Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/10 kl 00 294 12 306 -
01/10 kl 01 276 11 287 -
01/10 kl 02 229 12 241 -
01/10 kl 03 165 12 177 -
01/10 kl 04 100 11 111 -
01/10 kl 05 48 11 59 -
01/10 kl 06 23 11 34 -
01/10 kl 07 27 10 37 -
01/10 kl 08 57 11 68 -
01/10 kl 09 110 10 120 -
01/10 kl 10 177 10 187 -
01/10 kl 11 238 11 249 -
01/10 kl 12 273 11 284 -
01/10 kl 13 272 12 284 -
01/10 kl 14 239 10 249 -
01/10 kl 15 185 11 196 -
01/10 kl 16 124 13 137 -
01/10 kl 17 71 13 84 -
01/10 kl 18 41 13 54 -
01/10 kl 19 41 14 55 -
01/10 kl 20 67 17 84 -
01/10 kl 21 115 17 132 -
01/10 kl 22 178 17 195 -
01/10 kl 23 240 20 260 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 267 306 319 313 306
Laveste vannstand 80 43 52 53 34
Avvik gult nivå -53 -14 -1 -7 -14
Avvik orange nivå -70 -31 -18 -24 -31
Avvik rødt nivå -81 -42 -29 -35 -42
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm