Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/08 kl 00 124 -1 123 -
23/08 kl 01 153 -2 151 -
23/08 kl 02 183 -3 180 -
23/08 kl 03 205 -1 204 -
23/08 kl 04 209 -1 208 -
23/08 kl 05 196 -1 195 -
23/08 kl 06 170 0 170 -
23/08 kl 07 141 1 142 -
23/08 kl 08 112 1 113 -
23/08 kl 09 92 3 95 -
23/08 kl 10 84 3 87 -
23/08 kl 11 89 4 93 -
23/08 kl 12 106 5 111 -
23/08 kl 13 132 4 136 -
23/08 kl 14 161 5 166 -
23/08 kl 15 187 5 192 -
23/08 kl 16 200 3 203 -
23/08 kl 17 197 3 200 -
23/08 kl 18 181 1 182 -
23/08 kl 19 156 2 158 -
23/08 kl 20 131 1 132 -
23/08 kl 21 110 0 110 -
23/08 kl 22 99 -1 98 -
23/08 kl 23 98 -3 95 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 209 207 208 189 188
Laveste vannstand 66 68 87 79 91
Avvik gult nivå -103 -105 -104 -123 -124
Avvik orange nivå -118 -120 -119 -138 -139
Avvik rødt nivå -136 -138 -137 -156 -157
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm