Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/06 kl 00 223 2 225 -
20/06 kl 01 233 3 236 -
20/06 kl 02 217 5 222 -
20/06 kl 03 181 5 186 -
20/06 kl 04 136 7 143 -
20/06 kl 05 89 7 96 -
20/06 kl 06 55 8 63 -
20/06 kl 07 39 9 48 -
20/06 kl 08 44 10 54 -
20/06 kl 09 67 11 78 -
20/06 kl 10 105 12 117 -
20/06 kl 11 151 13 164 -
20/06 kl 12 191 13 204 -
20/06 kl 13 213 13 226 -
20/06 kl 14 210 13 223 -
20/06 kl 15 186 13 199 -
20/06 kl 16 147 14 161 -
20/06 kl 17 106 14 120 -
20/06 kl 18 73 13 86 -
20/06 kl 19 57 14 71 -
20/06 kl 20 60 13 73 -
20/06 kl 21 81 14 95 -
20/06 kl 22 117 14 131 -
20/06 kl 23 160 14 174 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 235 237 239 236 238
Laveste vannstand 37 40 42 48 56
Avvik gult nivå -77 -75 -73 -76 -74
Avvik orange nivå -92 -90 -88 -91 -89
Avvik rødt nivå -110 -108 -106 -109 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm