Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/09 kl 00 203 6 209 206
28/09 kl 01 151 7 158 159
28/09 kl 02 98 5 103 105
28/09 kl 03 56 9 65 63
28/09 kl 04 36 7 43 43
28/09 kl 05 41 11 52 50
28/09 kl 06 69 14 83 -
28/09 kl 07 117 12 129 -
28/09 kl 08 174 15 189 -
28/09 kl 09 225 16 241 -
28/09 kl 10 254 20 274 -
28/09 kl 11 253 18 271 -
28/09 kl 12 226 22 248 -
28/09 kl 13 181 19 200 -
28/09 kl 14 129 19 148 -
28/09 kl 15 83 24 107 -
28/09 kl 16 56 21 77 -
28/09 kl 17 55 24 79 -
28/09 kl 18 79 24 103 -
28/09 kl 19 125 24 149 -
28/09 kl 20 182 26 208 -
28/09 kl 21 237 24 261 -
28/09 kl 22 271 30 301 -
28/09 kl 23 275 31 306 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 267 306 319 313 306
Laveste vannstand 80 43 52 53 34
Avvik gult nivå -53 -14 -1 -7 -14
Avvik orange nivå -70 -31 -18 -24 -31
Avvik rødt nivå -81 -42 -29 -35 -42
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm