Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/09 kl 00 281 10 291 -
29/09 kl 01 305 10 315 -
29/09 kl 02 297 12 309 -
29/09 kl 03 260 13 273 -
29/09 kl 04 201 15 216 -
29/09 kl 05 131 15 146 -
29/09 kl 06 68 14 82 -
29/09 kl 07 30 15 45 -
29/09 kl 08 24 15 39 -
29/09 kl 09 53 17 70 -
29/09 kl 10 110 18 128 -
29/09 kl 11 183 17 200 -
29/09 kl 12 250 19 269 -
29/09 kl 13 292 18 310 -
29/09 kl 14 303 20 323 -
29/09 kl 15 282 20 302 -
29/09 kl 16 236 22 258 -
29/09 kl 17 171 22 193 -
29/09 kl 18 106 23 129 -
29/09 kl 19 60 23 83 -
29/09 kl 20 45 23 68 -
29/09 kl 21 64 24 88 -
29/09 kl 22 113 22 135 -
29/09 kl 23 183 24 207 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 276 297 323 341 335
Laveste vannstand 82 50 39 42 28
Avvik gult nivå -70 -49 -23 -5 -11
Avvik orange nivå -87 -66 -40 -22 -28
Avvik rødt nivå -97 -76 -50 -32 -38
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm