Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/04 kl 00 254 -17 237 -
20/04 kl 01 227 -18 209 -
20/04 kl 02 178 -17 161 -
20/04 kl 03 119 -17 102 -
20/04 kl 04 64 -17 47 -
20/04 kl 05 28 -16 12 -
20/04 kl 06 20 -15 5 -
20/04 kl 07 39 -15 24 -
20/04 kl 08 82 -14 68 -
20/04 kl 09 142 -14 128 -
20/04 kl 10 205 -12 193 -
20/04 kl 11 251 -12 239 -
20/04 kl 12 266 -11 255 -
20/04 kl 13 246 -8 238 -
20/04 kl 14 200 -7 193 -
20/04 kl 15 140 -5 135 -
20/04 kl 16 79 -3 76 -
20/04 kl 17 33 -4 29 -
20/04 kl 18 13 -3 10 -
20/04 kl 19 21 -4 17 -
20/04 kl 20 54 -4 50 -
20/04 kl 21 108 -2 106 -
20/04 kl 22 171 -3 168 -
20/04 kl 23 226 -3 223 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 231 247 255 251 244
Laveste vannstand -6 -7 5 14 22
Avvik gult nivå -81 -65 -57 -61 -68
Avvik orange nivå -96 -80 -72 -76 -83
Avvik rødt nivå -114 -98 -90 -94 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm