Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/08 kl 00 104 -9 95 -
23/08 kl 01 104 -9 95 -
23/08 kl 02 121 -10 111 -
23/08 kl 03 151 -9 142 -
23/08 kl 04 186 -11 175 -
23/08 kl 05 217 -10 207 -
23/08 kl 06 234 -12 222 -
23/08 kl 07 234 -11 223 -
23/08 kl 08 219 -11 208 -
23/08 kl 09 192 -10 182 -
23/08 kl 10 158 -9 149 -
23/08 kl 11 124 -8 116 -
23/08 kl 12 100 -8 92 -
23/08 kl 13 92 -8 84 -
23/08 kl 14 101 -7 94 -
23/08 kl 15 125 -7 118 -
23/08 kl 16 159 -6 153 -
23/08 kl 17 193 -6 187 -
23/08 kl 18 217 -7 210 -
23/08 kl 19 227 -7 220 -
23/08 kl 20 223 -8 215 -
23/08 kl 21 207 -8 199 -
23/08 kl 22 181 -9 172 -
23/08 kl 23 151 -8 143 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 240 242 223 211 221
Laveste vannstand 96 76 84 84 91
Avvik gult nivå -100 -98 -117 -129 -119
Avvik orange nivå -116 -114 -133 -145 -135
Avvik rødt nivå -129 -127 -146 -158 -148
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm