Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/09 kl 00 281 32 313 -
30/09 kl 01 243 35 278 -
30/09 kl 02 184 34 218 -
30/09 kl 03 117 38 155 -
30/09 kl 04 59 36 95 -
30/09 kl 05 24 36 60 -
30/09 kl 06 17 36 53 -
30/09 kl 07 40 34 74 -
30/09 kl 08 87 36 123 -
30/09 kl 09 152 34 186 -
30/09 kl 10 218 33 251 -
30/09 kl 11 264 31 295 -
30/09 kl 12 276 30 306 -
30/09 kl 13 254 27 281 -
30/09 kl 14 206 27 233 -
30/09 kl 15 145 25 170 -
30/09 kl 16 86 21 107 -
30/09 kl 17 46 21 67 -
30/09 kl 18 35 19 54 -
30/09 kl 19 54 17 71 -
30/09 kl 20 97 18 115 -
30/09 kl 21 158 14 172 -
30/09 kl 22 225 14 239 -
30/09 kl 23 276 14 290 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 267 306 319 313 306
Laveste vannstand 80 43 52 53 34
Avvik gult nivå -53 -14 -1 -7 -14
Avvik orange nivå -70 -31 -18 -24 -31
Avvik rødt nivå -81 -42 -29 -35 -42
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm