Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/07 kl 00 -6 -4 -5 -
19/07 kl 01 -4 -3 -3 -
19/07 kl 02 -2 -1 -3 -
19/07 kl 03 -5 -3 -4 -
19/07 kl 04 -2 -1 -2 -
19/07 kl 05 -5 -4 -5 -
19/07 kl 06 -5 -3 -4 -
19/07 kl 07 -3 -1 -3 -
19/07 kl 08 -3 -1 -2 -
19/07 kl 09 -3 -1 -3 -
19/07 kl 10 -2 0 -1 -
19/07 kl 11 -5 -3 -3 -
19/07 kl 12 -2 0 -2 -
19/07 kl 13 -1 1 -1 -
19/07 kl 14 -3 -1 -1 -
19/07 kl 15 -1 2 0 -
19/07 kl 16 -1 1 -1 -
19/07 kl 17 -4 -2 -1 -
19/07 kl 18 0 2 0 -
19/07 kl 19 -1 1 0 -
19/07 kl 20 0 3 2 -
19/07 kl 21 0 2 0 -
19/07 kl 22 1 4 1 -
19/07 kl 23 0 4 1 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 7 4 9 20 21
Laveste værets virkning -5 -6 0 4 4
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm