Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/04 kl 00 247 -9 238 -
19/04 kl 01 282 -9 273 -
19/04 kl 02 286 -9 277 -
19/04 kl 03 261 -8 253 -
19/04 kl 04 211 -8 203 -
19/04 kl 05 146 -9 137 -
19/04 kl 06 84 -9 75 -
19/04 kl 07 43 -8 35 -
19/04 kl 08 33 -7 26 -
19/04 kl 09 56 -6 50 -
19/04 kl 10 108 -5 103 -
19/04 kl 11 177 -4 173 -
19/04 kl 12 242 -4 238 -
19/04 kl 13 283 -2 281 -
19/04 kl 14 294 -2 292 -
19/04 kl 15 273 -1 272 -
19/04 kl 16 225 0 225 -
19/04 kl 17 159 1 160 -
19/04 kl 18 89 0 89 -
19/04 kl 19 34 1 35 -
19/04 kl 20 10 1 11 -
19/04 kl 21 21 1 22 -
19/04 kl 22 65 1 66 -
19/04 kl 23 134 1 135 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 277 292 297 315 299
Laveste vannstand 10 11 25 51 44
Avvik gult nivå -63 -48 -43 -25 -41
Avvik orange nivå -79 -64 -59 -41 -57
Avvik rødt nivå -92 -77 -72 -54 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm