Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/08 kl 00 122 -5 117 -
27/08 kl 01 98 -4 94 -
27/08 kl 02 84 -5 79 -
27/08 kl 03 85 -4 81 -
27/08 kl 04 101 -4 97 -
27/08 kl 05 129 -3 126 -
27/08 kl 06 160 -5 155 -
27/08 kl 07 188 -5 183 -
27/08 kl 08 204 -3 201 -
27/08 kl 09 205 -5 200 -
27/08 kl 10 190 -3 187 -
27/08 kl 11 164 -4 160 -
27/08 kl 12 134 -4 130 -
27/08 kl 13 106 -4 102 -
27/08 kl 14 86 -5 81 -
27/08 kl 15 81 -3 78 -
27/08 kl 16 93 -5 88 -
27/08 kl 17 118 -4 114 -
27/08 kl 18 152 -5 147 -
27/08 kl 19 187 -4 183 -
27/08 kl 20 213 -3 210 -
27/08 kl 21 222 -5 217 -
27/08 kl 22 212 -2 210 -
27/08 kl 23 187 -3 184 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 200 191 189 199 217
Laveste vannstand 94 83 95 87 78
Avvik gult nivå -112 -121 -123 -113 -95
Avvik orange nivå -127 -136 -138 -128 -110
Avvik rødt nivå -145 -154 -156 -146 -128
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm