Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/01 kl 00 223 16 239 -
24/01 kl 01 193 16 209 -
24/01 kl 02 153 15 168 -
24/01 kl 03 114 17 131 -
24/01 kl 04 85 17 102 -
24/01 kl 05 74 17 91 -
24/01 kl 06 83 19 102 -
24/01 kl 07 112 20 132 -
24/01 kl 08 153 22 175 -
24/01 kl 09 200 21 221 -
24/01 kl 10 237 23 260 -
24/01 kl 11 252 23 275 -
24/01 kl 12 243 25 268 -
24/01 kl 13 213 27 240 -
24/01 kl 14 170 27 197 -
24/01 kl 15 124 28 152 -
24/01 kl 16 84 27 111 -
24/01 kl 17 62 27 89 -
24/01 kl 18 60 25 85 -
24/01 kl 19 80 23 103 -
24/01 kl 20 117 23 140 -
24/01 kl 21 165 22 187 -
24/01 kl 22 209 21 230 -
24/01 kl 23 237 20 257 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 235 228 263 275
Laveste vannstand 98 101 66 87 85
Avvik gult nivå -66 -77 -84 -49 -37
Avvik orange nivå -81 -92 -99 -64 -52
Avvik rødt nivå -99 -110 -117 -82 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm