Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/09 kl 13 266 11 277 276
27/09 kl 14 239 5 244 251
27/09 kl 15 195 10 205 208
27/09 kl 16 144 8 152 156
27/09 kl 17 100 10 110 110
27/09 kl 18 75 7 82 84
27/09 kl 19 76 9 85 86
27/09 kl 20 104 8 112 112
27/09 kl 21 152 7 159 161
27/09 kl 22 209 9 218 219
27/09 kl 23 258 9 267 268

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 277 298 322 341 338
Laveste vannstand 82 51 39 41 33
Avvik gult nivå -69 -48 -24 -5 -8
Avvik orange nivå -86 -65 -41 -22 -25
Avvik rødt nivå -96 -75 -51 -32 -35
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm