Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/06 kl 00 163 2 165 -
19/06 kl 01 217 2 219 -
19/06 kl 02 255 3 258 -
19/06 kl 03 267 2 269 -
19/06 kl 04 254 3 257 -
19/06 kl 05 220 3 223 -
19/06 kl 06 170 4 174 -
19/06 kl 07 115 4 119 -
19/06 kl 08 71 3 74 -
19/06 kl 09 48 4 52 -
19/06 kl 10 52 4 56 -
19/06 kl 11 82 4 86 -
19/06 kl 12 130 4 134 -
19/06 kl 13 182 5 187 -
19/06 kl 14 225 5 230 -
19/06 kl 15 246 5 251 -
19/06 kl 16 244 3 247 -
19/06 kl 17 220 4 224 -
19/06 kl 18 179 2 181 -
19/06 kl 19 130 3 133 -
19/06 kl 20 85 2 87 -
19/06 kl 21 60 2 62 -
19/06 kl 22 59 1 60 -
19/06 kl 23 84 1 85 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 262 265 269 261 254
Laveste vannstand 43 49 52 48 58
Avvik gult nivå -78 -75 -71 -79 -86
Avvik orange nivå -94 -91 -87 -95 -102
Avvik rødt nivå -107 -104 -100 -108 -115
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm