Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
05/12 kl 13 158 31 189 187
05/12 kl 14 143 31 174 173
05/12 kl 15 140 31 171 170
05/12 kl 16 149 33 182 182
05/12 kl 17 168 33 201 199
05/12 kl 18 191 34 225 225
05/12 kl 19 215 31 246 248
05/12 kl 20 232 35 267 265
05/12 kl 21 239 32 271 272
05/12 kl 22 232 33 265 264
05/12 kl 23 213 33 246 246

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 271 263 268 272 288
Laveste vannstand 171 150 134 125 119
Avvik gult nivå -69 -77 -72 -68 -52
Avvik orange nivå -85 -93 -88 -84 -68
Avvik rødt nivå -98 -106 -101 -97 -81
Korreksjon av vannstandsdataene: -21 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm