Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
23/07 kl 00 0% 0% 0% 265
23/07 kl 01 0% 0% 0% 257
23/07 kl 02 0% 0% 0% 226
23/07 kl 03 0% 0% 0% 176
23/07 kl 04 0% 0% 0% 119
23/07 kl 05 0% 0% 0% 72
23/07 kl 06 0% 0% 0% 43
23/07 kl 07 0% 0% 0% 37
23/07 kl 08 0% 0% 0% 52
23/07 kl 09 0% 0% 0% 95
23/07 kl 10 0% 0% 0% 151
23/07 kl 11 0% 0% 0% 202
23/07 kl 12 0% 0% 0% 243
23/07 kl 13 0% 0% 0% 254
23/07 kl 14 0% 0% 0% 233
23/07 kl 15 0% 0% 0% 193
23/07 kl 16 0% 0% 0% 143
23/07 kl 17 0% 0% 0% 91
23/07 kl 18 0% 0% 0% 57
23/07 kl 19 0% 0% 0% 46
23/07 kl 20 0% 0% 0% 63
23/07 kl 21 0% 0% 0% 100
23/07 kl 22 0% 0% 0% 152
23/07 kl 23 0% 0% 0% 207

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm