Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/09 kl 00 285 8 293 295
28/09 kl 01 285 10 295 293
28/09 kl 02 259 9 268 268
28/09 kl 03 211 9 220 221
28/09 kl 04 150 9 159 160
28/09 kl 05 92 9 101 -
28/09 kl 06 52 9 61 -
28/09 kl 07 40 11 51 -
28/09 kl 08 58 9 67 -
28/09 kl 09 102 9 111 -
28/09 kl 10 165 10 175 -
28/09 kl 11 228 11 239 -
28/09 kl 12 272 9 281 -
28/09 kl 13 290 8 298 -
28/09 kl 14 279 5 284 -
28/09 kl 15 242 7 249 -
28/09 kl 16 187 4 191 -
28/09 kl 17 127 6 133 -
28/09 kl 18 79 1 80 -
28/09 kl 19 56 4 60 -
28/09 kl 20 65 3 68 -
28/09 kl 21 104 7 111 -
28/09 kl 22 164 6 170 -
28/09 kl 23 230 7 237 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 277 298 322 341 338
Laveste vannstand 82 51 39 41 33
Avvik gult nivå -69 -48 -24 -5 -8
Avvik orange nivå -86 -65 -41 -22 -25
Avvik rødt nivå -96 -75 -51 -32 -35
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm