Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/08 kl 00 190 0 190 -
26/08 kl 01 162 0 162 -
26/08 kl 02 135 1 136 -
26/08 kl 03 116 1 117 -
26/08 kl 04 111 1 112 -
26/08 kl 05 121 1 122 -
26/08 kl 06 143 1 144 -
26/08 kl 07 171 0 171 -
26/08 kl 08 198 0 198 -
26/08 kl 09 218 -1 217 -
26/08 kl 10 225 -1 224 -
26/08 kl 11 218 -2 216 -
26/08 kl 12 197 -1 196 -
26/08 kl 13 168 -3 165 -
26/08 kl 14 137 -4 133 -
26/08 kl 15 111 -4 107 -
26/08 kl 16 98 -5 93 -
26/08 kl 17 101 -6 95 -
26/08 kl 18 120 -7 113 -
26/08 kl 19 151 -7 144 -
26/08 kl 20 185 -10 175 -
26/08 kl 21 215 -10 205 -
26/08 kl 22 234 -11 223 -
26/08 kl 23 238 -11 227 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 217 208 225 227 244
Laveste vannstand 83 80 97 93 80
Avvik gult nivå -123 -132 -115 -113 -96
Avvik orange nivå -139 -148 -131 -129 -112
Avvik rødt nivå -152 -161 -144 -142 -125
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm