Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/04 kl 01 277 -14 263 261
18/04 kl 02 261 -13 248 244
18/04 kl 03 219 -14 205 203
18/04 kl 04 162 -13 149 148
18/04 kl 05 103 -14 89 89
18/04 kl 06 59 -12 47 46
18/04 kl 07 43 -13 30 30
18/04 kl 08 57 -12 45 45
18/04 kl 09 99 -12 87 87
18/04 kl 10 161 -10 151 146
18/04 kl 11 223 -10 213 209
18/04 kl 12 269 -9 260 256
18/04 kl 13 286 -9 277 272
18/04 kl 14 274 -8 266 260
18/04 kl 15 235 -7 228 222
18/04 kl 16 175 -8 167 164
18/04 kl 17 107 -7 100 96
18/04 kl 18 50 -7 43 41
18/04 kl 19 19 -9 10 9
18/04 kl 20 20 -8 12 11
18/04 kl 21 54 -8 46 44
18/04 kl 22 115 -8 107 103
18/04 kl 23 186 -9 177 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 277 292 297 315 299
Laveste vannstand 10 11 25 51 44
Avvik gult nivå -63 -48 -43 -25 -41
Avvik orange nivå -79 -64 -59 -41 -57
Avvik rødt nivå -92 -77 -72 -54 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm