Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/06 kl 00 235 4 239 -
19/06 kl 01 228 5 233 -
19/06 kl 02 198 6 204 -
19/06 kl 03 153 6 159 -
19/06 kl 04 104 7 111 -
19/06 kl 05 62 6 68 -
19/06 kl 06 38 7 45 -
19/06 kl 07 36 6 42 -
19/06 kl 08 54 7 61 -
19/06 kl 09 90 8 98 -
19/06 kl 10 138 7 145 -
19/06 kl 11 184 7 191 -
19/06 kl 12 215 7 222 -
19/06 kl 13 220 6 226 -
19/06 kl 14 201 6 207 -
19/06 kl 15 164 6 170 -
19/06 kl 16 120 5 125 -
19/06 kl 17 80 4 84 -
19/06 kl 18 55 3 58 -
19/06 kl 19 50 3 53 -
19/06 kl 20 66 3 69 -
19/06 kl 21 99 2 101 -
19/06 kl 22 144 2 146 -
19/06 kl 23 189 3 192 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 235 237 239 236 238
Laveste vannstand 37 40 42 48 56
Avvik gult nivå -77 -75 -73 -76 -74
Avvik orange nivå -92 -90 -88 -91 -89
Avvik rødt nivå -110 -108 -106 -109 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm