Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/07 kl 00 135 8 143 -
18/07 kl 01 110 7 117 -
18/07 kl 02 93 4 97 -
18/07 kl 03 87 7 94 -
18/07 kl 04 96 4 100 -
18/07 kl 05 117 7 124 -
18/07 kl 06 144 6 150 -
18/07 kl 07 171 4 175 -
18/07 kl 08 190 7 197 -
18/07 kl 09 196 5 201 -
18/07 kl 10 188 4 192 -
18/07 kl 11 167 5 172 -
18/07 kl 12 140 6 146 -
18/07 kl 13 113 5 118 -
18/07 kl 14 93 3 96 -
18/07 kl 15 83 4 87 -
18/07 kl 16 88 2 90 -
18/07 kl 17 107 4 111 -
18/07 kl 18 136 2 138 -
18/07 kl 19 167 2 169 -
18/07 kl 20 194 3 197 -
18/07 kl 21 208 1 209 -
18/07 kl 22 205 1 206 -
18/07 kl 23 189 2 191 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 190 198 195 204 209
Laveste vannstand 103 103 95 100 87
Avvik gult nivå -130 -122 -125 -116 -111
Avvik orange nivå -147 -139 -142 -133 -128
Avvik rødt nivå -158 -150 -153 -144 -139
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm