Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/12 kl 00 142 22 164 -
08/12 kl 01 115 20 135 -
08/12 kl 02 98 20 118 -
08/12 kl 03 96 19 115 -
08/12 kl 04 108 18 126 -
08/12 kl 05 132 17 149 -
08/12 kl 06 163 16 179 -
08/12 kl 07 194 19 213 -
08/12 kl 08 216 17 233 -
08/12 kl 09 223 16 239 -
08/12 kl 10 214 16 230 -
08/12 kl 11 192 15 207 -
08/12 kl 12 162 15 177 -
08/12 kl 13 133 16 149 -
08/12 kl 14 111 16 127 -
08/12 kl 15 103 16 119 -
08/12 kl 16 110 18 128 -
08/12 kl 17 131 18 149 -
08/12 kl 18 161 19 180 -
08/12 kl 19 193 19 212 -
08/12 kl 20 218 20 238 -
08/12 kl 21 227 24 251 -
08/12 kl 22 219 21 240 -
08/12 kl 23 196 22 218 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 235 243 251 250
Laveste vannstand 162 141 127 115 98
Avvik gult nivå -66 -77 -69 -61 -62
Avvik orange nivå -81 -92 -84 -76 -77
Avvik rødt nivå -99 -110 -102 -94 -95
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm