Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/04 kl 00 235 -18 217 -
19/04 kl 01 194 -19 175 -
19/04 kl 02 139 -20 119 -
19/04 kl 03 83 -18 65 -
19/04 kl 04 42 -18 24 -
19/04 kl 05 25 -19 6 -
19/04 kl 06 36 -16 20 -
19/04 kl 07 71 -18 53 -
19/04 kl 08 126 -17 109 -
19/04 kl 09 189 -17 172 -
19/04 kl 10 240 -18 222 -
19/04 kl 11 264 -17 247 -
19/04 kl 12 253 -18 235 -
19/04 kl 13 214 -18 196 -
19/04 kl 14 157 -17 140 -
19/04 kl 15 95 -19 76 -
19/04 kl 16 42 -17 25 -
19/04 kl 17 13 -18 -5 -
19/04 kl 18 12 -19 -7 -
19/04 kl 19 38 -18 20 -
19/04 kl 20 87 -19 68 -
19/04 kl 21 150 -18 132 -
19/04 kl 22 211 -18 193 -
19/04 kl 23 249 -17 232 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 231 247 255 251 244
Laveste vannstand -6 -7 5 14 22
Avvik gult nivå -81 -65 -57 -61 -68
Avvik orange nivå -96 -80 -72 -76 -83
Avvik rødt nivå -114 -98 -90 -94 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm