Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/06 kl 00 129 0 129 -
20/06 kl 01 183 0 183 -
20/06 kl 02 231 0 231 -
20/06 kl 03 259 0 259 -
20/06 kl 04 261 0 261 -
20/06 kl 05 241 -1 240 -
20/06 kl 06 202 0 202 -
20/06 kl 07 151 -1 150 -
20/06 kl 08 100 -1 99 -
20/06 kl 09 64 -1 63 -
20/06 kl 10 50 -2 48 -
20/06 kl 11 63 -2 61 -
20/06 kl 12 97 -2 95 -
20/06 kl 13 146 -3 143 -
20/06 kl 14 194 -2 192 -
20/06 kl 15 229 -1 228 -
20/06 kl 16 242 -2 240 -
20/06 kl 17 232 -2 230 -
20/06 kl 18 204 -3 201 -
20/06 kl 19 163 -2 161 -
20/06 kl 20 117 -3 114 -
20/06 kl 21 80 -3 77 -
20/06 kl 22 64 -3 61 -
20/06 kl 23 72 -4 68 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 262 265 269 261 254
Laveste vannstand 43 49 52 48 58
Avvik gult nivå -78 -75 -71 -79 -86
Avvik orange nivå -94 -91 -87 -95 -102
Avvik rødt nivå -107 -104 -100 -108 -115
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm