Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/04 kl 00 157 19 176 -
21/04 kl 01 227 18 245 -
21/04 kl 02 274 21 295 -
21/04 kl 03 290 19 309 -
21/04 kl 04 275 21 296 -
21/04 kl 05 234 22 256 -
21/04 kl 06 172 21 193 -
21/04 kl 07 106 23 129 -
21/04 kl 08 53 22 75 -
21/04 kl 09 30 24 54 -
21/04 kl 10 39 25 64 -
21/04 kl 11 80 24 104 -
21/04 kl 12 144 25 169 -
21/04 kl 13 211 27 238 -
21/04 kl 14 264 27 291 -
21/04 kl 15 287 28 315 -
21/04 kl 16 279 28 307 -
21/04 kl 17 245 29 274 -
21/04 kl 18 188 28 216 -
21/04 kl 19 122 28 150 -
21/04 kl 20 63 28 91 -
21/04 kl 21 28 26 54 -
21/04 kl 22 25 26 51 -
21/04 kl 23 55 23 78 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 277 292 297 315 299
Laveste vannstand 10 11 25 51 44
Avvik gult nivå -63 -48 -43 -25 -41
Avvik orange nivå -79 -64 -59 -41 -57
Avvik rødt nivå -92 -77 -72 -54 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm