Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/07 kl 00 192 195 194 -
20/07 kl 01 158 160 159 -
20/07 kl 02 119 121 120 -
20/07 kl 03 85 88 86 -
20/07 kl 04 66 68 67 -
20/07 kl 05 66 68 67 -
20/07 kl 06 82 84 83 -
20/07 kl 07 115 117 116 -
20/07 kl 08 157 158 156 -
20/07 kl 09 192 194 193 -
20/07 kl 10 217 220 218 -
20/07 kl 11 219 221 221 -
20/07 kl 12 202 205 202 -
20/07 kl 13 172 174 172 -
20/07 kl 14 133 135 134 -
20/07 kl 15 98 101 98 -
20/07 kl 16 73 76 75 -
20/07 kl 17 68 71 69 -
20/07 kl 18 83 86 82 -
20/07 kl 19 115 118 115 -
20/07 kl 20 158 161 159 -
20/07 kl 21 201 203 202 -
20/07 kl 22 230 234 232 -
20/07 kl 23 241 245 241 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 227 245 255 254 270
Laveste vannstand 74 66 55 40 30
Avvik gult nivå -93 -75 -65 -66 -50
Avvik orange nivå -110 -92 -82 -83 -67
Avvik rødt nivå -121 -103 -93 -94 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm