Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/09 kl 00 247 31 278 -
29/09 kl 01 197 30 227 -
29/09 kl 02 136 30 166 -
29/09 kl 03 77 33 110 -
29/09 kl 04 36 30 66 -
29/09 kl 05 21 31 52 -
29/09 kl 06 34 32 66 -
29/09 kl 07 73 30 103 -
29/09 kl 08 131 32 163 -
29/09 kl 09 195 29 224 -
29/09 kl 10 247 30 277 -
29/09 kl 11 270 28 298 -
29/09 kl 12 259 28 287 -
29/09 kl 13 221 31 252 -
29/09 kl 14 166 30 196 -
29/09 kl 15 107 30 137 -
29/09 kl 16 61 30 91 -
29/09 kl 17 41 28 69 -
29/09 kl 18 49 28 77 -
29/09 kl 19 84 27 111 -
29/09 kl 20 139 31 170 -
29/09 kl 21 203 31 234 -
29/09 kl 22 259 32 291 -
29/09 kl 23 288 31 319 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 267 306 319 313 306
Laveste vannstand 80 43 52 53 34
Avvik gult nivå -53 -14 -1 -7 -14
Avvik orange nivå -70 -31 -18 -24 -31
Avvik rødt nivå -81 -42 -29 -35 -42
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm