Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/08 kl 00 108 -4 104 -
24/08 kl 01 128 -4 124 -
24/08 kl 02 153 -6 147 -
24/08 kl 03 179 -7 172 -
24/08 kl 04 196 -8 188 -
24/08 kl 05 198 -9 189 -
24/08 kl 06 186 -11 175 -
24/08 kl 07 164 -11 153 -
24/08 kl 08 139 -12 127 -
24/08 kl 09 116 -12 104 -
24/08 kl 10 99 -13 86 -
24/08 kl 11 93 -14 79 -
24/08 kl 12 97 -14 83 -
24/08 kl 13 111 -15 96 -
24/08 kl 14 134 -14 120 -
24/08 kl 15 160 -14 146 -
24/08 kl 16 183 -14 169 -
24/08 kl 17 194 -14 180 -
24/08 kl 18 192 -14 178 -
24/08 kl 19 179 -14 165 -
24/08 kl 20 159 -13 146 -
24/08 kl 21 137 -13 124 -
24/08 kl 22 118 -12 106 -
24/08 kl 23 105 -11 94 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 209 207 208 189 188
Laveste vannstand 66 68 87 79 91
Avvik gult nivå -103 -105 -104 -123 -124
Avvik orange nivå -118 -120 -119 -138 -139
Avvik rødt nivå -136 -138 -137 -156 -157
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm