Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/12 kl 00 214 19 233 -
07/12 kl 01 185 21 206 -
07/12 kl 02 155 20 175 -
07/12 kl 03 129 21 150 -
07/12 kl 04 114 20 134 -
07/12 kl 05 114 22 136 -
07/12 kl 06 130 21 151 -
07/12 kl 07 156 21 177 -
07/12 kl 08 187 21 208 -
07/12 kl 09 216 21 237 -
07/12 kl 10 235 22 257 -
07/12 kl 11 240 21 261 -
07/12 kl 12 231 21 252 -
07/12 kl 13 210 21 231 -
07/12 kl 14 182 22 204 -
07/12 kl 15 155 23 178 -
07/12 kl 16 135 22 157 -
07/12 kl 17 129 23 152 -
07/12 kl 18 138 23 161 -
07/12 kl 19 160 22 182 -
07/12 kl 20 189 23 212 -
07/12 kl 21 219 21 240 -
07/12 kl 22 240 23 263 -
07/12 kl 23 246 22 268 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 271 263 268 272 288
Laveste vannstand 171 150 134 125 119
Avvik gult nivå -69 -77 -72 -68 -52
Avvik orange nivå -85 -93 -88 -84 -68
Avvik rødt nivå -98 -106 -101 -97 -81
Korreksjon av vannstandsdataene: -21 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm