Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/09 kl 00 253 23 276 -
30/09 kl 01 302 25 327 -
30/09 kl 02 317 24 341 -
30/09 kl 03 299 26 325 -
30/09 kl 04 252 24 276 -
30/09 kl 05 184 26 210 -
30/09 kl 06 109 25 134 -
30/09 kl 07 48 28 76 -
30/09 kl 08 17 25 42 -
30/09 kl 09 22 29 51 -
30/09 kl 10 61 26 87 -
30/09 kl 11 128 29 157 -
30/09 kl 12 206 28 234 -
30/09 kl 13 271 30 301 -
30/09 kl 14 305 28 333 -
30/09 kl 15 306 30 336 -
30/09 kl 16 276 28 304 -
30/09 kl 17 220 29 249 -
30/09 kl 18 151 27 178 -
30/09 kl 19 87 27 114 -
30/09 kl 20 48 26 74 -
30/09 kl 21 43 25 68 -
30/09 kl 22 73 23 96 -
30/09 kl 23 131 24 155 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 276 297 323 341 335
Laveste vannstand 82 50 39 42 28
Avvik gult nivå -70 -49 -23 -5 -11
Avvik orange nivå -87 -66 -40 -22 -28
Avvik rødt nivå -97 -76 -50 -32 -38
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm