Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/06 kl 00 200 15 215 -
21/06 kl 01 224 14 238 -
21/06 kl 02 225 13 238 -
21/06 kl 03 202 13 215 -
21/06 kl 04 164 12 176 -
21/06 kl 05 120 12 132 -
21/06 kl 06 79 12 91 -
21/06 kl 07 53 11 64 -
21/06 kl 08 45 11 56 -
21/06 kl 09 55 10 65 -
21/06 kl 10 82 10 92 -
21/06 kl 11 121 10 131 -
21/06 kl 12 162 10 172 -
21/06 kl 13 194 9 203 -
21/06 kl 14 207 8 215 -
21/06 kl 15 197 8 205 -
21/06 kl 16 170 8 178 -
21/06 kl 17 133 8 141 -
21/06 kl 18 96 8 104 -
21/06 kl 19 71 7 78 -
21/06 kl 20 63 7 70 -
21/06 kl 21 73 7 80 -
21/06 kl 22 97 8 105 -
21/06 kl 23 133 8 141 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 235 237 239 236 238
Laveste vannstand 37 40 42 48 56
Avvik gult nivå -77 -75 -73 -76 -74
Avvik orange nivå -92 -90 -88 -91 -89
Avvik rødt nivå -110 -108 -106 -109 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm