Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/07 kl 00 215 4 219 -
25/07 kl 01 252 5 257 -
25/07 kl 02 258 5 263 -
25/07 kl 03 234 7 241 -
25/07 kl 04 189 7 196 -
25/07 kl 05 132 7 139 -
25/07 kl 06 77 7 84 -
25/07 kl 07 37 6 43 -
25/07 kl 08 20 8 28 -
25/07 kl 09 27 9 36 -
25/07 kl 10 56 10 66 -
25/07 kl 11 104 9 113 -
25/07 kl 12 161 10 171 -
25/07 kl 13 211 11 222 -
25/07 kl 14 236 11 247 -
25/07 kl 15 230 12 242 -
25/07 kl 16 199 11 210 -
25/07 kl 17 153 10 163 -
25/07 kl 18 104 12 116 -
25/07 kl 19 65 12 77 -
25/07 kl 20 46 14 60 -
25/07 kl 21 50 14 64 -
25/07 kl 22 76 14 90 -
25/07 kl 23 119 14 133 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 244 261 259 263 270
Laveste vannstand 56 36 19 28 46
Avvik gult nivå -76 -59 -61 -57 -50
Avvik orange nivå -93 -76 -78 -74 -67
Avvik rødt nivå -104 -87 -89 -85 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm