Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/12 kl 00 124 22 146 -
07/12 kl 01 107 22 129 -
07/12 kl 02 102 25 127 -
07/12 kl 03 111 23 134 -
07/12 kl 04 130 24 154 -
07/12 kl 05 156 22 178 -
07/12 kl 06 183 23 206 -
07/12 kl 07 203 24 227 -
07/12 kl 08 212 23 235 -
07/12 kl 09 208 23 231 -
07/12 kl 10 191 22 213 -
07/12 kl 11 168 24 192 -
07/12 kl 12 143 23 166 -
07/12 kl 13 123 24 147 -
07/12 kl 14 114 26 140 -
07/12 kl 15 117 24 141 -
07/12 kl 16 133 25 158 -
07/12 kl 17 156 24 180 -
07/12 kl 18 184 25 209 -
07/12 kl 19 207 26 233 -
07/12 kl 20 218 25 243 -
07/12 kl 21 215 26 241 -
07/12 kl 22 198 23 221 -
07/12 kl 23 171 21 192 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 235 243 251 250
Laveste vannstand 162 141 127 115 98
Avvik gult nivå -66 -77 -69 -61 -62
Avvik orange nivå -81 -92 -84 -76 -77
Avvik rødt nivå -99 -110 -102 -94 -95
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm