Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/08 kl 13 96 0 96 95
21/08 kl 14 134 0 134 133
21/08 kl 15 178 0 178 178
21/08 kl 16 217 -1 216 216
21/08 kl 17 240 -2 238 235
21/08 kl 18 241 -1 240 238
21/08 kl 19 225 -3 222 221
21/08 kl 20 195 -1 194 190
21/08 kl 21 158 -2 156 151
21/08 kl 22 121 -2 119 115
21/08 kl 23 97 -1 96 92

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 240 242 223 211 221
Laveste vannstand 96 76 84 84 91
Avvik gult nivå -100 -98 -117 -129 -119
Avvik orange nivå -116 -114 -133 -145 -135
Avvik rødt nivå -129 -127 -146 -158 -148
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm