Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/08 kl 00 108 -5 103 102
24/08 kl 01 128 -5 123 123
24/08 kl 02 153 -6 147 149
24/08 kl 03 179 -6 173 173
24/08 kl 04 196 -8 188 190
24/08 kl 05 198 -7 191 191
24/08 kl 06 186 -8 178 181
24/08 kl 07 164 -8 156 158
24/08 kl 08 139 -8 131 134
24/08 kl 09 116 -9 107 110
24/08 kl 10 99 -9 90 95
24/08 kl 11 93 -10 83 89
24/08 kl 12 97 -10 87 92
24/08 kl 13 111 -10 101 106
24/08 kl 14 134 -10 124 130
24/08 kl 15 160 -10 150 156
24/08 kl 16 183 -10 173 181
24/08 kl 17 194 -9 185 191
24/08 kl 18 192 -10 182 188
24/08 kl 19 179 -9 170 173
24/08 kl 20 159 -8 151 154
24/08 kl 21 137 -8 129 133
24/08 kl 22 118 -7 111 -
24/08 kl 23 105 -6 99 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 200 191 189 199 217
Laveste vannstand 94 83 95 87 78
Avvik gult nivå -112 -121 -123 -113 -95
Avvik orange nivå -127 -136 -138 -128 -110
Avvik rødt nivå -145 -154 -156 -146 -128
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm