Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/04 kl 00 254 -3 251 -
21/04 kl 01 247 -4 243 -
21/04 kl 02 211 -3 208 -
21/04 kl 03 157 -4 153 -
21/04 kl 04 98 -3 95 -
21/04 kl 05 49 -2 47 -
21/04 kl 06 23 -5 18 -
21/04 kl 07 24 -5 19 -
21/04 kl 08 50 -6 44 -
21/04 kl 09 97 -5 92 -
21/04 kl 10 158 -6 152 -
21/04 kl 11 217 -7 210 -
21/04 kl 12 253 -7 246 -
21/04 kl 13 257 -8 249 -
21/04 kl 14 229 -9 220 -
21/04 kl 15 180 -8 172 -
21/04 kl 16 121 -9 112 -
21/04 kl 17 67 -10 57 -
21/04 kl 18 32 -10 22 -
21/04 kl 19 23 -9 14 -
21/04 kl 20 39 -9 30 -
21/04 kl 21 77 -9 68 -
21/04 kl 22 132 -7 125 -
21/04 kl 23 190 -8 182 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 231 247 255 251 244
Laveste vannstand -6 -7 5 14 22
Avvik gult nivå -81 -65 -57 -61 -68
Avvik orange nivå -96 -80 -72 -76 -83
Avvik rødt nivå -114 -98 -90 -94 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm