Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
06/12 kl 00 186 33 219 217
06/12 kl 01 158 33 191 -
06/12 kl 02 134 29 163 -
06/12 kl 03 120 31 151 -
06/12 kl 04 120 30 150 -
06/12 kl 05 133 31 164 -
06/12 kl 06 156 32 188 -
06/12 kl 07 182 30 212 -
06/12 kl 08 208 32 240 -
06/12 kl 09 226 31 257 -
06/12 kl 10 231 32 263 -
06/12 kl 11 224 30 254 -
06/12 kl 12 206 30 236 -
06/12 kl 13 183 32 215 -
06/12 kl 14 160 30 190 -
06/12 kl 15 142 28 170 -
06/12 kl 16 136 28 164 -
06/12 kl 17 144 24 168 -
06/12 kl 18 163 24 187 -
06/12 kl 19 188 22 210 -
06/12 kl 20 214 22 236 -
06/12 kl 21 234 21 255 -
06/12 kl 22 241 21 262 -
06/12 kl 23 234 20 254 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 271 263 268 272 288
Laveste vannstand 171 150 134 125 119
Avvik gult nivå -69 -77 -72 -68 -52
Avvik orange nivå -85 -93 -88 -84 -68
Avvik rødt nivå -98 -106 -101 -97 -81
Korreksjon av vannstandsdataene: -21 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm