Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/08 kl 00 92 -1 91 88
22/08 kl 01 107 -2 105 104
22/08 kl 02 138 -3 135 136
22/08 kl 03 178 -2 176 178
22/08 kl 04 217 -3 214 215
22/08 kl 05 241 -3 238 238
22/08 kl 06 246 -4 242 240
22/08 kl 07 233 -4 229 228
22/08 kl 08 205 -5 200 199
22/08 kl 09 168 -5 163 160
22/08 kl 10 127 -5 122 -
22/08 kl 11 96 -6 90 -
22/08 kl 12 82 -6 76 -
22/08 kl 13 88 -6 82 -
22/08 kl 14 113 -8 105 -
22/08 kl 15 150 -7 143 -
22/08 kl 16 189 -8 181 -
22/08 kl 17 220 -8 212 -
22/08 kl 18 234 -8 226 -
22/08 kl 19 231 -9 222 -
22/08 kl 20 213 -9 204 -
22/08 kl 21 185 -10 175 -
22/08 kl 22 151 -9 142 -
22/08 kl 23 121 -10 111 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 240 242 223 211 221
Laveste vannstand 96 76 84 84 91
Avvik gult nivå -100 -98 -117 -129 -119
Avvik orange nivå -116 -114 -133 -145 -135
Avvik rødt nivå -129 -127 -146 -158 -148
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm