Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/06 kl 00 199 -1 198 -
18/06 kl 01 244 -1 243 -
18/06 kl 02 266 -1 265 -
18/06 kl 03 262 -1 261 -
18/06 kl 04 235 -1 234 -
18/06 kl 05 189 -1 188 -
18/06 kl 06 134 -1 133 -
18/06 kl 07 83 -1 82 -
18/06 kl 08 52 -1 51 -
18/06 kl 09 48 1 49 -
18/06 kl 10 70 0 70 -
18/06 kl 11 114 0 114 -
18/06 kl 12 168 0 168 -
18/06 kl 13 217 1 218 -
18/06 kl 14 247 1 248 -
18/06 kl 15 252 1 253 -
18/06 kl 16 234 1 235 -
18/06 kl 17 196 1 197 -
18/06 kl 18 146 0 146 -
18/06 kl 19 95 0 95 -
18/06 kl 20 60 0 60 -
18/06 kl 21 50 1 51 -
18/06 kl 22 66 1 67 -
18/06 kl 23 107 2 109 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 262 265 269 261 254
Laveste vannstand 43 49 52 48 58
Avvik gult nivå -78 -75 -71 -79 -86
Avvik orange nivå -94 -91 -87 -95 -102
Avvik rødt nivå -107 -104 -100 -108 -115
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm