Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/06 kl 00 222 12 234 -
22/06 kl 01 193 14 207 -
22/06 kl 02 152 12 164 -
22/06 kl 03 108 12 120 -
22/06 kl 04 71 14 85 -
22/06 kl 05 50 14 64 -
22/06 kl 06 50 15 65 -
22/06 kl 07 70 15 85 -
22/06 kl 08 106 17 123 -
22/06 kl 09 151 17 168 -
22/06 kl 10 194 19 213 -
22/06 kl 11 219 20 239 -
22/06 kl 12 221 20 241 -
22/06 kl 13 201 20 221 -
22/06 kl 14 164 19 183 -
22/06 kl 15 122 20 142 -
22/06 kl 16 83 21 104 -
22/06 kl 17 59 22 81 -
22/06 kl 18 54 22 76 -
22/06 kl 19 71 21 92 -
22/06 kl 20 105 22 127 -
22/06 kl 21 151 21 172 -
22/06 kl 22 197 22 219 -
22/06 kl 23 228 24 252 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 244 252 257 251 255
Laveste vannstand 63 64 66 46 47
Avvik gult nivå -76 -68 -63 -69 -65
Avvik orange nivå -93 -85 -80 -86 -82
Avvik rødt nivå -104 -96 -91 -97 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm