Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/04 kl 00 235 -7 228 -
22/04 kl 01 249 -7 242 -
22/04 kl 02 232 -5 227 -
22/04 kl 03 190 -6 184 -
22/04 kl 04 136 -6 130 -
22/04 kl 05 81 -5 76 -
22/04 kl 06 42 -5 37 -
22/04 kl 07 26 -4 22 -
22/04 kl 08 35 -4 31 -
22/04 kl 09 65 -2 63 -
22/04 kl 10 114 -2 112 -
22/04 kl 11 171 -2 169 -
22/04 kl 12 220 0 220 -
22/04 kl 13 246 -2 244 -
22/04 kl 14 240 0 240 -
22/04 kl 15 207 -1 206 -
22/04 kl 16 158 1 159 -
22/04 kl 17 106 1 107 -
22/04 kl 18 63 0 63 -
22/04 kl 19 40 2 42 -
22/04 kl 20 40 0 40 -
22/04 kl 21 61 1 62 -
22/04 kl 22 101 1 102 -
22/04 kl 23 152 0 152 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 231 247 255 251 244
Laveste vannstand -6 -7 5 14 22
Avvik gult nivå -81 -65 -57 -61 -68
Avvik orange nivå -96 -80 -72 -76 -83
Avvik rødt nivå -114 -98 -90 -94 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm