Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/07 kl 00 103 7 110 -
16/07 kl 01 101 6 107 -
16/07 kl 02 110 8 118 -
16/07 kl 03 128 6 134 -
16/07 kl 04 151 6 157 -
16/07 kl 05 171 6 177 -
16/07 kl 06 184 4 188 -
16/07 kl 07 187 5 192 -
16/07 kl 08 178 7 185 -
16/07 kl 09 160 6 166 -
16/07 kl 10 137 6 143 -
16/07 kl 11 115 5 120 -
16/07 kl 12 99 3 102 -
16/07 kl 13 92 3 95 -
16/07 kl 14 96 7 103 -
16/07 kl 15 111 5 116 -
16/07 kl 16 133 5 138 -
16/07 kl 17 158 5 163 -
16/07 kl 18 178 3 181 -
16/07 kl 19 189 3 192 -
16/07 kl 20 188 7 195 -
16/07 kl 21 177 7 184 -
16/07 kl 22 158 8 166 -
16/07 kl 23 135 5 140 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 190 198 195 204 209
Laveste vannstand 103 103 95 100 87
Avvik gult nivå -130 -122 -125 -116 -111
Avvik orange nivå -147 -139 -142 -133 -128
Avvik rødt nivå -158 -150 -153 -144 -139
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm