nivå -77 -75 -73 -76 -74
Avvik orange nivå -92 -90 -88 -91 -89
Avvik rødt nivå -110 -108 -106 -109 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm