Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/01 kl 00 253 3 256 -
23/01 kl 01 258 3 261 -
23/01 kl 02 244 3 247 -
23/01 kl 03 212 4 216 -
23/01 kl 04 168 3 171 -
23/01 kl 05 125 5 130 -
23/01 kl 06 93 5 98 -
23/01 kl 07 82 5 87 -
23/01 kl 08 95 8 103 -
23/01 kl 09 128 6 134 -
23/01 kl 10 176 12 188 -
23/01 kl 11 225 9 234 -
23/01 kl 12 260 15 275 -
23/01 kl 13 275 17 292 -
23/01 kl 14 268 22 290 -
23/01 kl 15 240 22 262 -
23/01 kl 16 196 27 223 -
23/01 kl 17 147 30 177 -
23/01 kl 18 105 34 139 -
23/01 kl 19 82 33 115 -
23/01 kl 20 82 41 123 -
23/01 kl 21 106 38 144 -
23/01 kl 22 148 43 191 -
23/01 kl 23 196 44 240 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 294 308 286 292 323
Laveste vannstand 113 140 99 87 111
Avvik gult nivå -46 -32 -54 -48 -17
Avvik orange nivå -62 -48 -70 -64 -33
Avvik rødt nivå -75 -61 -83 -77 -46
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm