Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/06 kl 01 260 -4 256 262
17/06 kl 02 265 -3 262 264
17/06 kl 03 245 -4 241 245
17/06 kl 04 205 -3 202 204
17/06 kl 05 152 -4 148 150
17/06 kl 06 98 -4 94 96
17/06 kl 07 61 -4 57 60
17/06 kl 08 48 -5 43 47
17/06 kl 09 63 -3 60 62
17/06 kl 10 101 -3 98 100
17/06 kl 11 155 -2 153 153
17/06 kl 12 207 -3 204 205
17/06 kl 13 243 -3 240 241
17/06 kl 14 255 -3 252 -
17/06 kl 15 243 -3 240 -
17/06 kl 16 210 -3 207 -
17/06 kl 17 162 -3 159 -
17/06 kl 18 108 -3 105 -
17/06 kl 19 65 -2 63 -
17/06 kl 20 46 -1 45 -
17/06 kl 21 53 -2 51 -
17/06 kl 22 87 -2 85 -
17/06 kl 23 141 -2 139 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 262 265 269 261 254
Laveste vannstand 43 49 52 48 58
Avvik gult nivå -78 -75 -71 -79 -86
Avvik orange nivå -94 -91 -87 -95 -102
Avvik rødt nivå -107 -104 -100 -108 -115
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm