Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/04 kl 00 207 3 210 -
20/04 kl 01 264 1 265 -
20/04 kl 02 291 2 293 -
20/04 kl 03 286 2 288 -
20/04 kl 04 251 1 252 -
20/04 kl 05 194 1 195 -
20/04 kl 06 126 1 127 -
20/04 kl 07 66 1 67 -
20/04 kl 08 32 1 33 -
20/04 kl 09 32 2 34 -
20/04 kl 10 64 3 67 -
20/04 kl 11 124 2 126 -
20/04 kl 12 195 3 198 -
20/04 kl 13 256 4 260 -
20/04 kl 14 290 4 294 -
20/04 kl 15 291 6 297 -
20/04 kl 16 262 6 268 -
20/04 kl 17 209 8 217 -
20/04 kl 18 140 7 147 -
20/04 kl 19 73 11 84 -
20/04 kl 20 26 11 37 -
20/04 kl 21 12 13 25 -
20/04 kl 22 33 15 48 -
20/04 kl 23 86 17 103 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 277 292 297 315 299
Laveste vannstand 10 11 25 51 44
Avvik gult nivå -63 -48 -43 -25 -41
Avvik orange nivå -79 -64 -59 -41 -57
Avvik rødt nivå -92 -77 -72 -54 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm